Parenteel van Jillert Pyters en Grietie Jacobs X ca. 1738 [Postma]
Parenteel van Jillert Pyters en Grietie Jacobs X ca. 1738 [Postma]
Generatie I
I.  Jillert Pyters , relatie met Grietie Jacobs
 Uit deze relatie: 
  1.  Jacob , ged. op 4 jan 1739. 
  2.  Pieter , ged. op 4 jan 1739. 
  3.  Pieter Jilderts , geb. Ferwerd in 1741, volgt IIa
  4.  Jilduw , ged. Waaxens op 14 jul 1743. 
  5.  Jetske , geb. in 1745. 
  6.  Jetske , geb. in 1747, volgt IIb
  7.  Jillertie , geb. Waaxens in 1749. 
Generatie II
IIa.  Pieter Jilderts , (zn. van I), geb. Ferwerd in 1741, ovl. Stiens voor 1811, relatie met Tijtje Aedes
 Uit deze relatie: 
  1.  Jildert Pieters Postma, geb. in 1768, volgt IIIa
  2.  Antie Pieters , ged. Hantum op 28 apr 1771. 
  3.  Jacob Pieters , geb. Brantgum op 24 feb 1773, ged. Brantgum op 24 feb 1773. 
  4.  Pieter Pieters , geb. Stiens op 26 dec 1780, volgt IIIb
IIb.  Jetske , (dr. van I), geb. in 1747, ovl. Dokkum op 22 aug 1826, tr. met Jan Beekmans
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacob
Generatie III
IIIa.  Jildert Pieters Postma, (zn. van IIa), geb. in 1768, ovl. Blija op 15 sep 1843, tr. Ferwerderadeel op 13 mei 1792 met Hyke Hendriks Wagenaar, dr. van Hendrik Mients en Reinou Aukes, geb. Ferwerd circa 1770, ovl. Ferwerd op 20 dec 1840. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter , geb. Dokkum circa 1793, Boerenknecht, ovl. Ferwerderadeel op 2 jan 1848, tr. (1) Ferwerderadeel op 15 mei 1819 met Riemke Ennes Hopperus, geb. Bergum circa 1794, ovl. voor 1840, tr. (2) Ferwerderadeel op 16 apr 1840 met Antje Johannes Reuversma, geb. Ferwerd circa 1807. 
  2.  Hendrik
  3.  Reinouw , geb. circa 1798, volgt IVa
  4.  Tietje
  5.  Jacob , geb. op 1 feb 1803. 
  6.  Aaltje Jilderts , geb. Ferwerd circa 1807, ovl. Ferwerderadeel op 12 jan 1862, tr. op 3 feb 1831 met Johannes Sjoerds Fennema, geb. Hogebeintum circa 1798, Gardenier, (Johannes Sjoerds tr. (1) met Reinouw Postma, (dr. van IIIa) (zie IVa)). 
  7.  Jacob Jilderts , geb. Ferwerd op 29 jul 1810, volgt IVb
IIIb.  Pieter Pieters , (zn. van IIa), geb. Stiens op 26 dec 1780, Scheepsjager, ovl. in 1823, tr. Dokkum op 19 mei 1805 met Lolkje Arjens Boekhout
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter Posthuma, geb. op 1 apr 1806, tr. met Trijntje Minnes Hogeboom, Kuiper. 
  2.  Arjen Posthuma, geb. op 25 okt 1810. 
  3.  Tyttje Postma, geb. op 4 sep 1814. 
  4.  Dirk Postma, geb. op 10 jan 1818, Dominee/ professor. 
Generatie IV
IVa.  Reinouw Postma, geb. circa 1798, ovl. Ferwerderadeel op 21 apr 1828, tr. Ferwerderadeel op 3 jan 1828 met Johannes Sjoerds Fennema (zie IIIa). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jildert Johannes , geb. circa 1828, ovl. Ferwerderadeel op 20 mei 1854. 
IVb.  Jacob Jilderts Postma, (zn. van IIIa), geb. Ferwerd op 29 jul 1810, Gardenier, ovl. Ferwerderadeel circa 31 mei 1866, tr. op 9 jan 1836 met Martje Germs van der Velde, dr. van Gerben Kornelis van der Velde en Trijntje Jans van Dijk. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jildert , geb. op 14 nov 1836. 
  2.  Trijntje , geb. op 18 jul 1839, tr. Ferwerderadeel op 14 mei 1870 met Aldert Everts van der Werk, zn. van Evert Hayes van der Werk en Sietsche Timmermans, geb. Birdaard op 14 aug 1840. 
