Parenteel van Pier Klazes Bouwma en Grietje Eesgers X 1783 [Bouma]
Parenteel van Pier Klazes Bouwma en Grietje Eesgers X 1783 [Bouma]
Generatie I
I.   Pier Klazes Bouwma1, geb. circa 1757, ovl. Joure op 7 jan 1833, tr. Joure op 1 sep 1782 met Grietje Eesgers , ovl. voor 1833. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje Piers , geb. Joure op 3 mei 1783, volgt IIa
  2.  Tryntje , geb. Joure op 28 mrt 1785, ged. op 17 apr 1785. 
  3.  Klaas Bouma, geb. Joure op 9 jan 1790, volgt IIb
Generatie II
IIa.   Grietje Piers , (dr. van I), geb. Joure op 3 mei 1783, ged. op 28 mei 1783, ovl. Joure in dec 1804, tr. Joure op 13 mrt 1803 met Jochum Siebes 2,3, geb. Joure, Matroos, ovl. Hellevoetsluis in aug 1810. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Siebe Jochums Bouma, geb. Joure op 14 nov 1803, volgt III
  2.  Grietje Jochems , geb. Joure op 18 dec 1804, ged. op 20 jan 1805. 
IIb.  Klaas Bouma, (zn. van I), geb. Joure op 9 jan 1790, ged. op 28 jan 1790, tr. Haskerland op 5 mei 1817 met Tjitske Jacobs Waterlander
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Grietje , geb. Haskerland op 14 jul 1817. 
  2.  Rieuwkjen , geb. Haskerland op 9 jan 1819. 
  3.  Piertje , geb. Haskerland op 26 feb 1821. 
Generatie III
III.  Siebe Jochums Bouma, (zn. van IIa), geb. Joure op 14 nov 1803, ged. op 25 dec 1803, ovl. op 20 dec 1874, tr. Haskerland op 11 jun 1837 met Antje Pieters Westra, dr. van Pieter Gerbens en Roelofje Andries, geb. Joure op 18 dec 1788, ged. op 22 jan 1789, ovl. Haskerland op 2 dec 1855, (Antje Pieters tr. (1) voor 1836 met Hermannus Jacobus van Oosterhout.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Sybes , geb. Haskerland op 1 aug 1825, ovl. Haskerland op 14 mrt 1849. 
  2.  Jochum Siebes , geb. Joure op 10 jun 1828, volgt IVa
  3.  Sybrigje Sybes Westra, geb. Haskerland op 29 aug 1831, volgt IVb
Generatie IV
IVa.  Jochum Siebes Bouma, (zn. van III), geb. Joure op 10 jun 1828, ovl. Joure op 4 jan 1891, tr. (1) Haskerland op 10 mei 1857 met Popkjen Andries Polder, dr. van Andries Polder en Hyke Johannes Wiglema, geb. Akkrum op 12 jan 1832, ovl. Scheen op 3 aug 1858. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , geb. op 13 jul 1858, volgt Va
  Jochum Siebes Bouma, tr. (2) op 24 mei 1863 met Stijntje Douwes Bosma, geb. Joure op 31 mei 1838, ovl. Joure op 22 aug 1911. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Fokje , geb. Haskerland op 10 feb 1864, volgt Vb
  2.  Siebrigje , geb. Haskerland op 4 jul 1865, ovl. Haskerland op 5 mrt 1884. 
  3.  Douwe , geb. Haskerland op 14 apr 1867, ovl. Haskerland op 28 aug 1868. 
  4.  Pietertje , geb. Haskerland op 15 okt 1869, ovl. Haskerland op 18 jan 1870. 
  5.  Jetsche , geb. Haskerland op 20 dec 1870, ovl. Scheen bij Joure op 4 apr 1887. 
  6.  Sybe , geb. Joure op 19 nov 1873, volgt Vc
IVb.  Sybrigje Sybes Westra, (dr. van III), geb. Haskerland op 29 aug 1831, ovl. Joure op 15 dec 1920, tr. Haskerland op 8 jul 1860 met Wiebe Foekes de Jong, geb. Haskerland op 16 mei 1828, ovl. Haskerland op 7 sep 1902. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Sybe , geb. Haskerland op 25 okt 1860, ovl. Haskerland op 25 jul 1935, tr. Haskerland op 14 mei 1896 met Jacoba de Vries
