Parenteel van Wolter Jans en Jaantje Wiltzen X ca. 1768 [Bos]
Parenteel van Wolter Jans en Jaantje Wiltzen X ca. 1768 [Bos]
Generatie I
I.  Wolter Jans , relatie met Jantjen Hendriks Wiltzen
 Uit deze relatie: 
  1.  Marrigen , geb. St.Johannesga op 26 nov 1769, ged. op 3 dec 1769. 
  2.  Hillegjen , geb. St.Johannesga op 5 okt 1775, ged. St.Johannesga op 12 nov 1775. 
  3.  Jan Wolters Bosch, geb. St.Johannesga op 15 sep 1772, volgt II
Generatie II
II.  Jan Wolters Bosch, (zn. van I), geb. St.Johannesga op 15 sep 1772, (1826) scheepstimmerman, tr. St.Johannesga op 3 nov 1799 met Trijntje Jans Meester, dr. van Jan Kies en Martje Andries (?), geb. op 25 nov 1775. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Wolter , geb. op 26 aug 1800. 
  2.  Jan Jans Bos, geb. circa okt 1802, volgt III
  3.  Griet Bos, geb. in 1806. 
  4.  Roelof Bos, geb. in 1810. 
Generatie III
III.  Jan Jans Bos, (zn. van II), geb. circa okt 1802, Hellingbaas, ovl. Rotsterhaule op 21 jul 1883, tr. op 9 jul 1826 met Jantje Everts Post, geb. Rotsterhaule op 8 sep 1805, ged. op 6 nov 1805. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Jans , volgt IVa
  2.  Evert , geb. op 21 feb 1849, volgt IVb
  3.  Annechien
  4.  Hielkjen
Generatie IV
IVa.  Jan Jans Bos, (zn. van III), relatie met Pietje van Fleeren, dr. van Andries van Fleeren en Trijntje Meines Bos, geb. Oldelamer op 26 feb 1844, ovl. Grouw op 20 sep 1916. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Trijntje , geb. op 3 nov 1872, ovl. op 30 dec 1920, relatie met Jan van der Veer, geb. op 2 jun 1871, ovl. Delfstrahuizen op 31 jan 1928. 
  2.  Jantje , geb. op 27 jun 1868, volgt Va
  3.  Jan , volgt Vb
  4.  Evert , geb. circa 1877, scheepshelling/petroleumventer, ovl. op 3 jun 1946, begr. Haarlem
  5.  Andries , geb. circa 1870, volgt Vc
IVb.  Evert Bos, (zn. van III), geb. op 21 feb 1849, bokmaker, ovl. St.Johannesga op 15 feb 1920, begr. St.Johannesga, relatie(1) met Hendrikje Meijer, ovl. Vierhuis op 14 jun 1915, begr. St.Johannesga
  Evert Bos, relatie(2) met G. de Jong
 Uit deze relatie: 
  1.  Jan , relatie met M Mars
  2.  B. , relatie met J. Knaap
  3.  Piet , volgt Vd
Generatie V
Va.  Jantje Bos, (dr. van IVa), geb. op 27 jun 1868, ovl. op 20 mrt 1905, tr. Schoterland op 1 mei 1890 met Christ ter Heide, zn. van Lammert ter Heide en Vouwe Hendriks Heerschop, geb. Lemsterland op 19 feb 1868, ovl. op 10 okt 1925, (Christ tr. (2) Lemsterland op 14 nov 1907 met Hilje Jans Peereboom.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Lammert , geb. op 21 nov 1890, ovl. Kooisloot op 14 jul 1935, tr. Lemsterland op 22 mei 1919 met Jantje Arends Kluitenberg, geb. op 8 apr 1890, ovl. op 28 jul 1966, begr. Bantega
  2.   Pietje , geb. Delfstrahuizen op 12 nov 1891, huishoudster, ovl. Joure op 8 mei 1981, begr. Ouwsterhaule op 12 mei 1981, tr. (burgelijke stand) Langweer op 22 mei 19251, kerk.huw. (GK) Joure op 22 mei 1925 met Popke Oostwoud, zn. van Geert Oostwoud en Antje Bouma, geb. Ouwsterhaule op 18 nov 1892, ged. NH Ouwsterhaule, Wegwerker, ovl. Joure op 6 mei 1978, begr. Ouwsterhaule op 10 mei 1978. 
  3.  Luute , geb. Weststellingwerf op 18 nov 1895. 
  4.  Jan , geb. Weststellingwerf op 22 okt 1893, ovl. Doniawerstal op 6 jun 1936, relatie met Grietje Kok, geb. op 8 mei 1897. 
  5.  Vroukje , geb. Weststellingwerf op 25 dec 1897. 
  6.  Luute , geb. op 26 mei 1900, veehouder te Bantega, ovl. Lemmer op 5 jan 1977, begr. Echten
  7.  Froukje , geb. op 16 mrt 1905, ovl. Aengwirden op 13 nov 1925, begr. op 17 nov 1925. 
Vb.  Jan Bos, (zn. van IVa), relatie met Albertje Coehoorn
 Uit deze relatie: 
  1.  Johannes
  2.  Jochum
Vc.  Andries Bos, (zn. van IVa), geb. circa 1870, ovl. op 8 apr 1950, begr. Alkmaar, relatie(1) met Muurling
 Uit deze relatie: 
  1.  Pietje
  2.  A. , relatie met C. de Jong
  3.  Jantje , relatie met P. van Tiel
  Andries Bos, relatie(2) met A. van der Werf, ovl. na 1935. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Jan
  2.  T. Kouwen, relatie met Henk Bos, (Henk relatie(1) met P. Groen.). 
Vd.  Piet Bos, (zn. van IVb), relatie met A.M.G. Steenkist
 Uit deze relatie: 
  1.  Marg Geertruida , geb. op 7 apr 1953. 

Bronnen en noten:
1. It wie doe sa - oorlogsverhalen uit de Ouwstertrijegeaen (E-45), Uitgegeven: 2006