Kwartierstaat van Jan Cornelis (Janco) Timmermans
Kwartierstaat van Janco, Frits en Arwin Timmermans
Generatie I
1.a Jan Cornelis (Janco) Timmermans[V][M], geb. Amsterdam op 13 nov 1987, ged. GK Amstelveen op 10 jan 1988. 
1.b Frederik Matthijs (Frits) Timmermans[V][M], geb. Amstelveen op 29 apr 1989, ged. GK Amstelveen op 28 mei 1989. 
1.c Arwin Christiaan Timmermans[V][M], geb. Amstelveen op 22 jul 1993, ged. GK Amstelveen op 4 sep 1993 
Generatie II
2.  Jacob Timmermans[V][M][1], geb. Heerenveen op 3 aug 1952, ged. G Heerenveen op 17 aug 1952, ICT Project Manager, otr. Enschede op 1 apr 1985, tr. (burgelijke stand) Bilthoven op 22 mei 1985, kerk.huw. (NG) Bilthoven op 22 mei 1985 met 
3.  Clara van Leeuwen[V][M][1], geb. Ijsselmuiden op 3 jan 1953, ged. GV Ijsselmuiden, Fysiotherapeute. 
Generatie III
4.  Jan Timmermans[V][M][2], geb. Ferwerd op 5 mei 1912, GK, carrosseriebouwer, ovl. Heerenveen op 15 mrt 1986, begr. Heerenveen op 20 mrt 1986, tr. (burgelijke stand) Langweer op 21 jun 1951, kerk.huw. (GK) Joure op 21 jun 1951 met 
5.  Froukje Oostwoud[V][M][2], geb. Ouwsterhaule op 25 feb 1926, ged. GK Joure
6.  Cornelis (Kees) van Leeuwen[V][M][3], geb. Houwerzijl op 17 aug 1920, GK, Predikant, ovl. Utrecht op 6 jun 1993, begr. Bilthoven op 10 jun 1993, tr. (burgelijke stand) Utrecht op 17 feb 1950, kerk.huw. (GV) Utrecht op 17 feb 1950 met 
7.  Cornelia (Corrie) Brouwer[V][M][3], geb. Arnhem op 30 apr 1920, ged. NG Arnhem in mei 1920, Maatschappelijk werkster, ovl. Kampen op 2 jul 2005, begr. Bilthoven op 8 jul 2005. 
Generatie IV
8.  Jacob Timmermans[V][M][4], geb. Wanswerd op 10 jul 1874, timmerman, ovl. op 23 okt 1937, tr. (burgelijke stand) op 11 mei 1904 met 
9.  Dieuwke Kalma[V][M][4], geb. op 13 jul 1880, ovl. Ferwerd op 17 jan 1960, begr. Ferwerd
10.   Popke Oostwoud[V][M][5], geb. Ouwsterhaule op 18 nov 1892, ged. NH Ouwsterhaule, Wegwerker, ovl. Joure op 6 mei 1978, begr. Ouwsterhaule op 10 mei 1978, tr. (burgelijke stand) Langweer op 22 mei 19251, kerk.huw. (GK) Joure op 22 mei 1925 met 
11.  Pietje ter Heide[V][M][5], geb. Delfstrahuizen op 12 nov 1891, huishoudster, ovl. Joure op 8 mei 1981, begr. Ouwsterhaule op 12 mei 1981. 
12.  Simon van Leeuwen[V][M][6], geb. Scheveningen op 21 sep 1883, predikant, ovl. Haarlem op 26 mrt 1928, begr. Ijmuiden op 29 mrt 1928, tr. (burgelijke stand) Leeuwarden op 21 sep 1911 met 
13.  Jantje Tolsma[V][M][6], geb. Stiens op 2 jul 1883, ovl. Eastermar op 22 aug 1947, begr. Ijmuiden op 26 aug 1947. 
14.  Albert Markus Brouwer[V][M][7], geb. Groningen op 5 jan 1890, ged. GK Groningen, notaris in Meppel en Utrecht, ovl. Bussum op 19 nov 1971, begr. Zeist op 23 nov 1971, tr. (burgelijke stand) Zwolle op 17 mei 1919, kerk.huw. (GK) Zwolle op 17 mei 1919 met 
15.   Johanna Maria Wilhelmina van Houte2[V][M][7], geb. Zwolle op 21 mrt 1894, ged. GK Zwolle, ovl. Utrecht op 5 jan 1980, begr. Zeist op 9 jan 1980. 
Generatie V
16.  Sake Timmermans[V][M][8], geb. op 28 mrt 1845, timmerman, ovl. op 5 dec 1912, tr. op 20 mei 1872 met 
17.  Hieke Jacobs Postma[V][M][8], geb. op 14 feb 1842, ovl. op 4 aug 1928. 
18.  Bauke Kalma[V][M][9], geb. Wanswerd op 7 mrt 1833, ovl. op 10 sep 1885, begr. Wanswerd op 15 sep 1885, tr. (1) Ferwerd op 28 mei 1859 met Teatsche Akkerman, dr. van Romke Klazes Akkerman en Anna Timmermans, geb. Marrum op 17 jun 1835, dienstmeid, ovl. Wanswerd op 20 jul 1878, begr. op 25 jul 1878, tr. (2) Ferwerd op 15 nov 1879 met 
19.  Jantje Bloemhof[V][M][9], geb. Oenkerk op 24 aug 1849, ovl. Wanswerd op 27 mrt 1922, tr. (2) Dantumadeel op 26 nov 1889 met Gerrit Oense Boersma, zn. van Oense Thijssens Boersma en Jantje Hofman, geb. Hallum op 29 sep 1843, brievengaarder, ovl. Birdaard op 17 jul 1905, (Gerrit Oense relatie(1) met Sytske Schrootsma.). 
20.   Geert Oostwoud3[V][M][10], geb. Doniawerstal op 18 okt 1856, ovl. Terband op 26 mei 1913, tr. op 16 mei 18844 met 
21.   Antje Bouma[V][M][10], geb. op 13 jul 1858, Klokkenist5, ovl. op 27 sep 1940. 
22.  Christ ter Heide[V][M][11], geb. Lemsterland op 19 feb 1868, ovl. op 10 okt 1925, tr. (2) Lemsterland op 14 nov 1907 met Hilje Jans Peereboom, geb. op 22 apr 1866, ovl. op 7 okt 1957, (Hilje Jans relatie(2) met Uilke Schotanus.), tr. (1) Schoterland op 1 mei 1890 met 
23.  Jantje Bos[V][M][11], geb. op 27 jun 1868, ovl. op 20 mrt 1905. 
24.  Pieter Johannes van Leeuwen[V][M][12], geb. 's-Gravenhage op 31 jan 1858, huisschilder, ovl. 's-Gravenhage op 24 jan 1916, tr. 's-Gravenhage op 20 dec 1882 met 
25.  Klara van der Toorn[V][M][12], geb. 's-Gravenhage op 11 sep 1858, ovl. 's-Gravenhage op 22 mrt 1933. 
26.  Anne Cornelis Tolsma[V][M][13], geb. Hallum op 18 jan 1836, boer, ovl. Leeuwarden op 17 dec 1908, begr. Britsum, tr. Leeuwarderadeel op 21 mei 1863 met 
27.  Tietje Hiemstra[V][M][13], geb. Leeuwarderadeel op 20 feb 1842. 
28.  Albert Markus Brouwer[V][M][14], geb. Kampen op 19 apr 1856, Commissionair in effecten, ovl. Groningen op 17 jan 1890, tr. (1) Spijk op 21 apr 1881 met Wilhelmina Dijksterhuis, geb. Spijk op 2 nov 1857, ovl. Groningen op 26 jan 1882, tr. (2) Groningen op 27 nov 1885 met 
29.  Grietje Berkmeijer[V][M][14], geb. Hoogkerk op 27 dec 1857, ovl. op 17 mrt 1902, tr. (2) op 29 mrt 1893 met Gerrit Albertus Bosch, zn. van Albertus Bosch en Derkje de Vries, geb. Zwolle op 11 mrt 1851, Onderwijzer - Schoolopziener, ovl. Zwolle op 27 nov 1927, (Gerrit Albertus tr. (1) Harlingen op 4 dec 1877 met Johanna Hoekers.). 
30.  Wilhelm Anton van Houte[V][M][15], geb. Elburg op 10 jul 1859, Winkelier, ovl. Zwolle op 1 feb 1927, relatie met 
31.  Cornelia Klinkert[V][M][15], geb. op 7 okt 1862, ovl. Zwolle op 20 feb 1938. 
Generatie VI
32.  Jan Timmermans[V][M][16], geb. Ferwerderadeel op 21 mrt 1817, Timmerman, ovl. Wanswerd op 27 feb 1861, tr. op 16 mei 1844 met 
33.  Trijntje Romkes Kingma[V][M][16], geb. Hallum op 1 sep 1817, Dienstbode/ timmervrouw, ovl. Ferwerderadeel op 27 dec 1883. 
