Parenteel van Klaas Roelofs en Waab Sieuwes X 1751 [Oostwoud]
Parenteel van Klaas Roelofs en Waab Sieuwes X 1751 [Oostwoud]
Generatie I
I.   Klaas Roelofs 1, geb. Nieuwehorne circa 1720, veenbaas, ovl. Oudehorne circa 1795, tr. Hoornsterzwaag op 13 jun 1751 met Waab Sieuwes
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jacob Klases Hogeveen2,3, geb. Nijehorne op 10 feb 1753, volgt IIa
  2.  Suiwe Klases Raderna, geb. Nijehorne op 28 jun 1755, ovl. Terwispel op 16 jan 1821. 
  3.  Metje Klases , geb. Nijehorne op 2 jan 1758, volgt IIb
  4.  Ynske Klases , geb. Nijehorne op 16 nov 1760, volgt IIc
  5.   Roelof Klazes Oostwoud4, geb. Hoornsterzwaag op 26 mei 1763, volgt IId
  6.  Jan Klases , geb. Nijehorne op 11 jun 1766, ovl. voor 1824. 
  7.  Vrouke Klases , geb. Nijehorne op 8 feb 1771, ovl. voor 1824. 
Generatie II
IIa.   Jacob Klases Hogeveen2,3, (zn. van I), geb. Nijehorne op 10 feb 1753, ovl. Schoterland op 2 apr 1827, tr. op 16 feb 1783 met Romkjen Marcus van Terwisga, geb. circa 1752, ovl. Schoterland op 4 jan 1831. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marcus Jacobs , geb. Jubbega op 1 jan 1788, volgt IIIa
  2.  Waapke Jacobs , geb. Jubbega op 9 nov 1783, volgt IIIb
IIb.  Metje Klases , (dr. van I), geb. Nijehorne op 2 jan 1758, tr. De Knipe op 23 jan 1785 met Lykle Marcus van Terwisga, geb. circa 1763, ovl. Aengwirden op 18 mrt 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Klaas Lykeles , geb. Het Meer op 14 nov 1789, volgt IIIc
  2.  Marcus Lyckles , geb. Het Meer op 26 feb 1788, volgt IIId
  3.  Corneliske , geb. Het Meer op 17 mrt 1793. 
  4.  Waab , geb. Het Meer op 3 jan 1795. 
  5.  Corneliske Lykeles , geb. Het Meer op 16 sep 1797, volgt IIIe
  6.  Goossen , geb. Het Meer op 16 aug 1800. 
IIc.  Ynske Klases , (dr. van I), geb. Nijehorne op 16 nov 1760, ovl. Schoterland op 18 feb 1841, tr.(1) met Sjoerd Sipkes Luxwolda, geb. Langezwaag in 1757, Kerkvoogd. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geeske , geb. Langezwaag op 29 mrt 1785, ovl. Langezwaag op 24 apr 1785. 
  2.  Klaas , geb. Langezwaag op 18 nov 1786, ovl. Schoterland op 7 jul 1830. 
  3.   Waapke 5, geb. Langezwaag op 17 mei 1789, volgt IIIf
  4.  Sipke Sjoerds , geb. Langezwaag op 16 okt 1791, ovl. Langezwaag op 13 nov 1791. 
  5.  Sipke Sjoerds , geb. Langezwaag op 25 dec 1796, volgt IIIg
  Ynske Klases , tr. (2) op 16 mei 1784 met Hylke Hylkes , ovl. voor 1825. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jetske de Jong, geb. De Knipe op 12 mrt 1802, tr. Schoterland op 17 aug 1825 met Hendrik Tjammes Hoekstra, geb. circa 1804. 
IId.   Roelof Klazes Oostwoud4, (zn. van I), geb. Hoornsterzwaag op 26 mei 1763, koopman te Heerenveen (1812), ovl. Aengwirden op 29 okt 1824, tr. Nieuwehorne op 23 jan 1785 met Wobbeltje Jans Wal, dr. van Jan Jans de Wal en Akke Luitjens, geb. Oranjewoud op 16 nov 1757, ged. Oudeschoot op 15 apr 1792, ovl. Aengwirden op 13 nov 1826. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Klaas Roelofs 6,7, geb. vermoedelijk Oranjewoud op 4 okt 1785, volgt IIIh
  2.  Akke , geb. vermoedelijk Heerenveen in 1788, volgt IIIi
  3.   Jan Roelofs 8, geb. Oranjewoud op 24 jul 1791, volgt IIIj
  4.  Waebke , geb. Heerenveen op 15 dec 1795. 
  5.  Waabke , geb. Heerenveen op 17 jul 1797. 
  6.  Leutjen Roelofs , geb. vermoedelijk Heerenveen in 1802. 
Generatie III
IIIa.  Marcus Jacobs Hogeveen, (zn. van IIa), geb. Jubbega op 1 jan 1788, Administrateur, ovl. Schoterland op 21 jun 1847, tr. met Foekjen Roels Heida, ovl. na 1847. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob Markus , geb. Jubbega circa 1809, ovl. Schoterland op 6 okt 1876, tr. (1) Schoterland op 11 aug 1833 met Jeltje Wytzes van der Sluis, geb. Wijnjeterp op 20 dec 1810, ovl. Schoterland op 13 sep 1838, tr. (2) Schoterland op 13 nov 1839 met Janke Jelles Kerkstra, geb. Nieuweschoot circa 1812. 
  2.  Janke Marcus , geb. Jubbega op 16 mei 1813, tr. Schoterland op 5 jan 1834 met Meine Tjeerds Meina, geb. Nieuwehorne op 11 feb 1807. 
  3.  Romkjen , geb. Mildam op 30 nov 1816, ovl. Schoterland op 10 feb 1896, tr. Opsterland op 3 mei 1838 met Jacob Rykeles van der Zee
  4.  Roel , geb. Schoterland op 27 nov 1822, ovl. Schoterland op 2 mrt 1892, tr. Schoterland op 9 mei 1845 met Minke Jelles Nijenhuis, geb. Jubbega circa 1821, ovl. Schoterland op 29 jan 1910. 
IIIb.  Waapke Jacobs Hogeveen, (dr. van IIa), geb. Jubbega op 9 nov 1783, ovl. Opsterland op 18 okt 1826, tr. met Pieter Ynzes Nijenhuis, ovl. Opsterland op 20 mei 1834, (Pieter Ynzes tr. (2) Opsterland op 17 mei 1827 met Sytske Uilkes de Haan.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hittje Pieters , geb. Brongerga circa 1809, tr. (1) Schoterland op 13 mei 1832 met Reitze Jans Dijstra, geb. Aengwirden circa 1808, tr. (2) Schoterland op 2 sep 1837 met Ate Jalkes Attema, geb. De Knipe circa 1799. 
  2.  Romkje , geb. Opsterland op 15 sep 1812, ovl. Schoterland op 20 feb 1890, tr. Schoterland op 26 jul 1835 met Wijnout Hendriks Taconis, geb. Aengwirden circa 1799. 
  3.  Intze , geb. Langezwaag op 2 okt 1814. 
IIIc.  Klaas Lykeles van Terwisga, (zn. van IIb), geb. Het Meer op 14 nov 1789, tr. Schoterland op 23 feb 1815 met Trijntje Baukes van der Maden, geb. De Knipe circa 1794. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bauke , geb. Heerenveen op 24 sep 1815, ovl. Ooststellingwerf op 22 jan 1888, tr. Schoterland op 23 mei 1841 met Antje Thijsses Dijkstra, geb. Scharnegoutum circa 1814, ovl. Ooststellingwerf op 17 dec 1886. 
  2.  Mettje , geb. Schoterland op 19 sep 1819, ovl. Aengwirden op 24 dec 1870, tr. Schoterland op 19 nov 1841 met Hylke Bientzes Hylkema, geb. Langezwaag circa 1811. 
  3.  Baukjen , geb. Het Meer op 21 sep 1820, ovl. Schoterland op 14 mrt 1845, tr. Schoterland op 19 nov 1841 met Durk Siegers Zwigt, geb. De Knipe circa 1818. 
  4.  Jikke Klazes , geb. Schoterland op 21 jul 1822, ovl. Schoterland op 7 jun 1823. 
  5.  Jikke Klazes , geb. Het Meer op 5 apr 1824, tr. Aengwirden op 13 okt 1844 met Evert Jans Dam, geb. Luinjeberd circa 1822. 
