Parenteel van Rennert Tolsum en Jets x ca. 1499 [Tolsma]
Parenteel van Rennert Tolsum en Jets x ca. 1499 [Tolsma]
Generatie I
I.  Rennert Tolsum, relatie met Jets
 Uit deze relatie: 
  1.  Johan Rinnertsz , geb. in 1500, volgt II
Generatie II
II.  Johan Rinnertsz Tolsum, (zn. van I), geb. in 1500, ovl. in 1551, relatie met Bauck Sybesdr Bonga, dr. van Sybe Seerps Bonga en Auck Lieuwedr. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Rinnert Jansz , volgt III
Generatie III
III.  Rinnert Jansz Tolsum, (zn. van II), relatie met Anna Wopckesdr
 Uit deze relatie: 
  1.  Wopcke Rinnertsz Tolsma, volgt IV
Generatie IV
IV.  Wopcke Rinnertsz Tolsma, (zn. van III), 
 Kind: 
  1.  Rinnert Wopkes , geb. Welsrijp circa 1600, volgt V
Generatie V
V.  Rinnert Wopkes Tolsma, (zn. van IV), geb. Welsrijp circa 1600, ovl. circa 1670, tr. Welsrijp op 21 jan 1627 met Jets Claesdr
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wopke Rinnerts , geb. Marssum circa 1630, volgt VI
Generatie VI
VI.  Wopke Rinnerts Tolsma, (zn. van V), geb. Marssum circa 1630, boer, ovl. Marssum circa 1708, tr. Marssum op 7 feb 1683 met Eelck Duckles Angama, dr. van Doeckle Oenes Angama en Ympck Pytters, geb. Oosterlittens in 1660, ovl. Marssum op 1 jun 1708. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rindert Wopkes , geb. Birdaard in 1693, volgt VII
Generatie VII
VII.  Rindert Wopkes Tolsma, (zn. van VI), geb. Birdaard in 1693, 
 Kind: 
  1.  Lolkjen Rinderts , geb. Hallum, volgt VIII
Generatie VIII
VIII.  Lolkjen Rinderts Tolsma, (zn. van VII), geb. Hallum
 Kind: 
  1.  Rindert Jans , geb. in 1770, volgt IX
Generatie IX
IX.  Rindert Jans Tolsma, (zn. van VIII), geb. in 1770, ovl. op 9 jul 1850, tr. (1) Bornwird op 19 mei 1799 met Uilkje Cornelis Bangma, geb. circa 1775, ovl. Bornwird op 30 jun 1809. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Kornelis Rinderts , geb. Bornwerd op 25 mei 1800, volgt X
  2.  Jan Renderts Talsma, geb. Wanswerd op 18 nov 1802, ovl. Raard op 19 nov 1823, tr. met Neeltje Jans Talsma, dr. van Jan Baukes Talsma en Maaike Wybrens Terpstra, geb. Wanswerd op 29 apr 1802, ovl. op 3 nov 1877. 
  Rindert Jans Tolsma, tr. (2) Bornwird op 23 sep 1810 met Johanna Tjebbes van der Meer, geb. in 1790, ovl. op 15 apr 1853. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lolkje Rinderts , geb. Hallum op 23 jan 1815. 
  2.  Tjibbe Rinderts , geb. Hallum op 1 jun 1817. 
  3.  Gelske Rinderts , geb. Hallum op 19 dec 1819. 
  4.  Wopke Rinderts , geb. Hallum op 11 okt 1822. 
Generatie X
X.  Kornelis Rinderts Tolsma, (zn. van IX), geb. Bornwerd op 25 mei 1800, landbouwer, ovl. op 22 nov 1870, tr. (1) Ferwerderadeel op 11 mei 1822 met Grietje Wytzes Bekker, geb. in 1801. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bottje Kornelis , geb. Hallum op 15 sep 1822. 