34.  Jacob Jilderts Postma[V][M][17], geb. Ferwerd op 29 jul 1810, Gardenier, ovl. Ferwerderadeel circa 31 mei 1866, tr. op 9 jan 1836 met 
35.  Martje Germs van der Velde[V][M][17]
36.   Dirk Kalma6[V][M][18], geb. Boxum op 4 okt 1793, ged. op 3 nov 1793, ovl. op 31 mei 1834, tr. Ferwerd op 12 mei 1817 met 
37.  Dieuwke Tolsma[V][M][18], geb. Wanswerd op 10 sep 1796, ovl. Wanswerd op 29 okt 1859. 
38.  Foeke Doeyes Bloemhof[V][M][19], geb. Oudkerk in 1804, arbeider/boerenknecht, ovl. in 1879, tr. Tietjerksteradeel op 9 mei 1829 met 
39.  Trijntje van der Ark[V][M][19], geb. Oudkerk in 1805, naaister. 
40.   Jan Jans Oostwoud8[V][M][20], geb. Oudeschoot op 10 jan 1814, Dagloner7, ovl. Oosterhaule op 4 jun 1881, tr. Lemsterland op 15 nov 1846 met 
41.  Saakjen Geerts van Dijk[V][M][20], geb. Lemmer op 30 mrt 1827, ovl. Ouwsterhaule op 23 dec 1884. 
42.  Jochum Siebes Bouma[V][M][21], geb. Joure op 10 jun 1828, ovl. Joure op 4 jan 1891, tr. (2) op 24 mei 1863 met Stijntje Douwes Bosma, geb. Joure op 31 mei 1838, ovl. Joure op 22 aug 1911, tr. (1) Haskerland op 10 mei 1857 met 
43.  Popkjen Andries Polder[V][M][21], geb. Akkrum op 12 jan 1832, ovl. Scheen op 3 aug 1858. 
44.  Lammert ter Heide[V][M][22], geb. Delfstrahuizen op 21 mei 1834, veekoopman, ovl. op 7 mei 1892, begr. Delfstrahuizen, tr. Oldemarkt op 6 mei 1864 met 
45.  Vouwe Hendriks Heerschop[V][M][22], geb. Ossenzijl op 22 sep 1840, ovl. Delfstrahuizen op 29 nov 1890. 
46.  Jan Jans Bos[V][M][23], relatie met 
47.  Pietje van Fleeren[V][M][23], geb. Oldelamer op 26 feb 1844, ovl. Grouw op 20 sep 1916. 
48.  Simon van Leeuwen[V][M][24], geb. 's-Gravenhage op 29 sep 1820, verver, ovl. 's-Gravenhage op 17 aug 1867, tr. 's-Gravenhage op 19 sep 1849 met 
49.  Jannetje de Niet[V][M][24], geb. 's-Gravenhage op 9 jan 1827, zonder; later winkelierster, ovl. 's-Gravenhage op 22 jan 1889. 
50.  Johannes Kz van der Toorn[V][M][25], geb. op 10 okt 1825, voerman etc, ovl. Scheveningen op 3 mei 1881, tr. 's-Gravenhage op 20 feb 1850 met 
51.  Klaartje Vrolijk[25], geb. op 23 nov 1832, ovl. op 12 mrt 1899. 
52.  Kornelis Rinderts Tolsma[V][M][26], geb. Bornwerd op 25 mei 1800, landbouwer, ovl. op 22 nov 1870, tr. (1) Ferwerderadeel op 11 mei 1822 met Grietje Wytzes Bekker, geb. in 1801, tr. (3) Ferwerderadeel op 19 nov 1840 met Geertje (Getje) Joekes Knijff, dr. van Joeke Johannes Knijff en Maaike Keimpes Miedema, geb. op 12 jun 1817, ovl. op 1 mei 1864, tr. (2) Ferwerderadeel op 5 jun 1828 met 
53.  Aaltje Rinderts Lelia[V][M][26], geb. in 1799, ovl. op 16 nov 1839. 
54.  Jelle Tjebbes Hiemstra[V][M][27], geb. Britsum op 18 mrt 1804, ovl. Leeuwarderadeel op 14 aug 1877, tr. Leeuwarderadeel op 13 jun 1832 met 
55.  Trijntje Binnes Binnema[V][M][27], geb. Jelsum op 8 apr 1813, ovl. Leeuwarderadeel op 8 jan 1870. 
56.   Markus Brouwer9[V][M][28], geb. Tynaarlo op 7 feb 1828, Predikant, ovl. Zetten op 1 sep 1904, tr. Vries op 1 mei 1852 met 
57.  Willemtje Assies[V][M][28], geb. Norg op 26 mrt 1829, ovl. Assen op 2 feb 1900. 
58.  Ale Berkmeijer[V][M][29], geb. Roden op 20 okt 1822, Scheepstimmerman, ovl. Groningen op 31 mei 1903, tr. Hoogkerk op 7 feb 1854 met 
59.  Sijpke Jacobs van Til[V][M][29], geb. Hoogkerk op 6 dec 1825, ovl. Groningen op 8 mei 1899. 
60.   Gijsbert Wilhelm van Houte10[V][M][30], geb. Amsterdam op 5 jan 1817, Predikant te Velp/ Arnhem en Elburg, ovl. Wijhe op 16 mei 1872, tr. (2) Zeist op 13 mei 1863 met Margaretha Jacoba van de Poll, dr. van Hendrik van de Poll en Susanna Cornelia Hooft, geb. Zeist circa 1821, tr. (1) Arnhem op 5 mei 1852 met 
61.   Johanna Marie Wilhelmina Tieleman11,10,12[V][M][30], geb. Leiden op 27 dec 1827, ovl. Elburg op 22 mrt 1862. 
62.  Hermen Jan Klinkert[V][M][31], geb. Zwolle circa 13 jan 1820, Leerlooier, ovl. Zwolle in 1896, tr. Apeldoorn op 7 mei 1852 met 
63.  Engelina Ariana Herman[V][M][31], geb. Apeldoorn circa 1826. 
Generatie VII
64.  Sake Jacobs Timmermans[V][M][32], geb. circa 1774, mr timmerman, ovl. Ferwerderadeel op 31 mei 1828, tr. op 17 nov 1804 met 
65.  Teatsche Mients van der Meer[V][M][32], geb. Oudkerk op 8 mei 1784, ovl. Ferwerderadeel op 1 mrt 1850. 
66.  Romke Jacobs Kingma[V][M][33], geb. Wanswerd in 1783, ovl. Leeuwarderadeel op 19 jan 1833, tr. Birdaard op 30 mei 1812 met 
67.  Maaike Tjeerds Straatsma[V][M][33], geb. Oudkerk op 23 jul 1791, ovl. Ferwerderadeel op 2 mei 1833. 
68.  Jildert Pieters Postma[V][M][34], geb. in 1768, ovl. Blija op 15 sep 1843, tr. Ferwerderadeel op 13 mei 1792 met 
69.  Hyke Hendriks Wagenaar[V][M][34], geb. Ferwerd circa 1770, ovl. Ferwerd op 20 dec 1840. 
70.  Gerben Kornelis van der Velde[V][M][35], geb. Ferwerd in 1774, tr. Ferwerd op 18 sep 1793 met 
71.  Trijntje Jans van Dijk[V][M][35], geb. Ferwerd op 2 okt 1774. 
72.  Bouwe Dirks [V][M][36], geb. op 17 feb 1735, ged. Raerd, Boer te Boksum, ovl. Boksum circa 23 apr 1811, relatie met 
73.   Sytske Lubberts Feenstra13[36], geb. circa 1765, ovl. Wanswerd op 22 apr 1830, tr. (2) op 7 okt 1798 met IJtsen Dirks Zwaanstra, zn. van Dirk IJtsen Tamminga, geb. in 1737. 
74.  Dirk Baukes Tolsma[V][M][37], geb. circa 1760, ged. Wanswerd op 22 mrt 1789, boer, ovl. op 8 jun 1813, tr. op 9 jan 1780 met 
75.  Meiltje Jans [37]
76.  Doeye Sapes Bloemhof[V][M][38], geb. Rijperkerk in 1769, veerschipper, ovl. Oudkerk op 24 mrt 1832, tr. Oudkerk op 30 jun 1799 met 
77.  Beitske F. Noteboom[V][M][38], geb. Oudkerk circa 1775, ovl. op 14 mrt 1827. 
78.  Jan P. van der Ark[V][M][39], geb. Oudkerk in 1778, inlands kramer, ovl. op 24 feb 1841, relatie met 
79.  Foekje Klazes Faber[V][M][39], geb. circa 1776, ovl. Oenkerk op 5 apr 1836. 
80.   Jan Roelofs Oostwoud14[V][M][40], geb. Oranjewoud op 24 jul 1791, ged. Oudeschoot, boerenknecht, ovl. Schoterland op 25 feb 1827, tr. St Johannesga op 29 jul 1812 met 
81.  Yntske Jans de Glee[V][M][40], geb. Rottum op 24 dec 1792, ged. Nijeschoot, ovl. Schoterland op 6 aug 1874, tr. (2) Schoterland op 11 mei 1828 met Jochem Jans van der Werf, geb. Rotsterhaule circa 1804, tr. (3) Schoterland op 30 jun 1833 met Fedde Hornstra, geb. Nijega circa 1797, ovl. Schoterland op 21 mrt 1875, (Fedde tr. (1) Haskerland op 15 dec 1821 met Pietertje Wubbes Bloem.). 
82.  Geert Jacobs van Dijk[V][M][41], geb. Lemmer op 23 sep 1770, ged. Lemmer op 7 okt 1770, Koopman, ovl. Lemsterland op 5 mrt 1853, tr. (1) Lemsterland op 22 sep 1799 met Janke Pieters, geb. circa 1768, ovl. Lemsterland op 9 nov 1825, tr. (2) (burgelijke stand) Lemsterland op 17 jun 1826, kerk.huw. op 18 jun 1826 met 
83.  Yfke Annes Nauta[V][M][41], geb. Lemmer op 13 jul 1797, ovl. Hemelumer Oldeferd op 18 nov 1875. 
84.  Siebe Jochums Bouma[V][M][42], geb. Joure op 14 nov 1803, ged. op 25 dec 1803, ovl. op 20 dec 1874, tr. Haskerland op 11 jun 1837 met 
85.  Antje Pieters Westra[V][M][42], geb. Joure op 18 dec 1788, ged. op 22 jan 1789, ovl. Haskerland op 2 dec 1855, tr. (1) voor 1836 met Hermannus Jacobus van Oosterhout, ovl. Garrelsweer op 1 apr 1836. 
86.  Andries Polder[V][M][43], geb. Oudehaske op 31 mrt 1800, ovl. Utingeradeel op 20 sep 1847, tr. Akkrum op 26 jun 1831 met 
87.  Hyke Johannes Wiglema[V][M][43], geb. Hempens op 12 feb 1797, ovl. Utingeradeel op 24 feb 1880. 
88.  Luit ter Heide[V][M][44], geb. Vollenhove circa 7 sep 1801, veehouder, ovl. Peperga op 8 jan 1890, tr. (burgelijke stand) Blokzijl op 3 jul 1829 met 
89.  Feijkje Lamberts de Vries[V][M][44], geb. Oldelamer op 3 nov 1801, veehoudster, ovl. Langelille op 18 jul 1881, tr.(1) met Willem van der Werken, ovl. voor 1829. 