  6.  Waabke Klazes , geb. Het Meer op 28 aug 1829, ovl. Tjalleberd op 11 dec 1917, tr. Schoterland op 14 mei 1848 met Sjouke Annes Veenbaas, geb. De Knipe circa 1823. 
IIId.  Marcus Lyckles van Terwisga, (zn. van IIb), geb. Het Meer op 26 feb 1788, tr. Mildam op 4 jun 1812 met Janke Yntzes Nijenhuis, geb. circa 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lykle Marcus , geb. circa 19 dec 1812, ovl. Schoterland op 15 aug 1813. 
  2.  Yntze Marcus , geb. circa 1815, tr. Aengwirden op 24 mei 1840 met Tjitske Mintses van der Velde, geb. Tjalleberd circa 1817. 
IIIe.  Corneliske Lykeles van Terwisga, (dr. van IIb), geb. Het Meer op 16 sep 1797, tr. (1) Aengwirden op 23 dec 1827 met Syger Pieters (Ook Sieger) Kats, geb. Nijehaske circa 1800, ovl. Haskerland op 5 jun 1832. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth Siegers Cath, geb. Haskerland op 23 sep 1828, volgt IVa
  2.  Mettje Siegers Cats, geb. Haskerland op 28 feb 1832, ovl. Haskerland op 16 okt 1851. 
  3.  Lykle Siegers Cats, geb. Haskerland op 16 aug 1830, ovl. Haskerland op 2 jun 1834. 
  Corneliske Lykeles van Terwisga, tr. (2) Aengwirden op 9 feb 1834 met Uilke Annes Wierdsma, geb. circa 1797, ovl. Aengwirden op 27 jul 1874. 
IIIf.   Waapke Luxwolda5, (dr. van IIc), geb. Langezwaag op 17 mei 1789, ovl. Haskerland op 25 nov 1862, tr. met Hibbe Annes de Vries, geb. in 1788, ovl. Haskerland op 2 okt 1848. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Anne Hibbe , geb. Haskerland op 5 apr 1815, ovl. Haskerland op 12 dec 1815. 
  2.  Grietje Hibbes , geb. op 29 aug 1817, tr. Haskerland op 11 aug 1842 met Lolke Aukes Bargsma, geb. Joure op 4 mrt 1817, ovl. Schoterland op 19 jan 1895. 
  3.  Geeske Hibbes , geb. Haskerland op 7 dec 1819, ovl. Lemsterland op 14 mei 1866, tr. Haskerland op 15 mei 1845 met Jan Barteles Cats , geb. Haskerland op 4 okt 1820, ovl. Schoterland op 7 feb 1895. 
  4.  Anne Hibbes , geb. Haskerland op 5 aug 1822, ovl. Haskerland op 10 aug 1822. 
  5.  Janke Hibbes , geb. Nijehaske op 12 jun 1826, ovl. Aengwirden op 5 dec 1851, tr. Aengwirden op 17 mei 1849 met Gerrit Roker, geb. Leeuwarden circa 1823. 
  6.  Anne , geb. Haskerland op 19 sep 1830. 
IIIg.  Sipke Sjoerds Luxwolda, (zn. van IIc), geb. Langezwaag op 25 dec 1796, Binnenvaartschipper, ovl. Schoterland op 3 mei 1890, tr. Schoterland op 9 feb 1826 met Rigtje Bjintzes Boschker, geb. De Knipe circa 1798. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Rigtje , geb. De Knipe op 21 jan 1827, ovl. Leeuwardem op 8 dec 1918, tr. Haskerland op 21 nov 1852 met Bronne Brons
  2.  Sjoerd Sipkes , geb. Haskerland op 30 aug 1828, ovl. Groningen op 10 okt 1906. 
IIIh.   Klaas Roelofs Oostwoud6,7, (zn. van IId), geb. vermoedelijk Oranjewoud op 4 okt 1785, ovl. Assen op 13 dec 1847, tr. Schoterland op 14 mei 1811 met Jouken Jelles Veenstra9, geb. Heerenveen op 24 sep 1793, Koloniste, ovl. Veenhuizen op 9 sep 1845. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Roel 9, geb. Heerenveen op 8 nov 1812, volgt IVb
  2.  Jelle , geb. Rottum op 7 mrt 1815, volgt IVc
  3.  Anne , geb. Schoterland op 6 feb 1820, ovl. Schoterland op 2 okt 1820. 
  4.  Antje Klazes , geb. Schoterland op 22 apr 1822, ovl. Schoterland op 12 okt 1823. 
  5.  Wokke , geb. Schoterland circa 1825, volgt IVd
  6.  Antje , geb. Veenhuizen op 15 jun 1830, ovl. Veenhuizen op 1 mei 1851. 
  7.  Jan , geb. Norg op 11 aug 1834, ovl. Utrecht op 4 sep 1869. 
IIIi.  Akke Oostwoud, (dr. van IId), geb. vermoedelijk Heerenveen in 1788, ovl. Haskerland op 8 nov 1819, 
 Kind: 
  1.  Wytske Roelofs de Jong, geb. Aengwirden op 11 nov 1813, volgt IVe
IIIj.   Jan Roelofs Oostwoud8, (zn. van IId), geb. Oranjewoud op 24 jul 1791, ged. Oudeschoot, boerenknecht, ovl. Schoterland op 25 feb 1827, tr. St Johannesga op 29 jul 1812 met Yntske Jans de Glee, dr. van Jan Gerrits de Glee en Antje Jentjes, geb. Rottum op 24 dec 1792, ged. Nijeschoot, ovl. Schoterland op 6 aug 1874, (Yntske Jans tr. (2) Schoterland op 11 mei 1828 met Jochem Jans van der Werf.), (Yntske Jans tr. (3) Schoterland op 30 jun 1833 met Fedde Hornstra.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Jan Jans 11, geb. Oudeschoot op 10 jan 1814, volgt IVf
  2.   Roelof Jans 12, geb. St.Johannesga op 26 okt 1812, volgt IVg
  3.   Jentje 13, geb. Schoterland op 20 mei 1819, volgt IVh
Generatie IV
IVa.  Elisabeth Siegers Cath, (dr. van IIIe), geb. Haskerland op 23 sep 1828, tr. Haskerland op 8 feb 1857 met Eerde Haitzes de Vries
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , geb. Haskerland op 6 dec 1860. 
  2.  Cornelia , geb. Haskerland op 4 feb 1863. 
  3.  Haitze , geb. Haskerland op 16 dec 1865. 
  4.  Aaltje , geb. Haskerland op 27 mrt 1868. 
IVb.   Roel Oostwoud9, (zn. van IIIh), geb. Heerenveen op 8 nov 1812, ovl. Odoornerveen op 31 mei 1865, tr. Oosterwolde op 26 dec 1838 met Geertjen Halbes Tabak, geb. Jubbega circa 24 jan 1805, ovl. Oranjedorp op 15 jul 1886. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Klaas , geb. Smilde op 9 mei 1844, volgt Va
  2.  Doodgeb. kind , geb. Kloosterveen op 23 jan 1851. 
  3.  Lutske , geb. Smilde op 26 jan 1848, volgt Vb
IVc.  Jelle Oostwoud, (zn. van IIIh), geb. Rottum op 7 mrt 1815, Arbeider, ovl. Odoorn op 19 jul 1894, tr. Smilde op 20 aug 1840 met Kornelisje Tabak, geb. Jubbega op 6 jul 1816, ovl. Emmen op 4 nov 1880. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Joukje , ged. Smilde op 25 aug 1840, volgt Vc
  2.  Lutske , geb. Smilde op 23 okt 1843, volgt Vd
  3.  Geertje , geb. Smilde op 27 dec 1853, ovl. Schoonoord op 16 jan 1855. 
  4.  Alberdina , geb. Smilde op 27 dec 1853, ovl. Sleen op 13 jun 1854. 
  5.  Klasina , geb. Kloosterveen op 31 mei 1850, volgt Ve
  6.  Holbe , geb. Oranjedorp op 6 jul 1859, ovl. Odoornerveen op 21 feb 1869. 
IVd.  Wokke Oostwoud, (dr. van IIIh), geb. Schoterland circa 1825, tr. Hardenberg op 11 jul 1857 met Gerrit Cornelis de Vries, geb. Amsterdam circa 1826, Polderwerker. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Angeneta , geb. Veenoord op 3 mrt 1860, ovl. Doesburg op 9 dec 1862. 