  2.  Rendert Kornelis , geb. op 8 feb 1827, ovl. op 26 mei 1828. 
  Kornelis Rinderts Tolsma, tr. (2) Ferwerderadeel op 5 jun 1828 met Aaltje Rinderts Lelia, dr. van Rindert Wybes Lelia en Antje Roelofs Olivier, geb. in 1799, ovl. op 16 nov 1839. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Uilkje Cornelis , geb. op 29 okt 1828, ovl. op 7 nov 1828. 
  2.  Rendert Cornelis , geb. op 19 feb 1830, ovl. op 13 sep 1862. 
  3.  Uilke Cornelis , geb. op 17 apr 1831. 
  4.  Jan Cornelis , geb. op 4 feb 1833. 
  5.  Anne Cornelis , geb. op 31 mei 1834, ovl. op 8 okt 1834. 
  6.  Anne Cornelis , geb. Hallum op 18 jan 1836, volgt XI
  Kornelis Rinderts Tolsma, tr. (3) Ferwerderadeel op 19 nov 1840 met Geertje (Getje) Joekes Knijff, dr. van Joeke Johannes Knijff en Maaike Keimpes Miedema, geb. op 12 jun 1817, ovl. op 1 mei 1864. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wopke Kornelis , geb. op 7 mei 1841, ovl. op 13 jan 1864. 
  2.  Simon Kornelis , geb. op 25 jul 1842, ovl. op 3 okt 1844. 
  3.  Maartje Kornelis , geb. op 10 jan 1845, ovl. op 23 dec 1856. 
  4.  Simon Kornelis , geb. op 24 jan 1847, ovl. op 7 apr 1913, tr. Ferwerderadeel op 11 mei 1872 met Berber Hendriks Wurdema, geb. op 11 feb 1849, ovl. op 21 okt 1896. 
  5.  Uilke Kornelis , geb. op 9 feb 1849, ovl. op 5 aug 1852. 
  6.  Uilkje Kornelis , geb. op 24 jan 1852. 
  7.  Uilke Kornelis , geb. op 27 mei 1854. 
  8.  Maartje Kornelis , geb. op 13 mrt 1857. 
Generatie XI
XI.  Anne Cornelis Tolsma, (zn. van X), geb. Hallum op 18 jan 1836, boer, ovl. Leeuwarden op 17 dec 1908, begr. Britsum, tr. Leeuwarderadeel op 21 mei 1863 met Tietje Hiemstra, dr. van Jelle Tjebbes Hiemstra en Trijntje Binnes Binnema, geb. Leeuwarderadeel op 20 feb 1842. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis , geb. Stiens op 26 mei 1864, beurtschipper, ovl. Bergum op 27 jun 1938, tr. op 1 feb 1913 met Trijntje H. Veenstra
  2.  Trijntje , geb. in 1865, ovl. Amsterdam op 7 sep 1935, relatie met Hijltje Pasma
  3.  Aaltje , geb. Stiens in 1868, ovl. Leeuwarden op 7 apr 1940, relatie met Jan van der Berg, geb. in 1864, ovl. Leeuwarden op 5 aug 1936. 
  4.  Tjeb , geb. Stiens op 11 jul 1878, ovl. op 23 mrt 1958, relatie met Daniel Bouwe van der Meulen, zn. van Jan Daniels van der Meulen en Antje Jans de Jong, geb. Suawoude op 29 okt 1874, predikant, ovl. Eastermar op 7 jul 1946. 
  5.  Jantje , geb. Stiens op 2 jul 1883, ovl. Eastermar op 22 aug 1947, begr. Ijmuiden op 26 aug 1947, tr. (burgelijke stand) Leeuwarden op 21 sep 1911 met Simon van Leeuwen, zn. van Pieter Johannes van Leeuwen en Klara van der Toorn, geb. Scheveningen op 21 sep 1883, predikant, ovl. Haarlem op 26 mrt 1928, begr. Ijmuiden op 29 mrt 1928. 
  6.  Jeltje , relatie met Tjalke Plantinga
  7.  Rindertje , begr. Britsum
  8.  Grietje , relatie met Hobbe Reinders van der Laan, geb. in 1866, ovl. Huizum op 24 mei 1935.