90.  Hendrik Koops Heerschop[V][M][45], veehouder, relatie met 
91.  Grietje Meltes Visser[V][M][45], geb. Ossenzijl op 19 sep 1816, ovl. Ossenzijl op 30 okt 1859. 
92.  Jan Jans Bos[V][M][46], geb. circa okt 1802, Hellingbaas, ovl. Rotsterhaule op 21 jul 1883, tr. op 9 jul 1826 met 
93.  Jantje Everts Post[46], geb. Rotsterhaule op 8 sep 1805, ged. op 6 nov 1805. 
94.  Andries van Fleeren[V][M][47], geb. op 31 jan 1809, ged. op 1 mrt 1810, boerenknecht-scheepstimmerman, ovl. op 29 mrt 1887, relatie met 
95.  Trijntje Meines Bos[47], geb. op 5 mei 1811, ovl. op 12 jun 1875. 
96.  Simon Arijsz van Leeuwen[V][M][48], geb. Vlaardingen circa 23 aug 1773, mandenmaker, ovl. 's-Gravenhage op 6 mei 1846, tr. 's-Gravenhage op 20 dec 1801 met 
97.  Pieternella Vooijs[V][M][48], ged. 's-Gravenhage op 21 jul 1782, ovl. 's-Gravenhage op 15 mrt 1849. 
98.  Jan de Niet[49], visdrager, relatie met 
99.  Adriana den Dulk[49]
100.  Kornelis Az van der Toorn[V][M][50], ged. Scheveningen op 9 okt 1791, visser, ovl. Scheveningen op 23 mrt 1843, tr. 's-Gravenhage op 5 jan 1814 met 
101.  Maria den Dulk[50], stalhoudster (1850). 
104.  Rindert Jans Tolsma[V][52], geb. in 1770, ovl. op 9 jul 1850, tr. (2) Bornwird op 23 sep 1810 met Johanna Tjebbes van der Meer, geb. in 1790, ovl. op 15 apr 1853, tr. (1) Bornwird op 19 mei 1799 met 
105.  Uilkje Cornelis Bangma[52], geb. circa 1775, ovl. Bornwird op 30 jun 1809. 
106.  Rindert Wybes Lelia[V][M][53], geb. in 1764, ovl. Marrum op 28 dec 1826, tr. (2) Marrum op 22 sep 1816 met Aagje Freerks Oosterwal, geb. in 1765, ovl. op 5 mei 1849, tr. (1) Ternaard op 12 aug 1792 met 
107.  Antje Roelofs Olivier[V][M][53], geb. circa 1770. 
108.  Tjebbe Jelles Hiemstra[54], geb. circa 1771, ovl. Leeuwarderadeel op 5 feb 1830, tr. Britsum op 5 jun 1803 met 
109.  Grietje Lijkles Lyklema[54], geb. circa 1774, ovl. Leeuwarderadeel op 4 jul 1839. 
110.  Binne Johannes Binnema[55], tr. Leeuwarderadeel op 13 mei 1812 met 
111.  Tietje Johannes Boelstra[55]
112.  Roelof Kars Brouwer[V][M][56], geb. Tynaarlo op 29 dec 1790, ged. Vries op 1 jan 1791, ovl. Tynaarlo op 1 feb 1878, tr. Rolde op 27 apr 1815 met 
113.  Henderika ten Berge Homan[V][M][56], geb. Rolde op 6 feb 1791, ovl. Tynaarlo op 10 apr 1865. 
114.  Albert Assies[V][M][57], geb. Een op 20 mei 1787, ovl. Een op 19 mrt 1850, relatie(2) met Geesje Wiering, ovl. na 20 mrt 1850, relatie(1) met 
115.  Margien Jans [V][M][57], geb. Donderen op 19 mrt 1790, ovl. Een op 1 jul 1829. 
116.   Gerrit Jans Berkmeijer15[V][M][58], geb. Neuenhaus [Duitsland] op 9 apr 1780, Scheepstimmerman, tr. Roden op 11 sep 1813 met 
117.  Kunje Douwes Reidekamp[V][M][58], geb. Zuidhorn op 30 dec 1787. 
118.  Jacob Reinders van Til[V][M][59], geb. Wierum op 27 sep 1794, Landbouwer, ovl. Hoogkerk op 8 mrt 1847, tr. Hoogkerk op 13 mei 1822 met 
119.  Grietje Martens Rijkens[V][M][59], geb. Hoogkerk in 1786, ovl. Hoogkerk op 7 dec 1844. 
120.  Hen(d)ricus Johannes van Houte[V][M][60], geb. Utrecht circa 1788, ged. Utrecht op 29 mrt 1789, Dr.Genees-heel-en Verloskunde, ovl. Amsterdam, tr. Utrecht op 5 mei 1810 met 
121.  Maria Elisabeth Schroyenstein[V][M][60], geb. Utrecht op 10 mei 1792, ovl. Amsterdam op 25 sep 1864. 
122.  Caspard Tieleman[V][M][61], geb. Leiden op 11 sep 1806, ovl. Leiden op 21 jun 1828, tr. op 2 mrt 1826 met 
123.   Maria Wilhelmina de Moen16,11,12,17[V][M][61], geb. Leiden op 1 dec 1808, ovl. op 21 dec 1873, tr. (2) op 16 aug 1834 met Anthony Brummelkamp11, zn. van Johannes Brummelkamp en Anna Henriette Hesselink, geb. op 17 okt 1811, Predikant. 
124.   Hendrik Klinkert18[V][M][62], geb. in 1786, Stadsarchitect Zwolle 1828-184119, ovl. Zwolle op 30 apr 1847, relatie met 
125.   Willemina van der Vegte20[V][M][62]
126.  Jan Herman[V][M][63], geb. Apeldoorn circa 1787, tr. Apeldoorn op 14 jun 1823 met 
127.  Aaltje Veeneman[V][M][63], geb. Apeldoorn circa 1795. 
Generatie VIII
128.  Jacob Jans [V][M][64], ged. Hallum op 21 mei 1719, otr. Hallum op 24 apr 1762 met 
129.  Antje Sakes [V][M][64], geb. Wanswerd, ovl. Ferwerderadeel op 15 jul 1809. 
130.  Mient Keimpes [V][M][65], geb. Rijperkerk op 20 jun 1741, ged. Wanswerd op 6 jun 1802, ovl. op 17 jun 1818, tr. Oenkerk op 27 jun 1773 met 
131.  Sytske Pieters [65], geb. Hallum circa 1750. 
132.  Jacob Jans Kingma[V][M][66], geb. in 1730, ged. Birdaard op 1 jan 1731, ovl. Hallum op 24 dec 1809, tr. Wanswerd op 13 jun 1773 met 
133.  Beitsche Jetses de Jong [V][M][66], geb. Oudkerk circa 1753, ged. Oudkerk op 3 dec 1764, ovl. Ferwerderadeel op 4 mrt 1833. 
134.  Tjeerd Alberts Straatsma[V][M][67], ged. Oudkerk op 1 dec 1754, ovl. Oenkerk in 1794, tr. (1) op 26 mei 1782 met Trijntje Thomas , ovl. Oudkerk in 1789, tr. (2) Hallum op 22 aug 1790 met 
135.  Hinke Tjeerds de Boer[V][M][67], geb. Hallum op 25 jan 1765, ovl. Oudkerk op 24 jan 1831, tr. (2) op 3 jan 1796 met Piebe Meinderts de Boer
136.  Pieter Jilderts [V][M][68], geb. Ferwerd in 1741, ovl. Stiens voor 1811, relatie met 
137.  Tijtje Aedes [68]
138.  Hendrik Mients [69], verver, relatie met 
139.  Reinou Aukes [69]
140.  Kornelis Gerben van der Velde[70], geb. Ferwerd in 1747, ovl. na 1811, tr. in mei 1769 met 
141.  Aukje Berends [70], geb. Holwerd
142.  Jan Joukes van Dijk[71], geb. Ferwerd, relatie met 
143.  Antje Watzes[71]
144.  Dirk Karstes [V][72], geb. Kollum circa 1686, ovl. Boksum circa 1751, tr. Boksum circa 1715 met 
145.  Akke Jetzes Wobma[72], geb. Weidum circa 1692, ovl. circa 1774. 
148.  Bauke Dirks [74], geb. op 23 mei 1738, ovl. in 1762, relatie met 
149.  Vroukje Harmens [74], geb. op 29 mrt 1739, ovl. in 1794. 
152.  Sape Sybes [76], tr. Hardegarijp op 22 mei 1768 met 
153.  Folkje Doeyes [76]
154.  Foeke Andries Noteboom[77], geb. Roodkerk in 1743, tr. op 12 jun 1768 met 
155.  Akke Willems [77], geb. Oudkerk
156.  Pylger Jans [78], tr. Hallum op 24 aug 1767 met 
157.  Pietje Sjoerds [78], geb. Hallum
158.  Claes Haantjes Faber[79], tr. Finkum op 9 feb 1766 met 
159.  Trijntje Annes van der Ley[V][79], geb. op 4 mei 1739. 
160.   Roelof Klazes Oostwoud21[V][M][80], geb. Hoornsterzwaag op 26 mei 1763, koopman te Heerenveen (1812), ovl. Aengwirden op 29 okt 1824, tr. Nieuwehorne op 23 jan 1785 met 
161.  Wobbeltje Jans Wal[V][M][80], geb. Oranjewoud op 16 nov 1757, ged. Oudeschoot op 15 apr 1792, ovl. Aengwirden op 13 nov 1826. 