IVe.  Wytske Roelofs de Jong, (dr. van IIIi), geb. Aengwirden op 11 nov 1813, ovl. Utingeradeel op 17 jan 1898, tr. Haskerland op 24 apr 1853 met Hattum Arends Gongrijp
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Akke , geb. Haskerland op 18 aug 1854. 
  2.  Arend , geb. Haskerland op 29 mrt 1859. 
IVf.   Jan Jans Oostwoud11, (zn. van IIIj), geb. Oudeschoot op 10 jan 1814, Dagloner10, ovl. Oosterhaule op 4 jun 1881, tr. Lemsterland op 15 nov 1846 met Saakjen Geerts van Dijk, dr. van Geert Jacobs van Dijk en Yfke Annes Nauta, geb. Lemmer op 30 mrt 1827, ovl. Ouwsterhaule op 23 dec 1884. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Iefke , geb. Lemmer op 20 okt 1847, volgt Vf
  2.  Geert , geb. Haskerland op 4 sep 1853, ovl. Schoterland op 22 aug 1855. 
  3.   Geert 14, geb. Doniawerstal op 18 okt 1856, volgt Vg
  4.  Jan , geb. Schoterland op 13 dec 1850. 
  5.  Ynsken , geb. Ouwsterhaule op 27 mei 1863, volgt Vh
IVg.   Roelof Jans Oostwoud12, (zn. van IIIj), geb. St.Johannesga op 26 okt 1812, Kastelein, boer, ovl. Rottum op 14 jun 1865, tr. Delfstrahuizen op 20 dec 1840 met Hiltje Frankes Koksma, geb. Delfstrahuizen circa 1812, ovl. Giekerk op 21 okt 1872. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ynske Roels , geb. St.Johannesga op 5 jun 1841, volgt Vi
  2.  Franke Roelof , geb. St.Johannesga op 4 jan 1844, volgt Vj
  3.  Jan Roels , geb. St.Johannesga op 8 feb 1847, volgt Vk
  4.  Froukje Roels , geb. Delfstrahuizen op 21 mei 1850, volgt Vl
  5.  Fedde Roelof , geb. Delfstrahuizen op 11 jun 1854, volgt Vm
IVh.   Jentje Oostwoud13, (zn. van IIIj), geb. Schoterland op 20 mei 1819, ovl. Schoterland op 13 jun 1871, tr. Schoterland op 12 mei 1850 met Nelligje Feddes Hornstra, dr. van Fedde Hornstra en Pietertje Wubbes Bloem, geb. Weststellingwerf circa 1 mrt 1828. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fedde , geb. Schoterland op 27 feb 1851. 
  2.  Ynske , geb. Schoterland op 12 mrt 1853, volgt Vn
  3.  Jan , geb. Schoterland op 12 mrt 1855, ovl. Delfstrahuizen op 10 mei 1859. 
  4.  Fimke , geb. Schoterland op 7 jul 1857, volgt Vo
  5.  Jan , geb. Schoterland op 11 aug 1859, volgt Vp
  6.  Pieter , geb. Schoterland op 12 mrt 1862, ovl. Schoterland op 7 dec 1862. 
  7.  Pietertje , geb. Weststellingwerf op 17 feb 1864, volgt Vq
Generatie V
Va.  Klaas Oostwoud, (zn. van IVb), geb. Smilde op 9 mei 1844, Arbeider, ovl. Seupiesveen op 26 sep 1896, tr. Odoorn op 21 apr 1875 met Harmke Haanstra, geb. Donkerbroek op 19 jul 1850, ovl. Emmen op 1 jun 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Geertje , geb. Odoornerveen op 5 nov 1875, ovl. Nieuw Weerdinge op 23 okt 1944, tr. Emmen op 23 apr 1904 met Douwe Doornbos9, geb. Ooststellingwerf op 26 jun 1872, ovl. op 25 jun 1955. 
  2.  Sijke , geb. Odoornerveen op 14 nov 1877, ovl. Odoornerveen op 9 okt 1883. 
  3.  Roelf , geb. Odoorn op 11 sep 1879, ovl. Odoornerveen op 18 sep 1884. 
  4.  Lutske , geb. Odoornerveen op 8 mrt 1882, tr. Emmen op 1 mrt 1906 met Jan Doornbos, geb. Ooststellingwerf circa 26 dec 1883. 
  5.  Roelof , geb. Odoornerveen op 5 apr 1885, ovl. Emmen op 13 mrt 1908. 
  6.  Meine , geb. Emmen op 20 jul 1890, volgt VIa
  7.  Aafke , geb. Odoorn op 4 feb 1888, volgt VIb
Vb.  Lutske Oostwoud, (dr. van IVb), geb. Smilde op 26 jan 1848, ovl. Emmen op 4 jan 1912, tr. Odoorn op 6 apr 1881 met Heine Heines Rozema, geb. Ooststellingwerf op 18 mei 1850, Arbeider, ovl. Oranjedorp op 1 jun 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Heine Heines , geb. Odoornerveen op 21 sep 1881, tr. Emmen op 1 sep 1904 met Hiltje de Vries, geb. Odoorn circa 1884. 
  2.  Geertje , geb. Odoornerveen op 24 jul 1884, tr. Emmen op 18 feb 1904 met Klaas Setz, geb. Emmen circa 1885. 
Vc.  Joukje Oostwoud, (dr. van IVc), ged. Smilde op 25 aug 1840, ovl. Emmen op 11 feb 1902, tr. Emmen op 23 apr 1860 met Hilbert Groote, geb. Hollandscheveld op 1 okt 1835, ovl. Emmen op 19 dec 1918. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon , geb. Orangedorp op 5 feb 1861. 
  2.  Jan , geb. Oranjedorp op 20 mei 1862, Arbeider, tr. Emmen op 25 jun 1889 met Aaltje de Jonge, geb. Emmen circa 1871. 
  3.  Kornelisje , geb. Emmen op 23 dec 1865, tr. Emmen op 29 jun 1888 met Albert Wijkel, geb. Westerbork circa 1859, Arbeider. 
  4.  Jantje , geb. Emmen op 11 dec 1868, ovl. Emmen op 13 aug 1876. 
  5.  Jelle , geb. Emmen circa 10 feb 1872, Arbeider, tr. Emmen op 6 aug 1901 met Marchien van Tellingen, geb. Emmen circa 1873, Arbeidster. 
  6.  Hilbert , geb. Emmen op 12 aug 1874, Arbeider, tr. Emmen op 23 jan 1900 met Maria Veenstra, geb. Emmen op 20 jan 1878, Arbeidster. 
  7.  Jantje , geb. Emmen op 9 nov 1876, ovl. Zwolle op 5 aug 1933, tr. Emmen op 21 jul 1899 met Katharinus Hilvers, geb. Odoorn circa 1875, Timmerman, ovl. Coevorden na 24 dec 1952. 
Vd.   Lutske Oostwoud, (dr. van IVc), geb. Smilde op 23 okt 1843, ovl. Odoornerveen op 25 dec 1914, tr. Odoorn op 25 jul 1868 met Willem Muskee16,17, geb. Assen op 22 mrt 1844. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Harm , geb. De Haar op 13 sep 1865, ovl. Emmen op 15 mei 1942, tr. Odoorn op 20 mrt 1891 met Antje van Wijk, geb. Ooststellingwerf in 1869. 
  2.  Jelle , geb. Odoorn in 1869, tr. Odoorn op 24 mrt 1893 met Grietje Fokkema, geb. Ooststellingwerf in 1872. 
  3.  Albert , geb. Odoornerveen op 21 nov 1871, Arbeider, ovl. Odoornerveen op 31 dec 1948, tr. Odoorn op 27 apr 1894 met Everdina de Vries, geb. Smilde circa 1870, ovl. na 1948. 
  4.  Andriesien , geb. Odoornerveen op 21 nov 1871, tr. Sleen op 12 mrt 1892 met Jan de Jong, geb. Sleen in 1865. 
  5.  Grietje , geb. Odoornerveen op 18 jul 1874, ovl. Schoonoord op 5 apr 1946, tr. Odoorn op 15 nov 1895 met Auke Kootstra, geb. Odoornerveen circa 1875, Arbeider, ovl. na 5 apr 1946. 
