Parenteel van Tjeerd Oenses en Froukje Alberts X 1725 [Straatsma]
Parenteel van Tjeerd Oenses en Froukje Alberts X 1725 [Straatsma]
Generatie I
I.  Tjeerd Oenses , geb. Jislum circa 1700, Landbouwer, ovl. Genum in 1748, tr. op 7 aug 1725 met Froukje Alberts , geb. Birdaard op 17 apr 1698. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Jetske Tjeerds , geb. Jislum in 1727, ovl. Wijns in 1779. 
  2.  Oense Tjeerds , geb. Jislum in feb 1729, Boer, ovl. Genum op 1 aug 1820, tr. (1) Genum op 17 mei 1750 met Klaaske Willems , geb. Genum, ovl. in 1752, tr. (2) Lichtaard op 3 feb 1754 met Antje of Kunske Teakes , tr. (3) op 24 jan 1790 met Fokje Tiemens
  3.  Klaas Tjeerds , geb. Jislum op 10 sep 1730, ovl. Wijns, tr. op 8 okt 1752 met Geertje Annes , geb. in 1730, ovl. Wijns op 14 jan 1814. 
  4.  Albert Tjeerds , geb. Jislum circa 1732, volgt II
  5.  Marten Tjeerds , geb. op 27 apr 1738. 
Generatie II
II.  Albert Tjeerds , (zn. van I), geb. Jislum circa 1732, Boer, ovl. Oudkerk in 1803, tr. (1) in 1753 met Neeltie Tietes , geb. Jislum in 1730, ovl. Oudkerk in 1777. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Tjeerd Alberts Straatsma, ged. Oudkerk op 1 dec 1754, volgt III
  2.  Sietske Alberts , geb. Oudkerk op 6 mei 1759, ovl. Oenkerk op 14 jan 1815, tr. op 14 jun 1778 met Anne Aalzes Sinnema
  Albert Tjeerds , tr. (2) Oudkerk op 4 dec 1791 met Trijntje Sietses
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Romkje
  2.  Hiltje
Generatie III
III.  Tjeerd Alberts Straatsma, (zn. van II), ged. Oudkerk op 1 dec 1754, ovl. Oenkerk in 1794, tr. (1) op 26 mei 1782 met Trijntje Thomas , ovl. Oudkerk in 1789. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Aaltje Tjeerds , geb. Oudkerk op 16 feb 1783, ovl. in 1796, tr. in 1812 met Jacobus Feddes Viersen, geb. in 1788, ovl. op 7 nov 1828. 
  2.  Neeltje Tjeerds , geb. Oudkerk in 1787, ovl. Oosterbierum op 4 nov 1859, tr. in 1812 met Jakobus Feddes Viersen, geb. in 1788, ovl. op 7 nov 1828. 
  3.  Trijntje , geb. Oudkerk op 5 mrt 1789. 
  Tjeerd Alberts Straatsma, tr. (2) Hallum op 22 aug 1790 met Hinke Tjeerds de Boer, dr. van Tjeerd Lubberts en Maaike Pieters, geb. Hallum op 25 jan 1765, ovl. Oudkerk op 24 jan 1831, (Hinke Tjeerds tr. (2) op 3 jan 1796 met Piebe Meinderts de Boer.). 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Maaike Tjeerds , geb. Oudkerk op 23 jul 1791, ovl. Ferwerderadeel op 2 mei 1833, tr. Birdaard op 30 mei 1812 met Romke Jacobs Kingma, zn. van Jacob Jans Kingma en Beitsche Jetses de Jong, geb. Wanswerd in 1783, ovl. Leeuwarderadeel op 19 jan 1833. 
  2.  Albert , geb. Oudkerk op 28 dec 1792, ovl. Tietjerksteradeel op 18 mei 1858, tr. Tietjerksteradeel op 7 jun 1828 met Teetske Pybes Berghuis, geb. Oudkerk circa 1802. 
  3.  Tjeerd , geb. Oudkerk op 14 dec 1794, ovl. Tietjerksteradeel op 25 mrt 1842, tr. Tietjerksteradeel op 21 mei 1831 met Dieuwke Pybes Berghuis, geb. Oudkerk in 1805.