162.   Jan Gerrits de Glee22[V][M][81], geb. Giethoorn circa 1754, ged. in 1777, Veenbaas, ovl. Rottum op 14 aug 1826, tr. St.Johannesga op 12 mei 1782 met 
163.  Antje Jentjes [V][M][81], geb. St.Johannesga op 17 sep 1759, ovl. voor 1826. 
164.  Jacob Hommes [V][M][82], geb. op 25 feb 1734, ged. Lemmer op 25 feb 1734, tr. Lemmer op 23 aug 1761 met 
165.  Saakjen Freerks [82], geb. Lemmer circa 1740. 
166.  Anne Arjens Nauta[V][M][83], ged. Lemmer op 3 mrt 1765, ovl. Hemelumer Oldeferd op 3 apr 1839, tr. Lemmer op 3 feb 1793 met 
167.  Feikjen Wybrands [V][M][83], geb. Lemsterland op 9 apr 1763, ged. op 18 mei 1763. 
168.   Jochum Siebes 23,24[84], geb. Joure, Matroos, ovl. Hellevoetsluis in aug 1810, tr. Joure op 13 mrt 1803 met 
169.  Grietje Piers [V][M][84], geb. Joure op 3 mei 1783, ged. op 28 mei 1783, ovl. Joure in dec 1804. 
170.  Pieter Gerbens [85], ovl. voor 1837, tr. Joure op 21 mei 1786 met 
171.  Roelofje Andries [V][M][85], ovl. voor 1837. 
172.   Jan Andries Polder25[86], geb. Haskerhorne circa 1767, ovl. Utingeradeel op 15 mrt 1832, tr. Haskerhorne op 14 jul 1799 met 
173.  Popkje Ages [V][M][86], geb. Akkrum in 1775, ovl. Utingeradeel op 6 feb 1850, tr. (2) Utingeradeel op 21 jan 1835 met Gerrit Sipkes de Groot, geb. Marrum in 1773, ovl. Utingeradeel op 3 feb 1858. 
174.   Johannes Riens Wiglema26[V][M][87], geb. circa 1758, ovl. Irnsum op 26 jan 1828, tr. Deersum op 23 jun 1794 met 
175.  Syke Mommes [V][M][87], ovl. circa 3 okt 1826. 
176.  Geert Luiten ter Heide[V][M][88], geb. Blokzijl op 17 jan 1768, ovl. Blokzijl op 26 sep 1847, tr. Blokzijl op 13 sep 1801 met 
177.  Roelofje Jans Harder[88], geb. Blokzijl in 1769. 
178.  Lambert Bates de Vries[89], relatie met 
179.  Geertje Jans Nieuwenhout[89]
180.  Koop Heerschop[V][M][90], geb. op 7 jan 1768, ovl. op 13 jan 1853, tr. Blankenham op 25 apr 1796 met 
181.  Luitje Meinen de Vries[90], geb. Spanga na 1770, ovl. Ossenzijl op 25 sep 1811. 
182.  Melle Piers [V][M][91], geb. Gaastmeer op 19 dec 1777, ged. op 25 dec 1778, ovl. op 29 okt 1859, tr. Oldemarkt met 
183.  Vouwe Wietses van der Zee[V][M][91], geb. Wymbritseradeel in 1781, ovl. Ossenzijl op 16 feb 1858. 
184.  Jan Wolters Bosch[V][M][92], geb. St.Johannesga op 15 sep 1772, (1826) scheepstimmerman, tr. St.Johannesga op 3 nov 1799 met 
185.  Trijntje Jans Meester[V][M][92], geb. op 25 nov 1775. 
188.  Jan Andries van Fleeren[94], tr. Oldelamer op 7 dec 1794 met 
189.  Pietje Jans [94], geb. Rotstergaast, 1838 arbeidster. 
192.  Arij Simonsz van Leeuwen[V][M][96], ged. Vlaardingen op 20 okt 1743, zeeman, ovl. Vlaardingen op 21 jul 1813, relatie met 
193.  Bastiaantje Calisvaard[96], ged. Vlaardingen op 28 nov 1745, ovl. Vlaardingen op 5 nov 1819. 
194.  Jan Vooijs[97], relatie met 
195.  Pieternella Groepenaar[97]
200.  Arend Cornelisz van der Toorn[V][M][100], ged. 's-Gravenhage op 28 jul 1765, visser/ viskoper, ovl. Scheveningen op 16 aug 1829, tr. Scheveningen op 28 mrt 1790 met 
201.  Anna Johanna den Dulk[100]
208.  Lolkjen Rinderts Tolsma[V][104], geb. Hallum
212.  Wybe Renderts [106], geb. circa 1735, tr. circa 1760 met 
213.  Aaltje Douwes [106], geb. circa 1735. 
214.  Roelof Lourens Olivier[V][M][107], geb. Holwerd op 12 feb 1741, ovl. op 3 aug 1818, tr. Holwerd op 20 sep 1772 met 
215.  Antje Jans van der Mei[107], geb. circa 1745. 
224.  Hindrik Dentinge Brouwer[V][M][112], geb. Donderen op 2 dec 1753, Ette en landman, ovl. Tynaarlo op 19 aug 1840, tr. Rolde op 14 mei 1787 met 
225.  Lammegijn Kars[V][M][112], geb. Sappemeer op 5 jun 1760, ovl. Tynaarlo op 13 mrt 1832. 
226.  Harmen Jan ten Berge Homan[V][M][113], ged. Assen op 18 feb 1742, Landbouwer, ovl. voor 1828, tr. (2) Rolde op 17 mei 1801 met Geertien Harms, tr. (1) Rolde op 16 mei 1790 met 
227.  Jantien Jansen Assies[V][M][113], ged. Rolde op 21 aug 1763. 
228.  Jan Roelfs Assies[V][M][114], geb. Een, ged. Norg op 16 nov 1749, Landbouwer, ovl. Een op 19 apr 1825, relatie met 
229.  Jantje Alberts [V][M][114], geb. Vries op 29 nov 1747, ovl. Een op 1 jan 1819. 
230.  Jan Harms [115], tr. met 
231.  Willemtien Engberts [115]
232.   Jan Berkmeijer27[116], relatie met 
233.  Jeune Spickmans[116]
234.  Douwe Jacobs Reidekamp[117], relatie met 
235.  Fraukje Alberts [117]
236.  Reinder Derks van Til[V][M][118], geb. Winsum, Landbouwer, ovl. Wierum op 21 okt 1837, tr.(2) met Scheltje Jans Boersema, geb. Niehove op 24 feb 1774, Renteniersche, ovl. Aduard op 10 jan 1855, otr. (1) Wetsinge op 30 jun 1792 met 
237.  Siepke Jacobs Poelman[V][M][118], geb. circa 1768, ovl. Wierum op 2 aug 1806. 
238.   Martens Daniels Richen (Rijkens)28[V][M][119], geb. Kampen circa 1749, ovl. Hoogkerk op 14 okt 1799, tr.(1) met Annechien Hansen Uildriks, otr. (2) Hoogkerk op 20 apr 1783 met 
239.  Barbara Emanuels Lötscher (Leutscher)[V][M][119], geb. Zuidwolde circa 1749, ovl. Hoogkerk op 5 sep 1826. 
240.  Augustinus Franciscus van Houten[V][M][120], ged. RK 's-Gravenhage op 29 jan 1753, Klepper in burgercompagnie "De Oranjestam", ovl. Utrecht op 9 sep 1814, tr. (2) na 1800 met Anna Magdalena Bisschop, tr. (1) op 11 jun 1786 met 
241.  Anna Elisabeth Daalwijk[V][M][120], ged. Utrecht op 1 apr 1764, ovl. op 13 mrt 1800. 
242.  Dirk Schroijestein[121], relatie met 
243.  Jeeltje Johanna Elsinga[121]
244.  Hendrik Willem Tieleman[V][M][122], ged. Leiden op 11 jul 1784, ovl. Leiden op 17 mei 1812, otr. (2) Leiden op 17 mrt 1811 met Alida Sophia Coster, tr. (1) Leiden op 17 sep 1803 met 
245.  Johanna Margaretha Howaarden[V][M][122], geb. in 1784, ged. Leiden op 6 apr 1784. 
246.   Benjamin de Moen29,12,11[V][M][123], ged. Leiden op 8 aug 1751, Vader v Bejaardenhuis Leiden, begr. op 3 jan 1824, relatie(1) met Sebille Wilhelmina Lindemann, relatie(2) met 
247.  Johanna Maria Wilhelmina Menzel[V][M][123], geb. in 1780, ovl. Leiden op 17 sep 1831. 
248.   Willem Klinkert30[124], geb. Zwolle op 20 dec 1754, timmerman, ovl. Zwolle op 26 jun 1797, relatie met 
249.   Hendrina Penning30[124], geb. in 1760, ovl. Zwolle op 11 jun 1826. 
250.   Zion van der Vegte30[125], geb. Zwolle op 20 nov 1740, schoenmaker, ovl. Zwolle op 19 apr 1817, relatie met 
251.   Willemina Catrina Martens30[125], ovl. Zwolle op 16 apr 1837. 
252.   Arie Herman31[126], relatie met 
253.  Aardje Pas[126]
254.  Lambertus Jans[127], relatie met 
255.  Engelina Peters[127]
Generatie IX
256.  Jan Jacobs [V][M][128], tr. (1) Blija op 26 jun 1712 met Maaike Aedes , dr. van Aede en Jitske (?), ovl. voor 1718, tr. (2) op 3 apr 1718 met 
257.  Wijtske Cornelis [128], geb. circa 1701. 
258.  Saake Cleases [V][129], geb. Blija, tr. Oosternijkerk op 28 okt 1731 met 
259.  Grietje Dirks [129], geb. Oosternijkerk
260.  Keimpe Feitzes [130], geb. circa 1695, tr. met 
261.  Taetske Jans [130], geb. circa 1695. 
264.  Jan Johannes Kingma[V][M][132], geb. circa 1695, Herbergier, ovl. Wanswerd in 1743, tr. met 
265.  Trijntje Jacobs [132], geb. circa 1695. 
266.  Jetse Wytses [133], tr. Oudkerk met 
267.  Trijntje Clases [133]
268.  Albert Tjeerds [V][M][134], geb. Jislum circa 1732, Boer, ovl. Oudkerk in 1803, tr. (2) Oudkerk op 4 dec 1791 met Trijntje Sietses , tr. (1) in 1753 met 