  6.  Kornelia , geb. Odoornerveen op 25 jan 1877, ovl. Odoornerveen op 22 mrt 1878. 
  7.  Kornelia , geb. Odoornerveen op 3 mei 1879, ovl. Odoornerveen op 21 aug 1879. 
  8.  Doodgeb. zoon , geb. Odoornerveen op 3 mei 1879. 
  9.  Cornelia , geb. Odoornerveen op 6 jul 1880, ovl. Odoornerveen op 24 mrt 1885. 
  10.  Bauke , geb. Odoornerveen op 1 sep 1884, tr. (1) Odoorn op 19 mei 1905 met Wabke Moes, geb. Odoorn circa 1885, Arbeidster, ovl. voor 1916, tr. (2) Odoorn op 16 jan 1916 met Aafje van Dok, geb. Enkhuizen circa 1897. 
  11.  Auke , geb. Odoornerveen op 4 jan 1891, tr. Sleen op 18 jul 1913 met Johanna Kuipers, geb. Emmen circa 1886. 
Ve.  Klasina Oostwoud, (dr. van IVc), geb. Kloosterveen op 31 mei 1850, ovl. 't Haantje op 20 feb 1933, 
 Kinderen: 
  1.   Tetske Oostwoud18, geb. Odoorn op 1 okt 1872, volgt VIc
  2.  Harm Oostwoud, geb. Odoorn op 27 sep 1876, Arbeider, ovl. 't Haantje op 30 mrt 1902. 
  3.  Doodgeb. dochter Oostwoud, geb. Odoornerveen op 16 aug 1879. 
  Klasina Oostwoud, tr. (2) Odoorn op 18 feb 1882 met Wijcher Egbert, geb. Wildervank circa 1859, ovl. 't Haantje op 7 feb 1941. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth , geb. Odoornerveen op 6 dec 1882, tr. (1) Sleen op 26 apr 1907 met Geert Griemink, geb. Dalen circa 1883, ovl. voor 1915, tr. (2) Sleen op 14 aug 1915 met Roelof Hofman, geb. Odoorn circa 1865. 
  2.  Cornelia , geb. Odoorn op 4 mei 1886, ovl. Klijndijk op 11 mei 1894. 
  3.  Johan Hendriks , geb. Valthermond op 28 jun 1889, ovl. Odoorn op 18 jul 1889. 
  4.  Johan Hendrik , geb. Klijndijk op 12 jun 1890, tr. Sleen op 23 jul 1915 met Hendrikje Hofman, geb. Sleen circa 1898. 
  5.  Jelle , geb. Klijndijk op 7 jan 1894, ovl. Sleen op 13 jul 1897. 
Vf.  Iefke Oostwoud, (dr. van IVf), geb. Lemmer op 20 okt 1847, ovl. Schoterland op 29 jun 1893, tr. Schoterland op 28 mei 1871 met Siebe Hendrik Minkes, geb. Oudeschoot circa 1843, ovl. Schoterland op 6 mrt 1914. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Feikje , geb. Doniawerstal op 6 feb 1869, ovl. Schoterland op 7 jul 1881. 
  2.  Albertje , geb. Schoterland op 26 jan 1873, tr. Leeuwarden op 21 jul 1894, (gesch. 's-Gravenhage op 19 okt 1916) met Bertus Verbruggen
  3.  Jan , geb. Schoterland op 6 apr 1875, tr. Zalk op 17 mei 1900 met Johanna Eilander, geb. Zalk circa 23 okt 1877. 
  4.  Hendrik , geb. Schoterland op 1 mrt 1878, tr. Westdongeradeel op 24 feb 1900 met Romkje Gosses Heeringa
  5.  Geert , geb. Schoterland op 19 nov 1880, ovl. Schoterland op 16 jun 1881. 
  6.  Geert , geb. Schoterland op 12 aug 1882. 
  7.  Sake , geb. Schoterland op 7 apr 1885, tr. Opsterland op 31 mei 1906 met Maria Voolstra
  8.  Siebe , geb. circa 1887, ovl. Schoterland op 9 jul 1889. 
Vg.   Geert Oostwoud14, (zn. van IVf), geb. Doniawerstal op 18 okt 1856, ovl. Terband op 26 mei 1913, tr. op 16 mei 188419 met Antje Bouma, dr. van Jochum Siebes Bouma en Popkjen Andries Polder, geb. op 13 jul 1858, Klokkenist20, ovl. op 27 sep 1940. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Saakje , geb. Oosterhaule op 6 mrt 1885, ovl. Oosterhaule op 23 dec 1890. 
  2.  Jochum , geb. Oosterhaule op 1 dec 1886, volgt VId
  3.  Jan , geb. Oosterhaule op 14 sep 1888, volgt VIe
  4.  Saakje , geb. Oosterhaule op 24 dec 1890, broodbezorgster/ klokkenist, ovl. Joure op 29 sep 1967, begr. Ouwsterhaule
  5.  Popke , geb. Ouwsterhaule op 18 nov 1892, volgt VIf
  6.  Jan-Johan , geb. Oosterhaule op 7 feb 1896, volgt VIg
  7.  Siebe , geb. Oosterhaule op 2 jun 1901, volgt VIh
Vh.   Ynsken Oostwoud, (dr. van IVf), geb. Ouwsterhaule op 27 mei 1863, ovl. St. Nicolaasga op 7 apr 1916, tr. St. Nicolaasga op 5 mei 1893 met Jurjen Draijer21,22,23, geb. Koudum op 15 jun 1861, Boerenknecht, ovl. St. Nicolaasga op 26 mrt 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lijsbert , geb. St. Nicolaasga op 26 aug 1893, ovl. op 29 nov 1964, tr. Akkrum op 13 aug 1925 met Albert van der Werf
  2.  Saakjen , geb. St. Nicolaasga op 9 dec 1895, ovl. Scharsterbrug op 23 mei 1970, tr. na 1928 met Roel Oort, geb. op 4 jan 1881, ovl. op 22 okt 1955. 
  3.  Hendrik , geb. St. Nicolaasga op 3 sep 1897, ovl. St. Nicolaasga op 21 jan 1987, tr. St. Nicolaasga op 23 mei 1924 met Joukje Freerks Bokma, geb. op 21 aug 1902, ovl. op 7 sep 1964. 
  4.  Jantje , geb. St. Nicolaasga op 26 nov 1899, ovl. op 25 mei 1965, tr. op 13 nov 1924 met Jelle Haagsma, geb. op 21 mrt 1900. 
  5.  Jan , geb. St. Nicolaasga op 3 aug 1901, ovl. Schagerbrug op 18 jun 1988, tr. Sneek op 7 mei 1927 met Geertje Couperus, geb. op 26 jun 1904, ovl. op 15 dec 1990. 
  6.  Trijntje , geb. St. Nicolaasga op 3 aug 1903, ovl. Joure op 13 aug 1970, tr. Haskerland op 17 mei 1923 met Durk van der Zee, geb. op 7 feb 1898, ovl. op 28 sep 1955. 
Vi.  Ynske Roels Oostwoud, (dr. van IVg), geb. St.Johannesga op 5 jun 1841, ovl. Schoterland op 1 okt 1880, tr. Opsterland op 27 mei 1865 met Hylke Sakes Wijnstra, geb. Opsterland op 17 dec 1835, ovl. Schoterland op 25 mrt 1904. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hiltje , geb. Schoterland op 2 jul 1868, tr. Opsterland op 18 jul 1907 met Jakob de Groot
  2.  Roelof , geb. Schoterland op 19 apr 1871, tr. Schoterland op 1 okt 1914 met Sjoeke Nutterts, geb. Oudehorne circa 1890. 
