inhoud

Y D Y   Introductie     -        Toelichting op de opbouw van de site. 

Hieronder staat allereerst de verwijziging naar de zo volledig mogelijke kwartierstaat van onze kinderen, Jan Cornelis (Janco) Timmermans en zijn broers Frits en Arwin, en naar hun kwartierblad, met vier generaties. 

De verdere kwartierbladen zijn van onze vier stammen, Timmermans, Oostwoud, van Leeuwen en Brouwer, ook voor steeds vier generaties. 

Aanvullende teksten, foto's, aantekeningen en opmerkingen zijn niet op de website gepubliceerd. Op verzoek zijn gegevens van een aantal nog levende personen niet de de website getoond.

De parentelen van de vier stamoudsten van de vier stammen (vert weergegeven) zijn volledig aangegeven, voor zover ik deze informatie heb; van andere (relevante) stamoudsten is de parenteel vermeld tot en met de generatie die aansluit op een van die vier stammen of een voorgaande parenteel.
Ook de Persoonskaarten zijn beschikbaar; deze worden in de Index verwezen.

Bronnen
Mijn belangrijkste bronnen zijn .. hier ..aangegeven.
Voor de stammen Oostwoud en Brouwer zijn deze op de website selectief gelinkt met de personen in de bestanden, veelal bij de "oudste" persoon
Graag een e-mail indien u aanvulling op deze bronnen wilt of kunt aangeven.

 
De achtergrond van "YDY" 
Heit (mijn vader) heeft zich in verschillende periodes intensief bezig gehouden met de genealogie van de familie Timmermans en minstens zoveel met die van de Oostwouds, van mem (mijn moeder). 
Hoewel hij er veel tijd en energie in stak, vooral ook in de tijd na zijn pensionering, zag hij er ook de betrekkelijkheid zeker van in. Hij noemde het niet zijn genealogie of zo, maar hij duidde zijn activiteiten op dit gebied altijd aan met zijn 'ijdelheid der ijdelheden', naar de betreffende tekst in de Prediker......meer


Zie Overzicht voor
Kwartierstaat, Kwartierbladen en Parentelen.


Kwartierbladen:
Kwartierblad van Cornelia (Corrie) Brouwer 1920-2005
Kwartierblad van Cornelis (Kees) van Leeuwen 1920-1993
Kwartierblad van Froukje Oostwoud 1926 -
Kwartierblad van Jan Timmermans 1912-1986
Kwartierblad van Janco, Frits en Arwin Timmermans

Kwartierstaat:
Kwartierstaat van Jan Cornelis (Janco) Timmermans

Parentelen:
Parenteel van Bauke Dirks en Vroukje Harmens X ca. 1759 [Tolsma]
Parenteel van Christian Schmid en Anna Schmid X ca. 1555 [Schmid]
Parenteel van Gerrit * ca. 1640 [Kalma]
Parenteel van Gerrit Hendriks de Glee en Grietje Jans x ca. 1755? [de Glee]
Parenteel van Hans Lötscher en Anna Kammer X 1633 [Lotscher]
Parenteel van Hendrik Coops Heerschop en Claesje Jonker X ca. 1704 [Heerschop]
Parenteel van Hiddinghe * ca. 1420 [Hiddinghe]
Parenteel van Homme Geerts en Antje Jacobs X ca. 1738 [van Dijk]
Parenteel van Hoyke Cornelis en Geeske X ca. 1660 [van Til]
Parenteel van Jacob Jans en Trijntje Minnes X 1689 [Timmermans]
Parenteel van Jacob Rychen en Elsa Zurcher X ca. 1585 [Rychen-Rijkens]
Parenteel van Jan Andries van Fleeren en Pietje Jans X 1794
Parenteel van Jan Berkmeijer en Jeune Spickmans X ca. 1779
Parenteel van Jan Eijlkes en Jantjen X ca. 1677 [van Til]
Parenteel van Jan Hindriks en Geesje Denting X 1753 [Brouwer]
Parenteel van Jan Joosten de Moen en Trijntje Jans Sabijn X ca. 1656 [de Moen]
Parenteel van Jillert Pyters en Grietie Jacobs X ca. 1738 [Postma]
Parenteel van Jochem Pieters Dorheijde en Antje Luten x ca. 1645 [ter Heide]
Parenteel van Johannes Petrus van Houten enJohanna Wevers x ca. 1725 [van Houte]
Parenteel van Klaas Roelofs en Waab Sieuwes X 1751 [Oostwoud]
Parenteel van Matthijs Tieleman en Maria Christiaansdr. X 1644 [Tieleman]
Parenteel van Pier Klazes Bouwma en Grietje Eesgers X 1783 [Bouma]
Parenteel van Rennert Tolsum en Jets x ca. 1499 [Tolsma]
Parenteel van Sape Sybes en Folkje Doeyes X 1768 [Bloemhof]
Parenteel van Sijmon Cornelisz * ca. 1525 [van Leeuwen]
Parenteel van Tjeerd Oenses en Froukje Alberts X 1725 [Straatsma]
Parenteel van Willem Klinkert en Hendrina Penning X ca. 1725 [Klinkert]
Parenteel van Wolter Jans en Jaantje Wiltzen X ca. 1768 [Bos]

Overzicht bronnen