Parenteel van Bauke Dirks en Vroukje Harmens X ca. 1759 [Tolsma]
Parenteel van Bauke Dirks en Vroukje Harmens X ca. 1759 [Tolsma]
Generatie I
I.  Bauke Dirks , geb. op 23 mei 1738, ovl. in 1762, relatie met Vroukje Harmens , geb. op 29 mrt 1739, ovl. in 1794. 
 Uit deze relatie: 
  1.  Dirk Baukes Tolsma, geb. circa 1760, volgt II
  2.  Jan Tolsma, geb. in 1762, ovl. op 29 mei 1824, tr. op 10 mei 1789 met Maaike Wybrens Terpstra
Generatie II
II.  Dirk Baukes Tolsma, (zn. van I), geb. circa 1760, ged. Wanswerd op 22 mrt 1789, boer, ovl. op 8 jun 1813, tr. op 9 jan 1780 met Meiltje Jans
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Bauke , geb. op 25 dec 1781. 
  2.  Aaltje , geb. op 30 mrt 1784, ovl. Marrum op 2 okt 1827, tr. op 12 mei 1816 met Joh. Gurbes de Weert
  3.  Hendrik , geb. op 12 sep 1786, tr. circa 1811 met Welmoed Sybrens Feitsma
  4.  Vroukje , geb. op 29 feb 1789, relatie met Siemen Pieters Pot
  5.  Doetje , geb. op 5 jan 1791. 
  6.  Gerbrich , geb. op 22 dec 1793, tr. Marrum op 12 mei 1816 met Harmen Sakes de Vries
  7.  Dieuwke , geb. Wanswerd op 10 sep 1796, volgt III
  8.  Jan , geb. Tergracht op 1 feb 1799, tr. Ferwerd op 15 apr 1824 met Lea Willems Koolhaas, dr. van Willem J. Koolhaas en Dieuwke Joekes van der Velde. 
  9.  Harmen , geb. op 24 jan 1802, tr. op 19 mei 1825 met Syke Rinderts Lelia, geb. circa 1807. 
Generatie III
III.   Dieuwke Tolsma, (dr. van II), geb. Wanswerd op 10 sep 1796, ovl. Wanswerd op 29 okt 1859, tr. Ferwerd op 12 mei 1817 met Dirk Kalma1, zn. van Bouwe Dirks en Sytske Lubberts Feenstra, geb. Boxum op 4 okt 1793, ged. op 3 nov 1793, ovl. op 31 mei 1834. 
 Uit dit huwelijk: 
  1.  Dirk , geb. Wanswerd op 20 dec 1818, ovl. Wanswerd op 22 apr 1823. 
  2.  Sytske , geb. Wanswerd op 4 jun 1820, ovl. Ferwerd op 2 jan 1900, tr. op 26 mei 1842 met R H Dijkstra, zn. van Hendrik Dijkstra en Atje Hotzes Bartlema, geb. op 14 mei 1816, arbeider/ gardenier, ovl. Ferwerd op 14 jul 1888. 
  3.  Meiltje , geb. Wanswerd op 18 sep 1822, naaister, ovl. op 1 okt 1855. 
  4.  Dirk , geb. Wanswerd op 28 jul 1825, ovl. Jislum op 25 nov 1882, tr. (1) Ferwerd op 7 jun 1851 met Tjitske Jans Buwalda, dr. van Jan Gerrits Buwalda en Trijntje Jans Minnema, geb. Ee op 11 dec 1823, ovl. Wanswerd op 16 sep 1870, tr. (2) Ferwerd op 31 aug 1872 met Haebeltje Sjoerds van der Veen, dr. van Sjoerd Tietes van der Veen en Baukje Haebeles van Dijk, geb. Hallum op 25 okt 1846, ovl. Jislum op 18 nov 1882. 
  5.  Aaltje , geb. Wanswerd op 15 apr 1830, ovl. Wanswerd op 2 jan 1905, tr. op 17 mei 1851 met Jouke Gerbens van der Velde, zn. van Jouke Gerbens van der Velde en Antje Gerbens Broekens, geb. Ferwerd op 7 apr 1828, boerenknecht, ovl. Ferwerd op 4 mei 1903. 
  6.  Bauke , geb. Wanswerd op 7 mrt 1833, ovl. op 10 sep 1885, begr. Wanswerd op 15 sep 1885, tr. (1) Ferwerd op 28 mei 1859 met Teatsche Akkerman, dr. van Romke Klazes Akkerman en Anna Timmermans, geb. Marrum op 17 jun 1835, dienstmeid, ovl. Wanswerd op 20 jul 1878, begr. op 25 jul 1878, tr. (2) Ferwerd op 15 nov 1879 met Jantje Bloemhof, dr. van Foeke Doeyes Bloemhof en Trijntje van der Ark, geb. Oenkerk op 24 aug 1849, ovl. Wanswerd op 27 mrt 1922, (Jantje tr. (2) Dantumadeel op 26 nov 1889 met Gerrit Oense Boersma, zn. van Oense Thijssens Boersma en Jantje Hofman.). 

Bronnen en noten:
1. Parenteel Gerrit (Kalma) - JT12 (K-01-2), veld 1: Blad 2/3