  3.  Durk , geb. Schoterland op 13 jul 1875. 
  4.  Franke , geb. Schoterland op 15 mei 1880. 
Vj.   Franke Roelof Oostwoud, (zn. van IVg), geb. St.Johannesga op 4 jan 1844, wagenmaker15, ovl. Franeker op 23 mrt 1899, tr. Rottum op 22 jul 1873 met Froukje Koksma, geb. Rottum circa 1844, ovl. Franeker op 13 feb 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marten Frankes , geb. Tietjerksteradeel op 23 mei 1874, volgt VIi
  2.  Roelof Frankes , geb. Tietjerksteradeel op 30 dec 1879, ovl. Franeker op 9 jan 1903. 
  3.  Jan , geb. Franeker op 10 dec 1881, ovl. op 4 apr 1893. 
  4.  Hiltje , geb. Tietjerksteradeel op 3 jun 1876, volgt VIj
Vk.  Jan Roels Oostwoud, (zn. van IVg), geb. St.Johannesga op 8 feb 1847, ovl. Ferwerderadeel op 12 jun 1904, tr. Tietjerksteradeel op 8 aug 1874 met Elisabeth Simons Nieuwenhuis, geb. Giekerk circa 1856. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Saakje Jans , geb. Tietjerksteradeel op 19 feb 1875, volgt VIk
  2.  Symen Jans , geb. Tietjerksteradeel op 7 jan 1878, tr. Tietjerksteradeel op 11 mei 1907 met Sytske de Vries, geb. Roodkerk circa 1883. 
  3.  Hiltje Jans , geb. Tietjerksteradeel op 27 mrt 1881, ovl. Leeuwarden op 20 dec 1917, otr. op 19 apr 1904 met Gerrit D de Vries, geb. Roodkerk op 11 aug 1881, ovl. Rijperkerk op 23 jun 1955. 
  4.  Roelof , geb. Suawoude op 18 jun 1886, volgt VIl
  5.  Franke , geb. Wouterswoude op 18 jun 1890, volgt VIm
Vl.  Froukje Roels Oostwoud, (dr. van IVg), geb. Delfstrahuizen op 21 mei 1850, ovl. Tietjerksteradeel op 21 jul 1883, tr. Tietjerksteradeel op 21 jun 1873 met Doeye Gerrits van der Meer, geb. Engwierum in 1839. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Akke Doeyes , geb. Tietjerksteradeel op 22 dec 1873, ovl. Tietjerksteradeel op 4 mrt 1939, tr. Tietjerksteradeel op 13 mei 1899 met Rinze Sytzes Reitsma, geb. Rijperkerk circa 1873. 
  2.  Roelof Doeyes , geb. Tietjerksteradeel op 28 jul 1876, ovl. Tietjerksteradeel op 27 jan 1941, tr. Tietjerksteradeel op 8 mei 1902 met Akke Feddes Oostwoud, (dr. van Vm), geb. Oenkerk op 28 sep 1878, ovl. Tietjerksteradeel op 8 feb 1924. 
  3.  Hiltje Doeyes , geb. Tietjerksteradeel op 13 jun 1878, tr. Tietjerksteradeel op 11 mei 1901 met Klaas Teunis Sikma, geb. Oenkerk voor 7 mrt 1880, ovl. Tietjerksteradeel op 7 dec 1934. 
  4.  Gerritje Doeyes , geb. Tietjerksteradeel op 3 jun 1881, ovl. Tietjerksteradeel op 30 aug 1889. 
Vm.  Fedde Roelof Oostwoud, (zn. van IVg), geb. Delfstrahuizen op 11 jun 1854, ovl. Tietjerksteradeel op 5 mei 1903, tr. Tietjerksteradeel op 29 apr 1876 met Sijke Gerrits van der Meer, geb. Giekerk circa 1854. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. dochter , geb. op 27 aug 1876. 
  2.  Akke Feddes , geb. Oenkerk op 28 sep 1878, ovl. Tietjerksteradeel op 8 feb 1924, tr. met Roelof Doeyes van der Meer, (zn. van Vl) (zie Vl). 
  3.  Hiltje Feddes , geb. Tietjerksteradeel op 20 jun 1880, ovl. Tietjerksteradeel op 19 mei 1881. 
  4.  Roelof Feddes , geb. Tietjerksteradeel op 2 nov 1881, volgt VIn
Vn.  Ynske Oostwoud, (dr. van IVh), geb. Schoterland op 12 mrt 1853, ovl. Utingeradeel op 5 aug 1918, tr. Haskerland op 25 mei 1879 met Hendrik Jans van der Wal
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Albertje , geb. Utingeradeel op 2 mrt 1880, tr. Utingeradeel op 12 nov 1903 met Gerrit van der Schaaf, geb. Terhorne circa 1876. 
  2.  Neltje , geb. Haskerdijken op 20 mei 1883, tr. Utingeradeel op 27 sep 1906 met Doede de Vries, geb. Akkrum circa 1881. 
Vo.  Fimke Oostwoud, (dr. van IVh), geb. Schoterland op 7 jul 1857, ovl. Aengwirden op 16 dec 1878, tr. Schoterland op 12 mei 1878 met Nuttert Gouma, geb. Nijehaske op 29 jul 1854, ovl. Rauwerderhem op 20 aug 1931, (Nuttert tr. (2) Aengwirden op 22 mei 1880 met Antje Beenes Moed.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Imke , geb. Aengwirden op 15 dec 1878, tr. met Trijntje Dragstra, geb. Schoterland op 3 nov 1880, ovl. in 1932. 
Vp.  Jan Oostwoud, (zn. van IVh), geb. Schoterland op 11 aug 1859, tr. Utingeradeel op 21 mei 1886 met Hiltje van der Wal, geb. Beetsterzwaag circa 1863. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jentje , geb. Utingeradeel op 1 sep 1886, tr. Utingeradeel op 12 mei 1912 met Siebrigje Dijkstra, geb. Joure circa 1889. 
  2.  Elisabeth , geb. Utingeradeel op 7 aug 1888, ovl. Utingeradeel op 9 jun 1891. 
  3.  Jurjen , geb. Utingeradeel op 8 mrt 1891, tr. Utingeradeel op 31 mei 1917 met Trijntje de Vries, geb. Wirdum circa 1892. 
  4.  Elisabeth , geb. Utingeradeel op 12 sep 1892. 
  5.   Neltje 24, geb. Utingeradeel op 8 jan 1895, ovl. Grouw op 4 mei 1986, tr. Akkrum in 1916 met Jan Hondema25, geb. Grouw op 9 okt 1898, ovl. op 24 nov 1993. 
  6.  Albert , geb. Utingeradeel op 29 nov 1896, volgt VIo
  7.  Fimke , geb. Utingeradeel op 7 jun 1901. 
Vq.  Pietertje Oostwoud, (dr. van IVh), geb. Weststellingwerf op 17 feb 1864, ovl. Haskerland op 27 dec 1927, 
 Kind: 
  1.  Jentje Oostwoud, geb. Schoterland op 19 sep 1883, ovl. Schoterland op 16 okt 1883. 
  Pietertje Oostwoud, tr. (2) Haskerland op 11 jan 1885 met Tjeerd Hofma, geb. circa 1862, ovl. Haskerland op 21 apr 1921. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Neltje , geb. Haskerland op 16 apr 1885, tr. Haskerland op 4 jun 1914 met Anne Roelé
  2.  Antje , geb. Haskerland op 11 mei 1887, tr. Voorschoten op 20 dec 1907 met Johannes Rijsdam, geb. Oegstgeest circa 1885. 
  3.  Freerk , geb. Haskerland op 30 jan 1889. 
  4.  Jentje , geb. Haskerland op 18 sep 1890, ovl. Haskerland op 23 aug 1893. 
  5.  Jitze , geb. Haskerland op 23 nov 1892, ovl. Haskerland op 31 aug 1893. 
  6.  Ynskje , geb. Haskerland op 15 okt 1894, ovl. Haskerland op 28 aug 1895. 
  7.  Doodgeb. dochter , geb. Haskerland op 26 okt 1897. 
  8.  Jentje , geb. Haskerland op 15 feb 1899. 
  9.  Ynskje , geb. Haskerdijken op 23 nov 1900. 
  10.  Doodgeb. zoon , geb. Haskerland op 28 sep 1905. 
  11.  Harmke , geb. Haskerland circa 1908, ovl. Zuidlaren op 6 mei 1931. 
Generatie VI
VIa.  Meine Oostwoud, (zn. van Va), geb. Emmen op 20 jul 1890, Arbeider, ovl. Emmen op 2 mei 1946, tr. Emmen op 1 feb 1917 met Hillechiena Duursma, geb. circa 1894, Arbeidster, ovl. na 1946. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Berend , geb. Nieuw Weerdinge op 28 jan 1919, volgt VIIa
  2.  Doodgeb. kind , geb. Emmen op 22 aug 1920. 
  3.  Doodgeb. kind , geb. op 10 feb 1922. 
VIb.   Aafke Oostwoud, (dr. van Va), geb. Odoorn op 4 feb 1888, ovl. Almelo op 2 jan 1962, tr. Emmen op 22 feb 1912 met Girbe Gringhuis26, geb. Emmer-Compascuum circa 20 feb 1887, ovl. Almelo op 9 apr 1968. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Hildebrand , geb. in 1910. 