269.  Neeltie Tietes [134], geb. Jislum in 1730, ovl. Oudkerk in 1777. 
270.  Tjeerd Lubberts [135], tr. Hallum op 25 jul 1756 met 
271.  Maaike Pieters [135]
272.  Jillert Pyters [136], relatie met 
273.  Grietie Jacobs [136]
288.  Karsjen Gerrits [V][144], geb. circa 1655, ged. DG Kollum op 23 mrt 1708, timmerman/ boer. 
318.  Anne Jacobs [159]
320.   Klaas Roelofs 32[160], geb. Nieuwehorne circa 1720, veenbaas, ovl. Oudehorne circa 1795, tr. Hoornsterzwaag op 13 jun 1751 met 
321.  Waab Sieuwes [160]
322.  Jan Jans de Wal[161], geb. Mildam, tr. Oudeschoot op 20 jan 1754 met 
323.  Akke Luitjens [161], geb. De Knipe
324.   Gerrit Hendriks de Glee33,34[162], geb. Giethoorn circa 1720, Veenarbeider en veenbaas, ovl. St.Johannesga in 1769, tr. circa 1755 met 
325.  Grietje Jans [162], geb. circa 1725. 
326.  Jentje Feddes [V][163], geb. vermoedelijk Rottum circa 1725, Dorpsrechter, tr. St.Johannesga op 23 jul 1758 met 
327.  Antje Hendriks [163], geb. vermoedelijk Rottum circa 1725. 
328.   Homme Geerts 35[164], ovl. vermoedelijk Lemmer voor 1740, tr. met 
329.  Antje Jacobs [164]
332.  Arjen Jacobus [V][M][166], geb. Koudum op 18 jan 1736, tr. Lemmer op 5 feb 1758 met 
333.  Antie Annes [166]
334.  Wybren Sjoerds [167], tr. Lemmer op 21 sep 1727 met 
335.  Saakjen Symens [167], geb. Oosterzee
338.   Pier Klazes Bouwma36[169], geb. circa 1757, ovl. Joure op 7 jan 1833, tr. Joure op 1 sep 1782 met 
339.  Grietje Eesgers [169], ovl. voor 1833. 
342.  Andries Jacobs [171], ovl. in 1790, relatie met 
343.  Teunisje Roelofs [171], ovl. in 1813. 
346.  Age Sybrens [173], relatie met 
347.  Tettje Haites [173]
348.  Rients Sytses [174], ovl. in 1806, relatie met 
349.  Hyke Joh Wierda[174], ovl. in 1815. 
350.  Mommes Symens [175], ovl. in 1806, relatie met 
351.  Hyke Douwes [175], ovl. in 1806. 
352.  Luit Geerts ter Heijden[V][M][176], geb. circa 1735, ged. Blokzijl op 20 mrt 1761, kerk.huw. Blokzijl op 26 apr 1767 met 
353.  Lubbigje Hendriks de Lange[V][M][176], geb. Blokzijl circa 11 sep 1740, ovl. Blokzijl op 12 jul 1788. 
360.  Hendrik Heerschop[V][M][180], geb. Oldemarkt op 27 sep 1738, Turfmaker, ca. 1850: visser, ovl. Ossenzijl op 12 mei 1808, tr. Blokzijl op 23 nov 1766 met 
361.  Geertje Alberts Huisman[V][M][180], geb. Blokzijl op 11 sep 1740, ovl. Ossenzijl op 20 apr 1824. 
364.  Pier Roelofs [182], tr. op 25 mei 1773 met 
365.  Grietje van der Meer[182]
366.  Wietse van der Zee[183], tr. op 1 nov 1777 met 
367.  Jitske Jans [183]
368.  Wolter Jans [184], relatie met 
369.  Jantjen Hendriks Wiltzen[184]
370.  Jan Kies [185], relatie met 
371.  Martje Andries (?) [185]
384.  Simon (Sijmen) Arijsz van Leeuwen[V][M][192], ged. Vlaardingen op 28 feb 1718, Mandenmaker, ovl. Vlaardingen circa feb 1779, tr. Vlaardingen op 14 mei 1742 met 
385.  Trijntje Willems Verwol[192], ged. Vlaardingen op 16 jun 1715, begr. Vlaardingen op 23 dec 1803. 
400.  Cornelis Jansz van der Toorn[V][M][200], ged. Scheveningen op 29 jul 1736, visser, ovl. Scheveningen op 19 sep 1812, tr. Scheveningen op 24 okt 1762 met 
401.  Maria Taal[V][M][200], ged. Scheveningen op 9 mrt 1732, begr. Scheveningen op 19 aug 1794. 
416.  Rindert Wopkes Tolsma[V][M][208], geb. Birdaard in 1693. 
428.  Lourens Olivier[214], geb. circa 1715, tr. Holwerd circa jul 1739 met 
429.  Baukje Roelofs [214], geb. circa 1715. 
448.   Jan Hindriks 37,38[224], geb. Donderen circa 1730, tr. Vries op 7 jan 1753 met 
449.  Geesje Hindriks Denting[224], geb. Zeijen circa 1725. 
450.  Roelof Kars[225], relatie met 
451.  Maeijke Geerts [225]
452.  Jan ten Berge Homan[V][M][226], geb. Vries op 13 apr 1711, Landbouwer en ette, ovl. Eldersloo op 15 apr 1778, tr. (2) Rolde op 3 nov 1752 met Roelfyen Jans , geb. Loon, otr. (1) Anloo op 19 apr 1736 met 
453.  Jantje Meiers[V][M][226], ged. Anloo op 17 feb 1715. 
454.  Jan Willem Assies[227], Landbouwer, relatie met 
455.  Marrigje Willems Harders[227]
456.   Roelf Assies9[228], tr. met 
457.  Roelfje Freerks [228]
458.  Albert Arends [229], tr. met 
459.  Geesje Hendriks [229]
472.   Derk Cornelis 39[V][M][236], geb. Wehe-Den Hoorn circa 1730, Landbouwer, ovl. Obergum voor 19 jan 1764, tr. Den Horn op 29 aug 1756 met 
473.  Aafke Reinders [V][M][236], geb. Hoogemeeden circa 1730, ovl. Obergum voor 1 nov 1779, otr. (2) Bedum op 19 jan 1764 met Egbert Freeks , geb. Middelbert op 6 sep 1733, Landbouwer, ovl. voor 5 jul 1806, (Egbert Freeks tr. (2) Winsum op 26 mei 1782 met Anje Menses .). 
474.  Jacob Derks [237], geb. voor 17 feb 1779, Landbouwer, otr. Leegkerk op 25 mrt 1765 met 
475.  Zwaantje Reinders [V][M][237], geb. circa 1743, ovl. Hoogemeeden op 4 jan 1821, tr. (2) Oostwold op 14 mrt 1779 met Alef Hindriks , geb. circa 1746, otr. (3) Oostwold op 5 sep 1784 met Ite Klaassen , geb. Oldehove circa 1736, Landbouwer, ovl. Lagemeeden op 22 jan 1801. 
476.   Daniel Martens Richen40[V][M][238], tr. met 
477.  Annigje Christiaans Stutsman[V][M][238]
478.   Emanuel Manuels Lötscher41[V][M][239], ged. Erlenbach [Zwitserland] op 4 feb 1711, ovl. Zuidwolde in 1796, tr. Sappemeer op 9 mei 1745 met 
479.  Grietje Daniels Richen[V][M][239], geb. circa 1720. 
480.  Johannes Jacobus van Houten[V][M][240], ged. EL 's-Gravenhage op 23 aug 1726, "perruqier de cete ville" pruikenmaker, tr. 's-Gravenhage op 7 mei 1752, kerk.huw. 's-Gravenhage op 6 mei 1752 met 
481.  Maria Elisabeth Faije[V][M][240], ged. RK 's-Gravenhage op 8 mei 1732. 
482.  Hendrik Daalwijk[241], relatie met 
483.  Luytera van Geijtenbeek[241]
488.  Arend Tieleman[V][M][244], ged. Leiden op 21 aug 1763, ovl. Leiden op 20 dec 1822, otr. Leiden op 12 jun 1783, tr. Leiden op 29 jun 1783 met 
489.  Catharina Schreuder[V][M][244], geb. in 1747, ged. Leiden op 18 jan 1747. 
490.  Casparus Howaarden[245], tr. met 
491.  Jacomina Boers[245]
492.  Benjamin de Moen[V][M][246], ged. Leiden op 14 apr 1720, Schoenmakersknecht, ovl. op 11 feb 1775, tr. op 29 apr 1746 met 
493.  Maria le Moine[V][M][246], ged. Leiden op 10 dec 1721, ovl. op 9 dec 1769. 
494.  Christiaan Friedrich Gottlieb Menzel[247], geb. Silezie [Duitsland] in 1744, EL, ovl. Duisburg [Duitsland] op 22 mrt 1794, relatie met 
495.  Helena Lindermann[247], geb. in feb 1751, ovl. Duisburg [Duitsland] op 2 dec 1818. 
Generatie X
512.  Jacob Jans [256], geb. Holwerd circa 1650, Timmerman, ovl. voor 1694, tr. Holwerd op 17 feb 1689 met 
513.  Trijntje Minnes[256], geb. Ferwerd circa 1650, tr. (2) Dokkum op 29 jul 1694 met Pier Jacobs, , geb. Kollum
516.  Claes [258]
528.  Johannes Kingma[V][M][264], geb. circa 1660, Boer, tr. met 
529.  Yessel Reynners [264]
536.  Tjeerd Oenses [268], geb. Jislum circa 1700, Landbouwer, ovl. Genum in 1748, tr. op 7 aug 1725 met 
537.  Froukje Alberts [268], geb. Birdaard op 17 apr 1698. 
576.   Gerrit 42,43[288], geb. circa 1640. 
652.  Fedde Jentjes [326], geb. St.Johannesga circa 1700, ovl. voor 1749. 
664.  Jacob Jacobs [332], Schipper, relatie met 
665.  Hauk Arjens [332]
704.  Geert Jacobs [V][352], kerk.huw. Blokzijl op 20 jun 1734 met 
705.  Antje Luiten ter Heide[V][M][352]
706.  Hendrik Luijten de Lange[353], relatie met 
707.  Geertjen Claes Jonker[353]
720.  Koop Hendriks Heerschop[V][M][360], geb. Ossenzijl, ovl. op 1 mrt 1743, tr. Oldemarkt circa 7 jan 1738 met 
721.  Jeltje Teijes [360], geb. Lippenhuizen, tr. (2) op 4 jun 1754 met Anne Tjeerds
722.  Albert Klasen Huisman[361], relatie met 
723.  Aaltje Jacobs Kluitenberg[361]
768.  Arij Simonsz van Leeuwen[V][M][384], ged. Vlaardingen op 3 jul 1686, mandenmaker, begr. Vlaardingen in aug 1755, tr. Vlaardingen op 15 mei 1712 met 
