Achtergrond van YDY

De achtergrond van YDY

YDY: IJderheid der ijdelheden, het is al ijdelheid (Prediker).

Heit (mijn vader) heeft zich in verschillende periodes intensief bezig gehouden met de genealogie van de familie Timmermans en minstens zoveel met die van de Oostwouds, van mem (mijn moeder). Hoewel hij er veel tijd en energie in stak, vooral ook in de tijd na zijn pensionering, zag hij er ook de betrekkelijkheid zeker van in. Hij noemde het niet zijn genealogie of zo, maar hij duidde zijn activiteiten op dit gebied altijd aan met zijn 'ijdelheid der ijdelheden', naar de betreffende tekst in de Prediker. Vandaar YDY.

De naam van de website, Vlierstins, is ontstaan door een grote vlier in de tuin voor ons stenen huis.

De tekst in de NBG-vertaling. De tekst volgens de [Nieuwe Bijbelvertaling]
IJdelheid der ijderheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarme hij zich aftobt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de zon blijft altoos staan. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is maar leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
Geslachten gaan, geslachten komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.

Waarom hou ik me bezig met genealogie?
Na heit's overlijden in 1986, heb ik al zijn genealogie-documentatie gekregen. Ik wilde in een vijfjarenplan al zijn gegevens verwerken, o.a. computeriseren. Dat blijkt veel meer tijd te kosten, maar inmiddels zijn al wel veel gegevens geordend en grote delen van het namenbestand, binnen zekere afbakening, zitten nu in de computer. 
Bovendien heb ik een deel van de voorouders van mijn vrouw, Clara van Leeuwen, de stammen van Leeuwen en Brouwer, in kaart kunnen brengen door gegevens afkomstig van diverse mensen en veel bronnen.

YDY op Internet
Alle YDY-bestanden en gegevens zijn ingedeeld in de vier stammen van onze kinderen: Timmermans, Oostwoud, van Leeuwen en Brouwer. Waar nodig worden de gegevens samengevoegd, bijvoorbeeld voor weergave van de meest recente vier generaties. Nog lang niet alles wat ik op papier of in de computer heb staan, staat nu op internet. Heb geduld, ik heb tijd nodig.
Jacob Timmermans, Amstelveen, herfst 2000.

Ik maak vanaf voorjaar 2003 gebruik van GensDataPro 1.7; na enig experimenteer met het genereren van kwartierbladen, kwartierstaten, parentelen en persoonsbladen staat een deel van mijn informatie nu op het Web. 
Jacob Timmermans, Amstelveen, februari 2004.

Ik werk nu met GensDataPro 2.5 - het wordt steeds mooier. In deze vernieuwde publicatie, op een ander web adres - www.vlierstins.nl, heb ik een aantal fouten weggehaald en vrij veel nieuwe info toegevoegd. 
Inmiddels heb ik het Boek YDY 5 Brouwer, met de families  Brouwer en van Houte, uitgebracht en van het Boek YDY 3 Oostwoud, heb ik de familie Oostwoud al grotendeels uitgewerkt - tot zover ik ga. 
Jacob Timmermans, Amstelveen,  februari 2008.

 

 

Onze persoonlijke site