  2.  Klaas , geb. in 1915. 
  3.  Trijntje , geb. circa 1919, ovl. op 30 dec 2003, tr. met Gerrit Geitenbeek, geb. circa 1920. 
  4.  Fedde , geb. in 1920. 
  5.  Harm , geb. in 1920. 
  6.  Geertje , geb. in 1920. 
VIc.   Tetske Oostwoud18, (dr. van Ve), geb. Odoorn op 1 okt 1872, Arbeidster, ovl. op 26 apr 1964, 
 Kind: 
  1.  Cornelia Oostwoud, geb. Klijndijk op 22 nov 1896, ovl. Veenoord op 10 jan 1902. 
   Tetske Oostwoud18, tr. (2) Sleen op 7 aug 1897 met Otto Habing, geb. Borger op 18 jan 1865, Arbeider, ovl. op 23 sep 1943. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Klaas , geb. Veenoord op 18 aug 1898, tr. Emmen op 21 okt 1922 met Tjitske Westerhuis, geb. Westerbork circa 1903. 
  2.  Doodgeb. dochter , geb. Veenoord op 13 feb 1901. 
  3.  Cornelis , geb. Veenoord op 1 feb 1902. 
   Tetske Oostwoud18, tr. (3) op 27 jan 1945 met Albert Snippe, geb. Smilde op 29 dec 1875, ovl. Klazienaveen op 23 jan 1967. 
VId.  Jochum Oostwoud, (zn. van Vg), geb. Oosterhaule op 1 dec 1886, ovl. St. Nicolaasga op 19 nov 1947, tr. op 8 sep 1916 met Roelofje ten Hoeve
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , relatie met Dirk Kampen
  2.  Jan , geb. circa 1922, ovl. op 30 apr 1984, begr. Joure
VIe.  Jan Oostwoud, (zn. van Vg), geb. Oosterhaule op 14 sep 1888, ovl. Sneek op 14 jul 1960, relatie met Grietje Feenstra, geb. in okt 1887, ovl. Wijckel op 2 feb 1941. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Antje , geb. op 1208, volgt VIIb
  2.  Tjaltje , geb. op 24 jun 1914, volgt VIIc
  3.  Meinse , geb. in sep 1922, ovl. in sep 1922. 
  4.  Saakje , geb. circa 1917, volgt VIId
  5.  Meintje , geb. op 15 aug 1923, volgt VIIe
VIf.   Popke Oostwoud, (zn. van Vg), geb. Ouwsterhaule op 18 nov 1892, ged. NH Ouwsterhaule, Wegwerker, ovl. Joure op 6 mei 1978, begr. Ouwsterhaule op 10 mei 1978, tr. (burgelijke stand) Langweer op 22 mei 192527, kerk.huw. (GK) Joure op 22 mei 1925 met Pietje ter Heide, dr. van Christ ter Heide en Jantje Bos, geb. Delfstrahuizen op 12 nov 1891, huishoudster, ovl. Joure op 8 mei 1981, begr. Ouwsterhaule op 12 mei 1981. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert , geb. Ouwsterhaule op 3 feb 1927, volgt VIIf
  2.  Froukje , geb. Ouwsterhaule op 25 feb 1926, volgt VIIg
VIg.  Jan-Johan Oostwoud, (zn. van Vg), geb. Oosterhaule op 7 feb 1896, ovl. op 10 apr 1975, tr. op 25 mei 1925 met Hendrikje Ketellapper, geb. op 30 mei 1902, ovl. Scharsterbrug op 17 mei 1950. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert , geb. op 3 aug 1926, volgt VIIh
  2.  Joukje , geb. op 25 okt 1927, volgt VIIi
  3.  Jan , geb. op 18 jun 1931, ovl. Sneek op 22 jun 1954. 
VIh.  Siebe Oostwoud, (zn. van Vg), geb. Oosterhaule op 2 jun 1901, melkboer, ovl. Amsterdam op 26 dec 1979, tr. op 4 nov 1927 met Geertruida Dijkstra, geb. Amsterdam circa 29 aug 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , geb. op 302, volgt VIIj
  2.  Jetse , geb. Amsterdam op 1003, volgt VIIk
VIi.  Marten Frankes Oostwoud, (zn. van Vj), geb. Tietjerksteradeel op 23 mei 1874, ovl. Franeker op 11 nov 1936, tr. Haskerland op 22 jun 1899 met Popkje Siebenga, geb. Haskerdijken op 3 jun 1875, ovl. Leeuwarden op 21 okt 1962. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Franke , geb. Franeker op 8 jul 1900, volgt VIIl
  2.  Jacob , geb. in 1906, volgt VIIm
  3.  Wietske , geb. op 13 aug 1900, ovl. op 22 mrt 1911, begr. Franeker
  4.  Jan , geb. in 1913, ovl. op 17 feb 1983, tr. Bilthoven op 17 jul 1939 met Dientje Pater, geb. Rolde op 25 mei 1914. 
VIj.   Hiltje Oostwoud, (dr. van Vj), geb. Tietjerksteradeel op 3 jun 1876, ovl. Ede op 15 nov 1957, tr. Franeker op 15 apr 1897 met Koenraad Jacobs Zomer28, geb. Arum op 21 sep 1871, Boekhandelaar, ovl. Ede op 10 nov 1960. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Froukje , geb. Franeker op 18 feb 1898, ovl. Ede op 5 jan 1980, tr. (1) Franeker op 28 jan 1921 met Johannes Bootsma, geb. Zoetermeer op 24 jan 1888, ovl. Utrecht op 7 apr 1964, tr. (2) op 30 apr 1971 met Benno Otto Fels, geb. op 5 sep 1904. 
  2.  Hilligchien , geb. Franeker op 31 okt 1900, ovl. op 1 nov 1990, tr. Wageningen op 10 feb 1932 met Dirk Jan van Barneveld, geb. Amerongen op 13 sep 1899, ovl. Ede op 11 nov 1984. 
  3.  Roelof , geb. Franeker op 28 nov 1902, ovl. Ede op 26 mei 1982, tr. (1) Tietjerksteradeel op 16 jul 1931 met Jakoba Anthoinetta Adriana de Walle, geb. Wymbritseradeel op 22 apr 1903, ovl. Ede op 1 mei 1969, tr.(2) met Maria Jacoba Schriek de Visser
  4.  Trijntje , tr. met Willem Bos, geb. Emmen op 18 jun 1907, ovl. op 29 dec 1992. 
  5.  Martha Hendrika , geb. Franeker op 17 okt 1911, ovl. Bennekom op 28 jan 1997. 
VIk.  Saakje Jans Oostwoud, (dr. van Vk), geb. Tietjerksteradeel op 19 feb 1875, tr. Ferwerderadeel op 10 mei 1899 met Willem Offringa, geb. Gerkesklooster circa 1875. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elisabeth , geb. Reitsum op 25 feb 1902. 
VIl.  Roelof Oostwoud, (zn. van Vk), geb. Suawoude op 18 jun 1886, ovl. op 28 dec 1957, begr. Feerwerd, tr. Ferwerderadeel op 27 apr 1911 met Antje Talsma, geb. Lichtaard op 7 mei 1888, ovl. op 18 jun 1955, begr. Feerwerd
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jitsche , geb. Feerwerd op 16 feb 1926. 
VIm.  Franke Oostwoud, (zn. van Vk), geb. Wouterswoude op 18 jun 1890, ovl. Roodkerk op 11 jul 1959, tr. Tietjerksteradeel op 8 mei 1915 met Wijke de Vries, geb. Giekerk circa 20 jul 1892, ovl. Noordbergum op 21 apr 1965. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  H. , tr. met P. van de Ende
  2.  T. , tr. met A Annema
VIn.  Roelof Feddes Oostwoud, (zn. van Vm), geb. Tietjerksteradeel op 2 nov 1881, ovl. op 14 okt 1959, begr. Oenkerk, tr. Tietjerksteradeel op 13 mei 1905 met Grietje de Vries, geb. Oenkerk op 6 apr 1886, ovl. op 1 nov 1984, begr. Oenkerk
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Sijke , geb. Tietjerksteradeel circa jul 1909, ovl. Tietjerksteradeel op 1 apr 1910. 
