Parenteel van Homme Geerts en Antje Jacobs X ca. 1738 [van Dijk]
Parenteel van Homme Geerts en Antje Jacobs X ca. 1738 [van Dijk]
Generatie I
I.   Homme Geerts 1, ovl. vermoedelijk Lemmer voor 1740, tr. met Antje Jacobs
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Hommes , geb. op 25 feb 1734, volgt II
  2.  Geert , ged. Lemmer op 11 nov 1731. 
  3.  Froukjen , geb. op 19 sep 1729, ged. Lemmer op 25 sep 1729. 
  4.  Hittie , geb. op 8 apr 1736, ged. Lemmer op 15 apr 1736. 
Generatie II
II.  Jacob Hommes , (zn. van I), geb. op 25 feb 1734, ged. Lemmer op 25 feb 1734, tr. Lemmer op 23 aug 1761 met Saakjen Freerks , geb. Lemmer circa 1740. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Homme , geb. Lemmer op 24 apr 1765. 
  2.  Freerk , geb. Lemmer op 27 jun 1767. 
  3.  Geert Jacobs van Dijk, geb. Lemmer op 23 sep 1770, volgt IIIa
  4.  Homme , geb. Lemmer op 20 mei 1771, volgt IIIb
  5.  Antje , geb. Lemmer op 19 okt 1773. 
Generatie III
IIIa.  Geert Jacobs van Dijk, (zn. van II), geb. Lemmer op 23 sep 1770, ged. Lemmer op 7 okt 1770, Koopman, ovl. Lemsterland op 5 mrt 1853, tr. (1) Lemsterland op 22 sep 1799 met Janke Pieters, geb. circa 1768, ovl. Lemsterland op 9 nov 1825. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Saakjen , geb. Lemmer op 25 mrt 1800. 
  2.  Pieter , geb. Lemmer op 4 sep 1801, ovl. Lemsterland op 28 mei 1824. 
  3.  Saakjen , geb. Lemmer op 20 jun 1807. 
  Geert Jacobs van Dijk, tr. (2) (burgelijke stand) Lemsterland op 17 jun 1826, kerk.huw. op 18 jun 1826 met Yfke Annes Nauta, dr. van Anne Arjens Nauta en Feikjen Wybrands, geb. Lemmer op 13 jul 1797, ovl. Hemelumer Oldeferd op 18 nov 1875. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Saakjen Geerts , geb. Lemmer op 30 mrt 1827, volgt IVa
  2.  Pieter , geb. op 24 aug 1828, volgt IVb
  3.  Anne , geb. op 14 jan 1830, ged. op 28 feb 1830, ovl. op 14 jan 1875. 
  4.  Jacob , geb. op 18 feb 1832, ged. op 25 feb 1832, ovl. op 18 feb 1833. 
  5.  Jacob , geb. op 27 dec 1833, ged. op 26 jan 1834. 
  6.  Feikje , geb. op 9 aug 1837, ged. op 28 aug 1837, ovl. op 12 sep 1837. 
IIIb.  Homme , (zn. van II), geb. Lemmer op 20 mei 1771, ovl. voor 1811, tr. met Geesje Jacobs Noordwijk, geb. Lemmer, ovl. Lemsterland op 16 184, (Geesje Jacobs tr. (2) Lemsterland op 6 aug 1812 met Jentje Jans van der Veen.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob van Dijk, geb. circa 1790, volgt IVc
  2.  Maatje van Dijk, geb. circa 1800. 
Generatie IV
IVa.   Saakjen Geerts van Dijk, (dr. van IIIa), geb. Lemmer op 30 mrt 1827, ovl. Ouwsterhaule op 23 dec 1884, tr. Lemsterland op 15 nov 1846 met Jan Jans Oostwoud3, zn. van Jan Roelofs Oostwoud en Yntske Jans de Glee, geb. Oudeschoot op 10 jan 1814, Dagloner2, ovl. Oosterhaule op 4 jun 1881. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Iefke , geb. Lemmer op 20 okt 1847, ovl. Schoterland op 29 jun 1893, tr. Schoterland op 28 mei 1871 met Siebe Hendrik Minkes, geb. Oudeschoot circa 1843, ovl. Schoterland op 6 mrt 1914. 