  3.  Hieke Jacobs , geb. op 14 feb 1842, volgt Va
  4.  Gerben , geb. Ferwerd in 1852, volgt Vb
  5.  Hendrik , geb. op 17 mei 1850. 
  6.  Hendrik , geb. Ferwerd op 8 aug 1854, volgt Vc
Generatie V
Va.  Hieke Jacobs Postma, (dr. van IVb), geb. op 14 feb 1842, ovl. op 4 aug 1928, tr. op 20 mei 1872 met Sake Timmermans, zn. van Jan Timmermans en Trijntje Romkes Kingma, geb. op 28 mrt 1845, timmerman, ovl. op 5 dec 1912. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan , geb. Wanswerd op 18 apr 1873, ovl. op 25 mei 1893. 
  2.  Jacob , geb. Wanswerd op 10 jul 1874, timmerman, ovl. op 23 okt 1937, tr. (burgelijke stand) op 11 mei 1904 met Dieuwke Kalma, dr. van Bauke Kalma en Jantje Bloemhof, geb. op 13 jul 1880, ovl. Ferwerd op 17 jan 1960, begr. Ferwerd
  3.  Romke , geb. Wanswerd op 22 nov 1875, ovl. op 25 nov 1945, tr. op 28 mei 1903 met Abeltje Sijtsma, geb. Hallum op 26 jun 1874, ovl. Leeuwarden op 5 nov 1942. 
  4.  Jildert , geb. Wanswerd op 26 mei 1877, ovl. op 18 nov 1877. 
  5.  Jildert , geb. Wanswerd op 30 jul 1879, ovl. op 22 feb 1954, tr. voor 1910 met Lijntje Tol, geb. Barendrecht circa 5 nov 1890, ovl. Leeuwarden op 11 nov 1944. 
  6.  Pieter , geb. Wanswerd op 21 mei 1881, ovl. op 23 mei 1881. 
  7.  Pieter , geb. Wanswerd op 16 mrt 1883, timmerman, ovl. Veenwouden op 21 jan 1972, tr. op 18 mei 1907 met Mintje Mellema, geb. Kollumerland op 20 jan 1881, ovl. Hijlaard op 4 sep 1959. 
  8.  Martje , geb. Wanswerd op 18 jun 1885, ovl. Grand Rapids [Verenigde Staten] op 29 mrt 1976, tr. op 23 mei 1908 met Jan Dijkstra, geb. Het Bildt op 2 feb 1882, ovl. Grand Rapids [Verenigde Staten] op 27 nov 1966. 
Vb.  Gerben Postma, (zn. van IVb), geb. Ferwerd in 1852, ged. op 12 feb 1882, ovl. Hogebeintum op 30 mrt 1895, relatie met Welmoed (Wietske) van der Heide, dr. van Marten van der Heide. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Martje , geb. op 8 aug 1873, ovl. op 29 apr 1950. 
  2.  Akke , geb. circa 1875, relatie met Pieter Fennema
  3.  Japke , geb. op 3 jul 1877, relatie met Foppe van der Wal
  4.  Romkje , geb. op 9 mei 1879, ovl. op 28 mrt 1911, relatie met Gerrit Boes
  5.  Marten , geb. op 31 dec 1882, ovl. op 13 jan 1927. 
  6.  Trijntje , geb. op 27 mrt 1884, ovl. op 7 mrt 1936, relatie met Reinder Fokkema
  7.  Jacob , geb. op 4 jun 1887, ovl. op 9 mrt 1917, relatie met Luutsche Homsma, ovl. na 1970. 
  8.  Hijke , geb. op 13 sep 1890, relatie met Gosse Papma
  9.  Wieger , geb. op 3 jul 1893, ovl. op 5 aug 1970, relatie met Anna Siebes Winkel
Vc.  Hendrik Postma, (zn. van IVb), geb. Ferwerd op 8 aug 1854, ged. GK in 1864, ovl. Ferwerd in jun 1940, relatie met Afke Hoekstra, geb. op 7 aug 1856, ovl. in 1935. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Froukje , ovl. in 1932. 
  2.  Martje , geb. op 9 mrt 1888, relatie met Taede Havinga, ovl. op 2 sep 1961. 
  3.  Anna , geb. Blija op 9 okt 1894, relatie met Dirk Dirks Kroes
  4.  Japke , geb. op 3 1900, ovl. op 18 mrt 1980, relatie met Hendrik Dirks Kroes