  2.  IJtje
VIo.  Albert Oostwoud, (zn. van Vp), geb. Utingeradeel op 29 nov 1896, tr. met Hiltje Hoekstra, geb. circa 1904, ovl. Aengwirden op 7 apr 1928. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Doodgeb. zoon , geb. Aengwirden op 6 apr 1928. 
Generatie VII
VIIa.   Berend Oostwoud, (zn. van VIa), geb. Nieuw Weerdinge op 28 jan 1919, Veen-Fabrieksarbeider, ovl. op 12 nov 2000, tr. Emmen op 26 feb 1945 met Bondina Kloppenburg29,30, geb. Odoorn op 26 aug 1920. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Meine , geb. Nieuw Weerdinge op 19 jan 1946, Archivaris. 
  2.  Jan , geb. Nieuw Weerdinge op 27 apr 1947, Ambtenaar van Politie. 
VIIb.  Antje Oostwoud, (dr. van VIe), geb. op 1208, relatie met Berend Schaap, ovl. in nov 1978, begr. Delfstrahuizen
 Uit deze relatie: 
  1.  Jan
  2.  Willy , geb. in 1950. 
VIIc.  Tjaltje Oostwoud, (dr. van VIe), geb. op 24 jun 1914, relatie met Teake de Vries, ovl. Rijs op 12 jun 1977. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Neeltje Johanna , geb. op 6 jan 1958. 
VIId.  Saakje Oostwoud, (dr. van VIe), geb. circa 1917, ovl. Uithoorn op 29 nov 1994, tr. in 1944 met Harmen de Jong, ovl. voor 1992. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Gosse , tr. met Joke
  2.  Jan , tr. met Anneke
  3.  Henk , tr. met Mien
  4.  Hieke , tr. met Gert
  5.  Meinie , tr. met Wim de Hertog
VIIe.  Meintje Oostwoud, (dr. van VIe), geb. op 15 aug 1923, ovl. Ijlst op 5 mei 2007, begr. Wijckel op 10 mei 2007, tr. op 11 nov 1954 met Louwrens Schotanus
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Uilke , geb. op 15 mrt 1955. 
  2.  Jan , geb. op 24 sep 1957. 
  3.  Hendrik Bauke , geb. op 8 nov 1962. 
  4.  Annie Tjalliena , geb. op 24 sep 1963. 
  5.  Trijntje Murkje , geb. op 9 apr 1965. 
  6.  Greta , geb. op 10 mrt 1967. 
VIIf.  Geert Oostwoud, (zn. van VIf), geb. Ouwsterhaule op 3 feb 1927, ged. GK Joure, Medewerker Douwe Egberts, tr. (burgelijke stand) Langweer op 11 nov 1954, kerk.huw. (GK) Joure op 11 nov 1954 met Hiltje Koenen, dr. van Pier Koenen en Bontje Kroondijk, geb. Idskenhuizen op 15 apr 1927, G. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bontje , geb. Ouwsterhaule op 23 aug 1955, volgt VIIIa
  2.  Popke Geert , geb. Langweer op 29 apr 1965, volgt VIIIb
VIIg.  Froukje Oostwoud, (dr. van VIf), geb. Ouwsterhaule op 25 feb 1926, ged. GK Joure, tr. (burgelijke stand) Langweer op 21 jun 1951, kerk.huw. (GK) Joure op 21 jun 1951 met Jan Timmermans, zn. van Jacob Timmermans en Dieuwke Kalma, geb. Ferwerd op 5 mei 1912, GK, carrosseriebouwer, ovl. Heerenveen op 15 mrt 1986, begr. Heerenveen op 20 mrt 1986. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob , geb. Heerenveen op 3 aug 1952, volgt VIIIc
  2.  Popke , geb. Heerenveen op 18 nov 1953, ged. GK Heerenveen, schilder/ werknemer WSW. 
  3.  Pietje , geb. Heerenveen op 10 feb 1957, volgt VIIId
  4.  Dirk , geb. Heerenveen op 9 okt 1961, volgt VIIIe
  5.  Dieuwke Hieke , geb. Heerenveen op 23 feb 1969, volgt VIIIf
VIIh.  Geert Oostwoud, (zn. van VIg), geb. op 3 aug 1926, ovl. Beetsterzwaag op 18 apr 1992, relatie met Jannie van der Veen
 Uit deze relatie: 
  1.  Jannie , volgt VIIIg
VIIi.  Joukje Oostwoud, (dr. van VIg), geb. op 25 okt 1927, tr. op 10 mei 1951 met Lolke Klijnstra, geb. Schraard op 12 jun 1926, ambtenaar bij belastingdienst, ovl. Rottum op 2 jan 2002, gecr. Heerenveen op 7 jan 2002. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Foppe , geb. Heerenveen op 6 apr 1952. 
  2.  Johan Jan , geb. Heerenveen in jul 1959, kok. 
VIIj.  Antje Oostwoud, (dr. van VIh), geb. op 302, tr. op 15 nov 1967 met Eibert van der Brug, postbode. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Marian , geb. Nunspeet op 27 jan 1969. 
  2.  Rinske Annie (Rina) , geb. Nunspeet op 30 okt 1972. 
VIIk.  Jetse Oostwoud, (zn. van VIh), geb. Amsterdam op 1003, chauffeur, tr. op 30 jul 1968 met Johanna Elisabeth Bruijne
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ronny , geb. op 21 mrt 1969. 
  2.  Nancy Brigitte , geb. op 31 mei 1976. 
VIIl.  Franke Oostwoud, (zn. van VIi), geb. Franeker op 8 jul 1900, tr. met Trientje Koppe, geb. circa 1899, ovl. Bilthoven in 1967. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje Johanna , geb. op 24 aug 1924, volgt VIIIh
  2.  Marten , geb. Franeker op 12 nov 1927, volgt VIIIi
  3.   Johannes 15,31, geb. op 10 aug 1931, volgt VIIIj
VIIm.  Jacob Oostwoud, (zn. van VIi), geb. in 1906, ovl. Leeuwarden op 11 apr 1977, tr.(1) met W.P.S. Mulder
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Mieke , volgt VIIIk
  2.  Marten , volgt VIIIl
  3.  Roelof , volgt VIIIm
  4.  Marnix , tr. met Phillis
  5.  Yvette , volgt VIIIn
  6.  Sandra
  Jacob Oostwoud, tr. (2) circa 1962 met H Dost
Generatie VIII
VIIIa.  Bontje Oostwoud, (dr. van VIIf), geb. Ouwsterhaule op 23 aug 1955, ged. GK Joure, huishoudkundige, tr. (burgelijke stand) Bloemendaal op 11 sep 1981, kerk.huw. (GK) Bloemendaal op 11 sep 1981 met Klaas Boeijinga, GK, leraar. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Ruben Josephus , geb. Spaarndam op 23 mei 1983, GK. 
  2.  Rebecca Hilda , geb. Ommen op 29 apr 1985, GK. 
  3.  Ruth Bonny , geb. Ommen op 16 sep 1988, GK. 
VIIIb.  Popke Geert Oostwoud, (zn. van VIIf), geb. Langweer op 29 apr 1965, ged. GK Idskenhuizen, B-Verpleegkundige, tr. op 27 aug 1999 met Monique C.M. Willems, Docente Verpleegkunde. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Eva Elisa , geb. 's-Gravenhage op 20 feb 1999. 
  2.  Emma , geb. Ommen op 13 nov 2003. 
  3.  Silas Jonathan , geb. Ommen op 10 mrt 2005. 
VIIIc.  Jacob Timmermans, (zn. van VIIg), geb. Heerenveen op 3 aug 1952, ged. G Heerenveen op 17 aug 1952, ICT Project Manager, otr. Enschede op 1 apr 1985, tr. (burgelijke stand) Bilthoven op 22 mei 1985, kerk.huw. (NG) Bilthoven op 22 mei 1985 met Clara van Leeuwen, dr. van Cornelis (Kees) van Leeuwen en Cornelia (Corrie) Brouwer, geb. Ijsselmuiden op 3 jan 1953, ged. GV Ijsselmuiden, Fysiotherapeute. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Cornelis (Janco) , geb. Amsterdam op 13 nov 1987, ged. GK Amstelveen op 10 jan 1988. 