  2.  Geert , geb. Haskerland op 4 sep 1853, ovl. Schoterland op 22 aug 1855. 
  3.   Geert 4, geb. Doniawerstal op 18 okt 1856, ovl. Terband op 26 mei 1913, tr. op 16 mei 18845 met Antje Bouma, dr. van Jochum Siebes Bouma en Popkjen Andries Polder, geb. op 13 jul 1858, Klokkenist6, ovl. op 27 sep 1940. 
  4.  Jan , geb. Schoterland op 13 dec 1850. 
  5.   Ynsken , geb. Ouwsterhaule op 27 mei 1863, ovl. St. Nicolaasga op 7 apr 1916, tr. St. Nicolaasga op 5 mei 1893 met Jurjen Draijer7,8,9, geb. Koudum op 15 jun 1861, Boerenknecht, ovl. St. Nicolaasga op 26 mrt 1904. 
IVb.  Pieter van Dijk, (zn. van IIIa), geb. op 24 aug 1828, ged. op 28 sep 1828, Kuiper, tr. (1) Hemelumer Oldeferd op 15 mei 1857 met Jeltje Sinos Attama, geb. Scherpenzeel op 30 okt 1820, ovl. Hemelumer Oldeferd op 4 jan 1874. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert , geb. Hemelumer Oldeferd op 12 apr 1860, tr. Hennaarderadeel op 23 okt 1886 met Mintje Wynia, geb. Kubaard circa 1859. 
  2.  Sino Johan , geb. op 11 sep 1861. 
  3.  Sino Johan van , geb. Hemelumer Oldeferd op 3 jan 1863. 
  4.  Jacob , geb. Hemelumer Oldeferd op 22 okt 1866. 
  Pieter van Dijk, tr. (2) Hemelumer Oldeferd op 29 okt 1874 met Nanneke Folkerts van der Zee, geb. Warns op 6 jan 1849, Dienstmeid, ovl. Warns op 24 aug 1897. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Folkert , geb. Hemelumer Oldeferd op 4 aug 1875, Postkantoorhouder, ovl. Warns op 6 feb 1942. 
  2.  Yfke , geb. Hemelumer Oldeferd op 2 dec 1877, tr. Stavoren op 18 sep 1896 met Lieuwe Visser, geb. Stavoren circa 1875. 
  3.  Johanneske , geb. Hemelumer Oldeferd op 20 dec 1879. 
  4.  Ruurd , geb. Hemelumer Oldeferd op 10 mei 1884, ovl. Stavoren op 16 feb 1906. 
IVc.  Jacob van Dijk, (zn. van IIIb), geb. circa 1790, ovl. Sneek op 26 mrt 1840, tr. met Oetske Jetzes Bakker, ovl. na 1840. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Repko , geb. Sneek op 28 dec 1820. 
  2.  Jetse , geb. Sneek op 4 aug 1813. 

Bronnen en noten:
1. F-01 Q-Internet Oostwoud- van Dijk. [YDY].Doc (F-01), F-01 
2. De Ouster Trijegeaen - Skiednis fan in part fan Doniawerstal (E-41), Schrijver: Roel Piters de Jong 
3. E-21 Q-Internet Oostwoud - Jan J. [YDY] (E-21), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
4. E-22 Q-Internet Oostwoud - Geert J. [YDY] (E-22), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
5. Trouwkaart Geert Oostwoud x Antje Bouma (E-27), Ref.: JT12 O5a 
6. E-29 Brief klokkenist Wed A. Oostwoud -Bouma 1932 (E-29), Ref.: JT12 O18 
7. Q-Internet Oostwoud- van Dijk. [Draijer] (F-01d), url: http://draijer.alfahost.nl/gen/ 
8. E-24j Geneagram Draijer-Oostwoud (E-24j), Ref.: http://draijer.alfahost.nl/gen/, Soort: jpg 
9. E-24 Q-Internet Oostwoud-Van Dijk [Draijer] (E-24), Ref.: http://draijer.alfahost.nl/gen/, Soort: doc