769.  Trijntje Pieters Prins[384], ged. Vlaardingen op 31 aug 1687, ovl. Vlaardingen voor 1732. 
800.  Jan Cornelisse van der Toorn[V][M][400], geb. circa 1712, begr. Scheveningen op 27 jan 1776, tr. (2) Scheveningen op 8 dec 1748 met Klaartje Taal, dr. van Wouter Gyse en Claartje Gerbrands, ged. Scheveningen op 8 jul 1708, begr. Scheveningen op 27 okt 1783, (Klaartje tr. (1) op 29 mei 1735 met Pieter Claasse den Dulk.), tr. (1) Scheveningen op 22 aug 1734 met 
801.  Arentje Dirks Tuyt[V][M][400], ged. Scheveningen op 17 aug 1712, begr. Scheveningen op 19 jun 1748. 
802.  Pieter Taal[401], relatie met 
803.  Geurtje den Heyer[401]
832.  Wopke Rinnerts Tolsma[V][M][416], geb. Marssum circa 1630, boer, ovl. Marssum circa 1708, tr. Marssum op 7 feb 1683 met 
833.  Eelck Duckles Angama[V][M][416], geb. Oosterlittens in 1660, ovl. Marssum op 1 jun 1708. 
904.  Johannes Homan[V][M][452], geb. Vries op 20 apr 1678, Landbouwer en brouwer, ovl. Vries op 20 aug 1735, tr. Zweeloo op 1 jun 1710 met 
905.  Anna Hiddingh[V][M][452], geb. Wachtum op 6 aug 1683, ovl. Vries op 4 okt 1755. 
906.  Harm Meiers[453], relatie met 
907.  Aaltjen Koops[453]
944.  Cornelis Eylkes [V][M][472], geb. Wehe-Den Hoorn voor 1709, ovl. voor 1764, tr. Huizinge op 10 apr 1729 met 
945.  Leuchien Derks [472], geb. Huizinge
946.  Reinder Derks [V][M][473][475], geb. circa 1695, Landbouwer, ovl. Hoogemeeden na 20 mei 1760, tr. voor 3 jun 1720 met 
947.  Sijbge Jacobs [V][M][473][475], geb. Hoogkerk circa 1699, ovl. Leegkerk voor 15 aug 1784. 
950. = 946
951. = 947
952.  Marten Martens Richen[V][M][476], ged. Frutigen [Zwitserland] op 20 jan 1676, Korenpelmolenaar/ veehouder, tr. met 
953.  Christ Brügger[476]
954.  Christiaan Stutsman[477], geb. circa 1677, tr. met 
955.  Madlena Stucky[477], geb. Frutigen [Zwitserland] op 16 sep 1677. 
956.  Emanuel Abrahams Lötscher[V][M][478], ged. Erlenbach [Zwitserland] op 16 sep 1681, ovl. Sappemeer circa 1721, tr. Erlenbach [Zwitserland] op 11 dec 1703 met 
957.  Anna Andrist[V][M][478], ged. Erlenbach [Zwitserland] op 11 apr 1680, ovl. vermoedelijk Sappemeer na 1733. 
958.  Daniel Richen[V][M][479], geb. Frutigen [Zwitserland] op 16 dec 1677, Leeraar- Landman, ovl. Borgercompagnie op 5 dec 1737, tr. Frutigen [Zwitserland] in 1704 met 
959.  Barbera Wänger[479], geb. circa 1680, ovl. Borgercompagnie circa 1737. 
960.   Johannes Petrus van Houten44,45[480], RK, relatie met 
961.  Johanna Wevers[480], EL. 
962.  Augustinus Faije[481], relatie met 
963.  Margarita Bartels[481]
976.  Henrick Tieleman[V][M][488], ged. Leiden op 29 apr 1722, ovl. circa 28 nov 1767, begr. Leiden, otr. Leiden op 13 dec 1750 met 
977.  Anna Tesken[V][M][488], geb. in 1730, ged. Leiden op 10 sep 1730. 
978.  Johannes Schreuder[489], Schoenmakersknecht, tr. met 
979.  Catharina Longneu[489]
984.  Jan de Moen[V][M][492], ged. Leiden op 9 apr 1684, ovl. op 6 nov 1728, tr. met 
985.  Elsje Beusemaker[V][M][492], ged. Leiden op 9 mei 1683. 
986.  Gilles le Moine[V][M][493], ged. Leiden op 17 jun 1691, ovl. op 6 jun 1733, tr. met 
987.  Jannetje Have[493]
Generatie XI
1056.  Pytter Johannes Kingma[V][M][528], geb. circa 1634, ovl. circa 1675, tr. circa 1659 met 
1057.  Brechte Jans [V][528], ovl. Birdaard circa 1675. 
1408.  Jacob Geerts [704]
1410.  Luit Jochem ter Heide[V][M][705], kerk.huw. (2) Blokzijl op 12 feb 1736 met Lysbeth Geerten , kerk.huw. (1) Blokzijl op 30 jan 1701 met 
1411.  Marrijtje Lubbers [705], ovl. voor 1736. 
1440.  Hendrik Coops Heerschop[720], tr. (2) (burgelijke stand) op 17 feb 1709 met Hendrikje Wolters, tr. (1) (burgelijke stand) Giethoorn op 7 sep 1704 met 
1441.  Claesje Jochums Jonker[720]
1536.  Sijmon Eeuwoutsz Rijswaert (van Leeuwen)[V][M][768], ged. Vlaardingen op 21 feb 1649, mandenmaker, ovl. Vlaardingen circa jan 1712, tr. Vlaardingen op 21 apr 1674 met 
1537.  Neelthe Arentsd de Graeff[768], ged. Vlaardingen op 20 aug 1645, ovl. Vlaardingen voor 1702. 
1600.  Cornelis Maartense van der Toorn[V][M][800], ged. Scheveningen op 3 jan 1674, begr. op 23 jul 1729, tr. (1) op 16 mei 1694 met Mary Mente Spaans, ged. op 2 apr 1673, begr. op 9 okt 1710, tr. (2) op 2 aug 1711 met 
1601.  Cornelia Jans [800], begr. op 7 mrt 1746. 
1602.  Dirk Dirkse [801], relatie met 
1603.  Klaasje Geerlofs[801]
1664.  Rinnert Wopkes Tolsma[V][832], geb. Welsrijp circa 1600, ovl. circa 1670, tr. Welsrijp op 21 jan 1627 met 
1665.  Jets Claesdr [832]
1666.  Doeckle Oenes Angama[833], relatie met 
1667.  Ympck Pytters [833]
1808.  Harmen Homan[V][M][904], geb. Vries circa 1650, Landbouwer, ovl. Vries op 11 mrt 1714, kerk.huw. Vries op 29 mei 1671 met 
1809.  Gesina Linthorst[V][M][904]
1810.  Lucas Hiddingh[V][M][905], Landdagcomparant, ovl. na 14 sep 1696, relatie met 
1811.  Gesina Huisingh[905], ovl. voor 27 nov 1703. 
1888.  Eylke Jans [V][M][944], geb. voor 1678, Landbouwer, ovl. na 1709, tr.(1) met Menstje Cornelis , geb. voor 1678, ovl. voor 1698, tr. (2) Leens op 3 dec 1698 met 
1889.  Corneliske Pieters [V][M][944], geb. Wehe-Den Hoorn
1892.  Derk Hoykes [V][M][946], geb. voor 1670, Landbouwer, ovl. na 3 mei 1728, tr. circa 1695 met 
1893.  Corneliske Reinders [V][M][946], geb. circa 1670, ovl. voor 7 feb 1731. 
1894.  Jacob Harms [947], tr. met 
1895.  Jantje Hindriks [947]
1904.  Marten Peters Rychen[V][M][952][958], geb. in nov 1640, ovl. in 1680, tr. Frutigen [Zwitserland] op 5 dec 1670 met 
1905.  Catharina Germann[V][M][952][958], geb. Frutigen [Zwitserland] op 12 apr 1647. 
1912.  Abraham Hansen Lötscher[V][M][956], ged. Erlenbach [Zwitserland] op 30 aug 1657, ovl. Erlenbach [Zwitserland] op 12 apr 1701, tr. Erlenbach [Zwitserland] circa 1680 met 
1913.  Madlena Schmid[V][M][956], geb. Frutigen [Zwitserland] op 14 jun 1657, ovl. vermoedelijk Haren na 4 jul 1726. 
1914.  Bartlomé Andrist[V][M][957], geb. Erlenbach [Zwitserland] in mei 1663, begr. op 24 mrt 1705, tr. Erlenbach [Zwitserland] op 6 dec 1678 met 
1915.  Elsbeth Knütti[957], geb. Oberwil [Zwitserland] in 1632, ovl. Oberwil [Zwitserland] op 26 mrt 1709. 
1916. = 1904
1917. = 1905
1952.  Matthijs Tieleman[V][M][976], geb. in 1679, ged. Leiden op 30 dec 1716, ovl. op 29 sep 1764, tr. Delft op 29 dec 1715 met 
1953.  Elisabeth (Lijsbeth) Keerweer[V][M][976], geb. Delft in 1688, ged. op 26 dec 1688. 
1954.  Matthijs Teschke[V][M][977], geb. Hamburg [Duitsland] circa 1700, Saaiwerker, ovl. Leiden, otr. op 7 feb 1727, tr. Leiden in 1727 met 