  2.  Frederik Matthijs (Frits) , geb. Amstelveen op 29 apr 1989, ged. GK Amstelveen op 28 mei 1989. 
  3.  Arwin Christiaan , geb. Amstelveen op 22 jul 1993, ged. GK Amstelveen op 4 sep 1993. 
VIIId.  Pietje Timmermans, (dr. van VIIg), geb. Heerenveen op 10 feb 1957, ged. GK Heerenveen op 24 feb 1957, radiotherapeutisch laborante, tr. (burgelijke stand) Heerenveen op 2 jun 1989, kerk.huw. (GK) Heerenveen op 2 jun 1989 met Paul Muller, zn. van Louis Muller en Lida van de Groep, geb. Amsterdam op 11 jul 1951, computerdeskundige. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Matthijs Sander , geb. Leiden op 25 mrt 1992. 
  2.  Maarten Joost , geb. Leiden op 27 sep 1994. 
VIIIe.  Dirk Timmermans, (zn. van VIIg), geb. Heerenveen op 9 okt 1961, ged. GK Heerenveen op 22 okt 1961, computerdeskundige, tr. (burgelijke stand) Groningen op 26 mrt 1999, kerk.huw. (GK) Groningen op 26 mrt 1999 met Anita Grada Tuin, dr. van Klaas Tuin en Jetta Koster, geb. Valthermond (Odoorn) op 7 nov 1966, Medisch analiste. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Robbert Jan (Rob) , geb. Groningen op 12 dec 1999, ged. GK Paterswolde op 5 mrt 2000. 
  2.  Nienke Jetta , geb. Eelde op 4 sep 2001, ged. GK Eelde op 11 nov 2001. 
VIIIf.  Dieuwke Hieke Timmermans, (dr. van VIIg), geb. Heerenveen op 23 feb 1969, ged. GK Heerenveen op 9 mrt 1969, administratief medewerkster, tr. (burgelijke stand) Aalsmeer op 21 jun 1996, kerk.huw. (GK) Kudelstaart op 21 jun 1996 met Cornelis Martien (Cock) Kraan, zn. van Jacobus Johannes (Jaap) Kraan en Jeanne Gooszen, geb. Aalsmeer op 16 nov 1958, ovl. Kudelstaart op 20 dec 2003, begr. Aalsmeer op 24 dec 2003. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jimmy , geb. Amsterdam op 5 jul 1997, ged. GK Kudelstaart op 24 aug 1997. 
VIIIg.  Jannie Oostwoud, (dr. van VIIh), tr. met H.J. Altenburg
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Patrick
VIIIh.  Antje Johanna Oostwoud, (dr. van VIIl), geb. op 24 aug 1924, tr. Bilthoven met L van der Drift
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Trieneke
  2.  Leo
  3.  Franke
  4.  Saskia
VIIIi.  Marten Oostwoud, (zn. van VIIl), geb. Franeker op 12 nov 1927, ovl. Bilthoven op 8 mei 1989, tr. met J I W Honders
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Mayola
  2.  Madelon
VIIIj.   Johannes Oostwoud15,31, (zn. van VIIl), geb. op 10 aug 1931, ovl. op 9 sep 2001, tr. (1) Rotterdam op 22 dec 1961 met F.M.A. Schokking
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Doodgeb. zoon , geb. Rotterdam op 8 jul 1963. 
  2.  Franke Johannes , geb. Rotterdam op 4 mei 1968. 
   Johannes Oostwoud15,31, tr.(2) met M.J. van der Panne
VIIIk.  Mieke Oostwoud, (dr. van VIIm), 
 Kind: 
  1.  Eric
VIIIl.  Marten Oostwoud, (zn. van VIIm), tr. met Rie
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Remco
  2.  Alexander
  3.  Jacob-Jan
VIIIm.  Roelof Oostwoud, (zn. van VIIm), tr. met Erica
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Elke
  2.  Martina
VIIIn.  Yvette Oostwoud, (dr. van VIIm), tr. met Bob
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Robin
  2.  Menno

Bronnen en noten:
1. JT12 Boek Oostwoud 3 blz + blz 9 t/m 11 (E-01), Ref.: JT12 O5/O6 
2. Straten-Hogeveenweg (E-20e), Ref.: Popke 11-dec-06, Soort: email 
3. Q-Internet Oostwoud- Jan R. [Fotolasser] (E-20f), url: http://home.hetnet.nl/~fotolasser/wegen.htm 
4. Verklaring naamgeving Oostwoud (E-02), Soort: map 
5. Q-Internet Oostwoud- Roelof J [Ponne] (E-20p), url: http://www.ponne.net/ 
6. Q-Internet Oostwoud Klaas R.JJ Veenstra [YDY] (E-16), Ref.: Drenlias, Genlias, Tresoar etc. 
7. Q-Internet Oostwoud Klaas R+JJ Veenstra [Drenlias] (E-15), Soort: doc 
8. E-20 Q-Internet Oostwoud- Jan R. [YDY].Doc (E-20), Ref.: Genlias, Tresoar etc. 
9. Q-Internet Oostwoud Klaas R+JJ Veenstra [vdWijk] (E-16w), url: www.hjvanderwijk.nl/_Greet04.htm 
10. De Ouster Trijegeaen - Skiednis fan in part fan Doniawerstal (E-41), Schrijver: Roel Piters de Jong 
11. E-21 Q-Internet Oostwoud - Jan J. [YDY] (E-21), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
12. E-18 Q-Internet Oostwoud- Roelof J. [YDY] (E-18), Ref.: Drenlias, Genlias, Tresoar etc. 
13. E-19 Q-Internet Oostwoud- Jentje J. [YDY] (E-19), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
14. E-22 Q-Internet Oostwoud - Geert J. [YDY] (E-22), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
15. Van rijtuig tot ziekenhuisbed - Oostwoud in de jaren 1871 tot 1940 (E-40), Schrijver: Johannes Oostwoud 
16. Op jacht naar Jagt, in woord en beeld (E-16j), Titel: Arend Middel 
17. Q-Internet Oostwoud Klaas R+JJ Veenstra [Aldenhoven] (E-16v), url: http://home.planet.nl/~aldo/vrijaldenhoven- 
18. Oostwoud - Fotos Grafstenen (E-42), Ref.: http://graftombe.nl, Soort: dir 
19. Trouwkaart Geert Oostwoud x Antje Bouma (E-27), Ref.: JT12 O5a 
20. E-29 Brief klokkenist Wed A. Oostwoud -Bouma 1932 (E-29), Ref.: JT12 O18 
21. Q-Internet Oostwoud- van Dijk. [Draijer] (F-01d), url: http://draijer.alfahost.nl/gen/ 
22. E-24j Geneagram Draijer-Oostwoud (E-24j), Ref.: http://draijer.alfahost.nl/gen/, Soort: jpg 
23. E-24 Q-Internet Oostwoud-Van Dijk [Draijer] (E-24), Ref.: http://draijer.alfahost.nl/gen/, Soort: doc 
24. Rouwadvertenties Oostwoud [NGV+YDY] (E-25), Soort: dir 
25. Q-Internet Oostwoud Algemeen [Family] (E-17f), url: http://www.familysearch.org/Eng/Search/fram 
26. Q-Internet Oostwoud Klaas R+JJ Veenstra [Wind] (E-16i), url: http://www.windgenealogie.org 
27. It wie doe sa - oorlogsverhalen uit de Ouwstertrijegeaen (E-45), Uitgegeven: 2006 
28. Q-Internet Oostwoud- Roelof J [Zomer] (E-18z), url: www.antenna.nl/~hzomer 
29. Boek Genealogie Kloppenburg (E-16g), Uitgegeven: jun 2001 
30. Q-Internet Oostwoud Klaas R+JJ Veenstra [Kloppenburg] (E-16k), url: home.quicknet.nl/qn/prive/kketelaar/kloppen 
31. Oostwoud - Email Joop (Joh) Oostwoud 3-Dec-2000 (E-44), Soort: email