  2.  Wytske , geb. Haskerland op 23 sep 1862, ovl. Haskerland op 24 mrt 1891. 
  3.  Foeke , geb. Haskerland op 17 sep 1864, ovl. circa 1866. 
  4.  Antje , geb. Haskerland op 27 jun 1866, ovl. Drachten op 3 jul 1935. 
  5.  Foeke , geb. Haskerland op 27 jun 1866, ovl. Haskerland op 22 jul 1929, tr. Haskerland op 23 jan 1902 met Hendrikje Kooiman
  6.  Meinskje , geb. Haskerland op 29 jan 1869, tr. Haskerland op 30 apr 1896 met Wiebe Franke Rypkema
  7.  Pieter , geb. Haskerland op 19 aug 1874. 
Generatie V
Va.   Antje Bouma, (dr. van IVa), geb. op 13 jul 1858, Klokkenist4, ovl. op 27 sep 1940, tr. op 16 mei 18845 met Geert Oostwoud6, zn. van Jan Jans Oostwoud en Saakjen Geerts van Dijk, geb. Doniawerstal op 18 okt 1856, ovl. Terband op 26 mei 1913. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Saakje , geb. Oosterhaule op 6 mrt 1885, ovl. Oosterhaule op 23 dec 1890. 
  2.  Jochum , geb. Oosterhaule op 1 dec 1886, volgt VIa
  3.  Jan , geb. Oosterhaule op 14 sep 1888, volgt VIb
  4.  Saakje , geb. Oosterhaule op 24 dec 1890, broodbezorgster/ klokkenist, ovl. Joure op 29 sep 1967, begr. Ouwsterhaule
  5.  Popke , geb. Ouwsterhaule op 18 nov 1892, volgt VIc
  6.  Jan-Johan , geb. Oosterhaule op 7 feb 1896, volgt VId
  7.  Siebe , geb. Oosterhaule op 2 jun 1901, volgt VIe
Vb.  Fokje Bouma, (dr. van IVa), geb. Haskerland op 10 feb 1864, ovl. Langweer op 11 dec 1943, tr. Doniawerstal op 20 mei 1887 met Age Gosses de Jong
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Stijntje , geb. Doniawerstal op 2 okt 1887, tr. Doniawerstal op 3 mei 1907 met Freerk Bokma
  2.  Jikke , geb. op 2 okt 1889. 
  3.  Jetske , geb. Doniawerstal op 8 apr 1892. 
  4.  Gosse , geb. Doniawerstal op 19 okt 1894. 
  5.  Jogchum , geb. Doniawerstal op 6 sep 1897. 
  6.  Jan , geb. Doniawerstal op 3 feb 1901. 
Vc.  Sybe Bouma, (zn. van IVa), geb. Joure op 19 nov 1873, ovl. Joure op 15 mei 1905, tr. Haskerland op 30 mei 1901 met Jantje Tietzema, geb. Joure op 25 mei 1876, ovl. Joure op 13 mei 1911. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.   Rinze 7, geb. Joure op 11 mei 1902, volgt VIf
Generatie VI
VIa.  Jochum Oostwoud, (zn. van Va), geb. Oosterhaule op 1 dec 1886, ovl. St. Nicolaasga op 19 nov 1947, tr. op 8 sep 1916 met Roelofje ten Hoeve
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , relatie met Dirk Kampen
  2.  Jan , geb. circa 1922, ovl. op 30 apr 1984, begr. Joure
VIb.  Jan Oostwoud, (zn. van Va), geb. Oosterhaule op 14 sep 1888, ovl. Sneek op 14 jul 1960, relatie met Grietje Feenstra, geb. in okt 1887, ovl. Wijckel op 2 feb 1941. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Antje , geb. op 1208, relatie met Berend Schaap, ovl. in nov 1978, begr. Delfstrahuizen
