Parenteel van Jacob Rychen en Elsa Zurcher X ca. 1585 [Rychen-Rijkens]
Parenteel van Jacob Rychen en Elsa Zurcher X ca. 1585 [Rychen-Rijkens]
Generatie I
I.   Jacob Rychen1,2, geb. in 1542, tr. met Elsa Zürcher
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
  1.  Gilgen , geb. Frutigen [Zwitserland] op 2 jul 1586, volgt II
Generatie II
II.   Gilgen Rychen, (zn. van I), geb. Frutigen [Zwitserland] op 2 jul 1586, tr. met Anna Zryrd3, dr. van Bartholomé Zryrd en Catharina Büschlen, ged. Frutigen [Zwitserland] op 24 jan 1619. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marten Peters , geb. in nov 1640, volgt III
Generatie III
III.  Marten Peters Rychen, (zn. van II), geb. in nov 1640, ovl. in 1680, tr. Frutigen [Zwitserland] op 5 dec 1670 met Catharina Germann, dr. van Daniel Germann en Margaretha Schranz, geb. Frutigen [Zwitserland] op 12 apr 1647. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
  1.  Marten Martens Richen, ged. Frutigen [Zwitserland] op 20 jan 1676, volgt IVa
  2.  Daniel Richen, geb. Frutigen [Zwitserland] op 16 dec 1677, volgt IVb
  3.  Peter , geb. op 19 okt 1680, tr. met Anna Plank, geb. in 1691. 
Generatie IV
IVa.  Marten Martens Richen, (zn. van III), ged. Frutigen [Zwitserland] op 20 jan 1676, Korenpelmolenaar/ veehouder, tr. met Christ Brügger
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Daniel Martens 4, volgt Va
IVb.  Daniel Richen, (zn. van III), geb. Frutigen [Zwitserland] op 16 dec 1677, Leeraar- Landman, ovl. Borgercompagnie op 5 dec 1737, tr. Frutigen [Zwitserland] in 1704 met Barbera Wänger, geb. circa 1680, ovl. Borgercompagnie circa 1737. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
  1.  Peter Daniels , geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1705, ovl. op 10 aug 1772, begr. op 15 aug 1772, otr. (1) Sappemeer in 1732, kerk.huw. Sappemeer op 3 mrt 1732 met Elsbeth (Elske) Lötscher, dr. van Emanuel Abrahams Lötscher en Anna Andrist, ged. Feldhausen [Duitsland] op 15 jan 1708, ovl. Sappemeer voor nov 1749, (Elsbeth (Elske) otr. (2) Sappemeer in 1732, kerk.huw. Sappemeer op 3 mrt 1732 met Peter Daniels Richen, (zn. van IVb).), tr. (2) met Elsbeth (Elske) Lötscher, (Elsbeth (Elske) tr. (1) met Peter Daniels Richen.). 
  2.  Grietje Daniels , geb. circa 1720, volgt Vb
Generatie V
Va.   Daniel Martens Richen4, (zn. van IVa), tr. met Annigje Christiaans Stutsman, dr. van Christiaan Stutsman en Madlena Stucky. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Martens Daniels Richen (Rijkens)2, geb. Kampen circa 1749, volgt VIa
Vb.   Grietje Daniels Richen, (dr. van IVb), geb. circa 1720, tr. Sappemeer op 9 mei 1745 met Emanuel Manuels Lötscher1, zn. van Emanuel Abrahams Lötscher en Anna Andrist, ged. Erlenbach [Zwitserland] op 4 feb 1711, ovl. Zuidwolde in 1796. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
  1.  Barbara Emanuels Lötscher (Leutscher), geb. Zuidwolde circa 1749, volgt VIb
Generatie VI
VIa.   Martens Daniels Richen (Rijkens)2, (zn. van Va), geb. Kampen circa 1749, ovl. Hoogkerk op 14 okt 1799, tr.(1) met Annechien Hansen Uildriks
 Uit dit huwelijk 1 kind. 
   Martens Daniels Richen (Rijkens)2 (VIa), otr. (2) Hoogkerk op 20 apr 1783 met Barbara Emanuels Lötscher (Leutscher), (dr. van Vb) (zie VIb). 
VIb.   Barbara Emanuels Lötscher (Leutscher), geb. Zuidwolde circa 1749, ovl. Hoogkerk op 5 sep 1826, otr. met Martens Daniels Richen (Rijkens)2 (zie VIa). 
 Uit deze relatie: 
  1.  Grietje Martens Rijkens, geb. Hoogkerk in 1786, volgt VII
Generatie VII
VII.  Grietje Martens Rijkens, (dr. van VIa en VIb), geb. Hoogkerk in 1786, ovl. Hoogkerk op 7 dec 1844, tr. Hoogkerk op 13 mei 1822 met Jacob Reinders van Til, zn. van Reinder Derks van Til en Siepke Jacobs Poelman, geb. Wierum op 27 sep 1794, Landbouwer, ovl. Hoogkerk op 8 mrt 1847. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Barbara Jacobs , geb. Hoogkerk op 29 apr 1824, ovl. Hoogkerk op 21 apr 1891, tr. Hoogkerk op 29 mei 1847 met Kornelis Geertsema, geb. Middelstum op 25 aug 1805, Commissionair, akkerbouwer, ovl. Hoogkerk op 25 jan 1882. 
  2.  Sijpke Jacobs , geb. Hoogkerk op 6 dec 1825, ovl. Groningen op 8 mei 1899, tr. Hoogkerk op 7 feb 1854 met Ale Berkmeijer, zn. van Gerrit Jans Berkmeijer en Kunje Douwes Reidekamp, geb. Roden op 20 okt 1822, Scheepstimmerman, ovl. Groningen op 31 mei 1903. 
  3.  Marten Jacobs , geb. Leegkerk op 22 okt 1828, ovl. Dorkwerd op 12 apr 1911, tr. Ezinge op 17 apr 1853 met Stientje Hamming, geb. Feerwerd op 19 sep 1832, ovl. Dorkwerd op 30 mrt 1893. 

Bronnen en noten:
1. Br-28 Q-Internet Leutscher-Richen [Wolda].Doc (YDY Br-28), YDY Br-28 
2. Br-08 Q-Internet Brouwer- van Til [ACs Genea].Doc (YDY Br-08), YDY Br-08 
3. Anna Zryrd - Ouders en doopdatum niet zeker. (Br-28-Zryr), Br-28-Zryr 
4. Brugger als moeder; Br-28 Barber Jans Immer (Br-08 Brug), Br-08 Brug