1955.  Jannetje Schuld[V][M][977], geb. in 1703, ged. Leiden op 18 mrt 1703. 
1968.   Joost Janz de Moen46[V][M][984], ged. Leiden op 14 jan 1657, tr. met 
1969.  Francijntje Colier[984]
1970.  Benjamin Beusemaker[V][M][985], geb. Leiden op 22 okt 1656, tr. met 
1971.  Jannigje Jacob de Willigen[985]
1972.   Abraham le Moine47[986], geb. Leiden op 3 okt 1664, ovl. voor 1701, tr. met 
1973.  Anna Sonderland[986]
Generatie XII
2112.  Johannes Pietersz Kingma[V][M][1056], geb. Zweins circa 1605, Boer, ovl. Reitsum circa 1659, tr. met 
2113.  Gatske Wybrens Buma[V][M][1056], geb. circa 1607. 
2114.  Jan Feytes [1057], Boer. 
2820.  Jochem Pieters Dorheijde[1410], geb. circa 1645, tr.(2) met Aeltje Gysberts , tr. (3) Blokzijl in 1692 met Femme Wouters , tr. (4) Blokzijl in 1710 met Pietertjen Wichers , relatie(1) met 
2821.  Antje Luten [1410]
3072.  Eeuwout Sijmonsz Groenrijs (Rijswaert)[V][M][1536], geb. Vlaardingen circa 1610, zeeman/ mandenmaker, ovl. Vlaardingen circa 1677, tr. Vlaardingen op 15 okt 1633 met 
3073.  Leuntje Pouwelsd [1536], geb. Vlaardingen circa 1610, ovl. Vlaardingen circa 1680. 
3200.  Maerten Willems Saeneke[1600], ged. Scheveningen op 7 sep 1642, zeeman, ovl. voor 1680, tr. Scheveningen op 16 dec 1663 met 
3201.  Leuntje Arents [V][M][1600], geb. circa 1636, begr. op 19 sep 1718, tr. (1) Scheveningen op 10 sep 1656 met Bastiaan Thyssen
3328.  Wopcke Rinnertsz Tolsma[V][M][1664]
3616.  Hendrik Homan[V][1808], geb. Vries circa 1610, ovl. Vries circa 1674, kerk.huw. Vries in 1642 met 
3617.  Grietje Hermans[V][M][1808], geb. circa 1625, ovl. na 1667. 
3618.  Jan Egberts Linthorst[1809], Schulte, relatie met 
3619.  Ellegonda Alershof[1809]
3620.  Hendrik Hidding[V][M][1810], geb. circa 1585, Ette, ovl. na 24 okt 1658, tr. voor 14 okt 1633 met 
3621.  Lamme Smeenge[1810], ovl. voor 29 jul 1674. 
3776.   Jan Eijlkes 39[1888], tr. met 
3777.  Jantjen [1888]
3778.  Peter Thunnis [1889], geb. circa 1650, tr. met 
3779.  Aaltje Eisses [1889]
3784.   Hoyke Cornelis 48[1892], geb. circa 1635, Landbouwer, ovl. voor 30 jul 1695, tr. circa 1660 met 
3785.  Geeske [1892], ovl. na 9 nov 1696. 
3786.  Reinder Cornelis [1893], tr. met 
3787.  Kunne [1893]
3808.  Gilgen Rychen[V][M][1904], geb. Frutigen [Zwitserland] op 2 jul 1586, tr. met 
3809.   Anna Zryrd49[V][M][1904], ged. Frutigen [Zwitserland] op 24 jan 1619. 
3810.  Daniel Germann[V][M][1905], geb. Frutigen [Zwitserland] voor 19 nov 1611, tr. (2) op 26 sep 1659 met Magdalena Zahler, otr. (1) Frutigen [Zwitserland] op 5 dec 1636 met 
3811.  Margaretha Schranz[V][M][1905], geb. Frutigen [Zwitserland] op 16 dec 1617. 
3824.   Hans Lötscher50[1912], geb. Wimmis [Zwitserland] circa 1599, ovl. Erlenbach [Zwitserland] circa 1672, tr. Erlenbach [Zwitserland] op 21 jan 1633 met 
3825.  Anna Kammer[V][M][1912], geb. Latterbach [Zwitserland]
3826.  Jacob Schmid[V][M][1913], ged. Frutigen [Zwitserland] op 13 mei 1621, tr. Frutigen [Zwitserland] op 23 sep 1644 met 
3827.  Maria Trachsel[V][M][1913], ged. Frutigen [Zwitserland] op 23 dec 1621. 
3828.   Jakob Andrist51[1914], geb. Erlenbach [Zwitserland] circa 1625, begr. Erlenbach [Zwitserland] op 7 jul 1707, tr. Erlenbach [Zwitserland] in 1645 met 
3829.  Margreth Marleidt[1914], geb. Erlenbach [Zwitserland] circa 1624. 
3904.  Joannes Tieleman[V][M][1952], geb. in 1646, ged. Leiden op 13 aug 1646, otr. Leiden op 2 sep 1667, tr. in 1667 met 
3905.  Anna Joris Elderbeeck[1952]
3906.  Arent Keerweer[1953], tr. met 
3907.  Arentje Sigmond[1953]
3908.   Koenraad Teschken52[1954], tr. met 
3909.  Anna Steffens[1954]
3910.  Johannes Schult Schuld[1955], Lakenwever, tr. met 
3911.  Anna Catharina de Wit[1955]
3936.  Jan Joosten de Moen[1968], tr. met 
3937.  Trijntje Jans Sabijn[1968]
3940.   Josias Beusemaker46[1970], tr. met 
3941.  Susannetje Pouwelaar[1970]
Generatie XIII
4224.  Pieter Jelles Kingma II[V][M][2112], geb. Zweins circa 1552, Liid van Gedeputeerde Staten, ovl. Zweins circa 1610, tr. circa 1587 met 
4225.  Aelcke Here Jeldertsdr [2112], geb. circa 1562, ovl. Zweins voor 1611. 
4226.  Wybren Mintzes Buma[V][2113], Boer, tr. met 
4227.  Mayke Gabes [2113]
6144.  Sijmon Cornelisz [V][M][3072], geb. Delfshaven circa 1580, mandenmaker, relatie met 
6145.  Heijltge Pietersd [3072], begr. Delft op 7 okt 1631. 
6402.  Arent Wouterszoon [3201], begr. Scheveningen op 24 nov 1652, relatie met 
6403.  Barbar Reyers[3201], ovl. na 1680. 
6656.  Rinnert Jansz Tolsum[V][M][3328], relatie met 
6657.  Anna Wopckesdr [3328]
7232.  Johan Homan[V][M][3616], geb. Vries circa 1575, ovl. Vries circa 1654. 
7234.  Harm Kiers[3617], relatie met 
7235.  Evertien Kiste[3617]
7240.  Bastiaan Hidding[V][M][3620], geb. voor 1559, Ette, ovl. in 1608, relatie met 
7241.  Dubbelt Jullinge [3620], ovl. voor 8 jul 1608. 
7616.   Jacob Rychen41,28[3808], geb. in 1542, tr. met 
7617.  Elsa Zürcher[3808]
7618.  Bartholomé Zryrd[V][3809], tr. met 
7619.  Catharina Büschlen[3809]
7620.  Christian Germann[V][M][3810], ged. Frutigen [Zwitserland] op 29 jul 1554, tr. Frutigen [Zwitserland] op 30 aug 1584 met 
7621.  Catharina Germann[V][M][3810], ged. Frutigen [Zwitserland] op 24 okt 1566. 
7622.  Andreas Schranz[V][M][3811], geb. Adelbrodin [Zwitserland] op 16 nov 1561, tr. na 1606 met 
7623.  Magdalena Schranz[V][M][3811], geb. Frutigen [Zwitserland] op 27 jan 1592. 
7650.   Marti Kammer28,41[V][M][3825], ged. Diemtiegen [Zwitserland] op 19 apr 1573, tr. Diemtigen [Zwitserland] op 20 jan 1594 met 
7651.  Margret Witwer[3825]
7652.  Christian Schmid[V][M][3826], ged. Frutigen [Zwitserland] op 11 okt 1585, tr. Frutigen [Zwitserland] op 12 mei 1606 met 
7653.  Anna Lötscher[V][M][3826], ged. Frutigen [Zwitserland] op 4 feb 1588. 
7654.  Gwehe Trachsel[3827], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1595, tr. Frutigen [Zwitserland] op 17 jul 1620 met 
7655.  Lena Struder[3827], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1599. 
7808.   Matthijs Tieleman17[3904], geb. Bergweiler [Duitsland], tr. Leiden circa 18 sep 1644 met 
7809.  Maria Christiaansdr [3904], geb. Kassel [Duitsland]
Generatie XIV
8448.  Jelle Pieters Kingum[V][M][4224], geb. Zweins circa 1530, ovl. circa 1604, begr. Dronrijp, tr.(2) met Yda Meyntesdr , ovl. voor 1597, tr. (1) Oosterlittens op 16 mrt 1551 met 