  2.  Tjaltje , geb. op 24 jun 1914, relatie met Teake de Vries, ovl. Rijs op 12 jun 1977. 
  3.  Meinse , geb. in sep 1922, ovl. in sep 1922. 
  4.  Saakje , geb. circa 1917, ovl. Uithoorn op 29 nov 1994, tr. in 1944 met Harmen de Jong, ovl. voor 1992. 
  5.  Meintje , geb. op 15 aug 1923, ovl. Ijlst op 5 mei 2007, begr. Wijckel op 10 mei 2007, tr. op 11 nov 1954 met Louwrens Schotanus
VIc.   Popke Oostwoud, (zn. van Va), geb. Ouwsterhaule op 18 nov 1892, ged. NH Ouwsterhaule, Wegwerker, ovl. Joure op 6 mei 1978, begr. Ouwsterhaule op 10 mei 1978, tr. (burgelijke stand) Langweer op 22 mei 19258, kerk.huw. (GK) Joure op 22 mei 1925 met Pietje ter Heide, dr. van Christ ter Heide en Jantje Bos, geb. Delfstrahuizen op 12 nov 1891, huishoudster, ovl. Joure op 8 mei 1981, begr. Ouwsterhaule op 12 mei 1981. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert , geb. Ouwsterhaule op 3 feb 1927, ged. GK Joure, Medewerker Douwe Egberts, tr. (burgelijke stand) Langweer op 11 nov 1954, kerk.huw. (GK) Joure op 11 nov 1954 met Hiltje Koenen, dr. van Pier Koenen en Bontje Kroondijk, geb. Idskenhuizen op 15 apr 1927, G. 
  2.  Froukje , geb. Ouwsterhaule op 25 feb 1926, ged. GK Joure, tr. (burgelijke stand) Langweer op 21 jun 1951, kerk.huw. (GK) Joure op 21 jun 1951 met Jan Timmermans, zn. van Jacob Timmermans en Dieuwke Kalma, geb. Ferwerd op 5 mei 1912, GK, carrosseriebouwer, ovl. Heerenveen op 15 mrt 1986, begr. Heerenveen op 20 mrt 1986. 
VId.  Jan-Johan Oostwoud, (zn. van Va), geb. Oosterhaule op 7 feb 1896, ovl. op 10 apr 1975, tr. op 25 mei 1925 met Hendrikje Ketellapper, geb. op 30 mei 1902, ovl. Scharsterbrug op 17 mei 1950. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Geert , geb. op 3 aug 1926, ovl. Beetsterzwaag op 18 apr 1992, relatie met Jannie van der Veen
  2.  Joukje , geb. op 25 okt 1927, tr. op 10 mei 1951 met Lolke Klijnstra, geb. Schraard op 12 jun 1926, ambtenaar bij belastingdienst, ovl. Rottum op 2 jan 2002, gecr. Heerenveen op 7 jan 2002. 
  3.  Jan , geb. op 18 jun 1931, ovl. Sneek op 22 jun 1954. 
VIe.  Siebe Oostwoud, (zn. van Va), geb. Oosterhaule op 2 jun 1901, melkboer, ovl. Amsterdam op 26 dec 1979, tr. op 4 nov 1927 met Geertruida Dijkstra, geb. Amsterdam circa 29 aug 1901. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Antje , geb. op 302, tr. op 15 nov 1967 met Eibert van der Brug, postbode. 
  2.  Jetse , geb. Amsterdam op 1003, chauffeur, tr. op 30 jul 1968 met Johanna Elisabeth Bruijne
VIf.   Rinze Bouma7, (zn. van Vc), geb. Joure op 11 mei 1902, ovl. Zwolle op 22 jun 1974, begr. Westermeer bij Joure, tr. op 12 jul 1933 met Alida Tiesema, geb. op 26 mrt 1902, ovl. circa 17 jun 1999. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan , ovl. circa 17 jul 1999, tr. met Gea
  2.  Ali , geb. in 1941. 

Bronnen en noten:
1. G-01 Q-Internet Bouma [YDY] (G-01), Soort: doc 
2. JT12 Parenteel Jochum Siebes (G-11), Ref.: JT12 O-7? 
3. JT12 Bouma-Polder aant. (G-15), Ref.: JT12 O24b 
4. E-29 Brief klokkenist Wed A. Oostwoud -Bouma 1932 (E-29), Ref.: JT12 O18 
5. Trouwkaart Geert Oostwoud x Antje Bouma (E-27), Ref.: JT12 O5a 
6. E-22 Q-Internet Oostwoud - Geert J. [YDY] (E-22), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
7. JT12 Verklaring van Afstamming Rinze Bouma (G-12), Ref.: JT12 O-11 
8. It wie doe sa - oorlogsverhalen uit de Ouwstertrijegeaen (E-45), Uitgegeven: 2006