8449.  Hylck Gerritdr Fogelsangh[V][M][4224], geb. circa 1535, ovl. Zweins op 20 jun 1570, begr. Dronrijp
8452.  Mintze Buma[V][4226]
12288.  Cornelis Sijmonsz [V][6144], geb. Delfshaven circa 1550, mandenmaker, ovl. Delfshaven circa 1625, relatie met 
12289.  Anna Arentsd [6144]
13312.  Johan Rinnertsz Tolsum[V][M][6656], geb. in 1500, ovl. in 1551, relatie met 
13313.  Bauck Sybesdr Bonga[V][M][6656]
14464.  Herman Homan[V][M][7232], geb. Vries circa 1550, ovl. Vries circa 1630, tr. Vries op 11 nov 1573 met 
14465.  Wendela then Hove[V][M][7232]
14480.  Willem Willemsz Hiddinghe[V][7240], Ette, ovl. tussen (d2:0) 1552, relatie(2) met 
14481.  Johanna Valcke[7240]
15236.  Peter Zryrd[7618]
15240.  Christian Germann[7620], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1528, tr. met 
15241.  Barbeli [7620], geb. circa 1526. 
15242.  Gweer Germann[V][7621], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1538, tr. met 
15243.  Anna [7621], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1542. 
15244.  Lienhard Schranz[7622], geb. Adelbrodin [Zwitserland] circa 1533, tr. op 22 jun 1560 met 
15245.  Margret Egger[7622], geb. Adelbrodin [Zwitserland] circa 1537. 
15246.  Hans Schranz[7623], tr. met 
15247.  Christina Truchen[V][M][7623], geb. Frutigen [Zwitserland] in 1571. 
15300.  Jacob Kammer[7650], geb. Diemtigen [Zwitserland] circa 1538, tr. Diemtiegen [Zwitserland] circa 1569 met 
15301.  Barbara Enderli[7650], geb. Diemtiegen [Zwitserland] circa 1569. 
15304.  Christian Schmid[V][M][7652], ged. Frutigen [Zwitserland] op 10 apr 1554, tr. met 
15305.  Maria Stelen[7652], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1561. 
15306.  Peter Lötscher[7653], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1554, tr. circa 1579 met 
15307.  Verena Gempeler[V][M][7653], geb. Frutigen [Zwitserland] in mrt 1563. 
Generatie XV
16896.  Pieter Jelles Kingum I[V][M][8448], geb. Zweins in 1480, ovl. Zweins circa 1556, tr. circa 1510 met 
16897.  Nel Jansdr [8448]
16898.  Gerrit Dyercks Fogelsangh[V][M][8449], geb. Oosterwierum voor 1540, ovl. Oosterwierum op 2 jul 1575, tr. met 
16899.  Tyamck Syeckes Atsma[V][M][8449], geb. Oosterwierum, ovl. Oosterwierum op 3 jul 1546. 
16904.  Wijbrant Buma[8452]
24576.  Sijmon Cornelisz [12288], geb. Delfshaven circa 1525. 
26624.  Rennert Tolsum[13312], relatie met 
26625.  Jets [13312]
26626.  Sybe Seerps Bonga[13313], relatie met 
26627.  Auck Lieuwedr [13313]
28928.  Johan Homan[14464], geb. Vries circa 1520, ovl. Vries na 1578, relatie met 
28929.  Hendricka Bavinck[14464], ovl. Vries in 1599. 
28930.  Steven then Hove[14465], relatie met 
28931.  Lamme [14465]
28960.  Willem Jansz. Hinddinck[V][14480], geb. circa 1470, Ette, ovl. na 1519. 
30484.  Caspar Germann[15242], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1512. 
30494.  Jacob Truchen[15247], tr. Zweisimmen [Zwitserland] op 23 jan 1559 met 
30495.  Christina Zumbrunnen[15247]
30608.  Christian Schmid[15304], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1528, tr. met 
30609.  Anna Schmid[15304], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1530. 
30614.  Johannes Gempeler[V][15307], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1527, tr.(2) met Apollonia , geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1565, tr.(1) met 
30615.  Verena [15307], geb. Frutigen [Zwitserland] circa 1531. 
Generatie XVI
33792.  Jelle Kingum[16896], geb. Zweins in 1450, ovl. Zweins voor 1538, tr. met 
33793.  [16896], ovl. in 1538. 
33796.  Dyerck Gerritsz Fogelsangh[V][M][16898], geb. Oosterwierum circa 1485, ovl. Oosterwierum circa 1541, begr. Oosterwierum, tr.(2) met Bauck Jarichs Atsma, geb. circa 1500, ovl. voor 1539, tr. (1) Oosterwierum in 1514 met 
33797.  Joucke Bobbinga[16898]
33798.  Syeakles Jarichs Atsma[V][16899], ovl. Oosterwierum op 11 mrt 1527, tr. met 
33799.  Hyelck van Jaarsma[16899]
57920.  Johan Hiddinge[V][M][28960]
61228.  Hans Gempeler[30614]
Generatie XVII
67592.  Gerrit Jans thoe Fogelsangh[V][33796], geb. circa 1455, ovl. Oosterwierum, tr. circa 1470 met 
67593.  Hees Folkertsdr. Hania[V][33796], geb. circa 1460. 
67596.  Jarich Atsma[33798], geb. circa 1455. 
115840.  Johan Hiddinghe[V][57920], geb. circa 1435, Schulte, ovl. tussen 1483 en 1492, tr. voor 1492 met 
115841.  Aleyt [57920], tr. (2) voor 1492 met Hendrik Hiddinghe[V], (zn. van 231680), brouwer. 
Generatie XVIII
135184.  Jan thoe Fogelsangh[67592], geb. circa 1435. 
135187.  Folcker Bentes Hania[V][67593], geb. Oosterwierum in 1425, ovl. Oosterwierum in 1468, tr. circa 1450. 
231680.   Hiddinghe53[115840], geb. circa 1420. 
Generatie XIX
270374.  Bentet Folckerszn [135187], geb. circa 1400, ovl. Oosterwierum voor 1469. 

Bronnen en noten:
1. It wie doe sa - oorlogsverhalen uit de Ouwstertrijegeaen (E-45), Uitgegeven: 2006 
2. VH-06 Q-Internet vHoute (YDY vH-06 vHou), YDY vH-06 vHou 
3. E-22 Q-Internet Oostwoud - Geert J. [YDY] (E-22), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
4. Trouwkaart Geert Oostwoud x Antje Bouma (E-27), Ref.: JT12 O5a 
5. E-29 Brief klokkenist Wed A. Oostwoud -Bouma 1932 (E-29), Ref.: JT12 O18 
6. Parenteel Gerrit (Kalma) - JT12 (K-01-2), veld 1: Blad 2/3 
7. De Ouster Trijegeaen - Skiednis fan in part fan Doniawerstal (E-41), Schrijver: Roel Piters de Jong 
8. E-21 Q-Internet Oostwoud - Jan J. [YDY] (E-21), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
9. Br-16 M. Brouwer 1858-1878 Predikant te Enumatil - Ank Brouwer (YDY Br-16), YDY Br-16 
10. VH-12 De Chr Geref Kerk te Elburg / Arent thoe Boecop, nr 35 (YDY vH-12), veld 1: blz. 23-26, datum: dec 1987 
11. VH-01 Stamboom vHoute/ Kinkert/ Brummelkamp Overzicht (YDY vH-01), YDY vH-01 
12. VH-03 Beschrijvingen Ohmann, vHoute, Brummelkamp-Klinkert (CBr) (YDY vH-03), YDY vH-03 
13. Kalma - Detail Sytske Lubbers JT12 (K-04), K-04 
14. E-20 Q-Internet Oostwoud- Jan R. [YDY].Doc (E-20), Ref.: Genlias, Tresoar etc. 
15. Br-22 Q-Internet Gerrit Jans Berkmeijer [Barkmeijer] (YDY Br-22), YDY Br-22 
16. VH-19 Het wonder van de 19e eeuw - H. Algra (YDY vH-19), Titel: blz. 118 
17. VH-20 Q-Internet Tieleman-Teske-Keerweer [Jouke Leiden] (YDY vH-20 Tiel), YDY vH-20 Tiel 
18. VH-05 Q-Internet Klinkert (YDY vH-05 Klin), YDY vH-05 Klin 
19. VH-15 Q-Internet H Klinkert 1786 Stadsarch [Gem Zwolle] (YDY vH-15), YDY vH-15 
20. VH-05 Q-Internet Klinkert (YDY vH-05 Vegt), veld 1: Afstamming onzeker;, veld 2: vgl. vH-14 Q-internet vd Vegte. 
21. Verklaring naamgeving Oostwoud (E-02), Soort: map 
22. E-23 Q-Internet Oostwoud- de Glee [YDY}.Doc (E-23), Ref.: Genlias, Tresoar etc, Soort: doc 
23. JT12 Parenteel Jochum Siebes (G-11), Ref.: JT12 O-7? 
24. JT12 Bouma-Polder aant. (G-15), Ref.: JT12 O24b 
25. G-02 Q-Internet Polder [YDY] (G-02), Soort: doc 
26. JT12 Bouma-Polder-Wiglema aant. (G-14), Ref.: JT12 O13a 
27. Br-05 Q-Internet Brouwer [YDY] (YDY Br-05-Berk), YDY Br-05-Berk 
28. Br-08 Q-Internet Brouwer- van Til [ACs Genea].Doc (YDY Br-08), YDY Br-08 
29. VH-07 Parenteel Benjamin de Moen (YDY vH-07), YDY vH-07 
30. VH-11 De Klinkerts e-Mail wim klinkert apr-04 (YDY vH-11), datum: apr 2004 
31. VH-05 Q-Internet Klinkert [YDY] (YDY vh-05 Herm), YDY vh-05 Herm 
32. JT12 Boek Oostwoud 3 blz + blz 9 t/m 11 (E-01), Ref.: JT12 O5/O6 
33. Q-Internet Oostwoud- de Glee [PBMVW] (E-23k), url: http://ourworld.compuserve.com/homepages/pb 
34. Q-Internet Oostwoud- de Glee [Wind] (E-23w), url: http://www.windgenealogie.org/re/re_00053.h 
35. F-01 Q-Internet Oostwoud- van Dijk. [YDY].Doc (F-01), F-01 
36. G-01 Q-Internet Bouma [YDY] (G-01), Soort: doc 
37. Q-Internet Jan Hindriks Brouwer [Sytske Barkhuis] (Br-06), Br-06 
38. Q-Internet Brouwer [YDY] (Br-05 Brou), Br-05 Brou 
39. Q-Internet Brouwer [YDY] (Br-05-vTil), Br-05-vTil 
40. Brugger als moeder; Br-28 Barber Jans Immer (Br-08 Brug), Br-08 Brug 
41. Br-28 Q-Internet Leutscher-Richen [Wolda].Doc (YDY Br-28), YDY Br-28 
42. Het voor- en nageslacht van Kalma/ Wobma (K-10), Schrijver: S. Kok- Drayer, Uitgever: Deel I - Gen I t/m V 
43. Parenteel Gerrit (Kalma) - JT12 (K-01-1), veld 1: Blad 1. 
44. Afstammelingen van Joh Petrus v Houte / van Erik Stam (vH-13), veld 1: Generaties I, II, II + opm IV +, veld 2: afst GW v Houte 1897, datum: 27 dec 2004 
45. Parenteel Joh Petrus vHoute (vH-09), vH-09 
46. VH-06 Q-Internet van Houte [YDY] (YDY vh-06 Moen), YDY vh-06 Moen 
47. VH-06 Q-Internet van Houte [YDY] (YDY vH-06-Jouk), veld 1: [Jouke Leiden] 
48. Br-23 Gens Nostra nr 7-8 1994 blz 305-292 (YDY Br-23), YDY Br-23 
49. Anna Zryrd - Ouders en doopdatum niet zeker. (Br-28-Zryr), Br-28-Zryr 
50. Anabaptist Bern [YDY] (Br-32), Br-32 
51. Q-Internet Brouwer [YDY] (Br-05 Andr), Br-05 Andr 
52. VH-20 Q-Internet Tieleman-Teske-Keerweer [Jouke Leiden] (YDY vH-20 Tesk), YDY vH-20 Tesk 
53. Br-11 Q-Internet Brouwer-Hidding [Homan Free-Gen Hidding] (YDY Br-11), YDY Br-11